INFORMACJA O KSIĄŻCE I METODZIE

Książka oraz metoda gramatyczna nie była i nie jest sponsorowana czy wspierana przez żadną organizację bądź osobę indywidualną. Zawartość jest odpowiedzialnością autorki, Teresy Pelka.

 

Zapraszam do informacji o mnie

 

Książka oraz metoda nigdy nie stwarzały potrzeby, ani nie będą nigdy wymagać eksperymentów. Metoda odzwierciedla autorki własne nabywanie i uczenie się języka. Bibliografię zawiera część czwarta serii książkowej.

 

Travelers in Grammar Copyright © Teresa Pelka, 2010
Wydanie drugie 2016
Wszystkie prawa zastrzeżone. Autorka zastrzega sobie wyłączność na przekład.

Language MappingTM to marka międzynarodowa, zarejestrowana w Irlandzkim Biurze Patentowym, Nr 254074.

 

ISBN 978-1470066574, 978-1445729015, 978-1499270983, 978-1445773292

 

BISAC: Education / Bilingual Education

Biblioteka Kongresu USA
TX 7-497-087
TX 7-648-439
Tytuł nie obejmuje materiałów czy fotografii w domenie publicznej.

 

Względem dysput i kontrowersji nad pracami Arystotelesa, nie wszystkie owych tłumaczenia, czy nad owymi refleksje są uznawane przez Teresę Pelka. Arystoteles żył około 384 p.n.e. – 322 n.e. Nie pozostają żadne oryginalne manuskrypty jego prac. Istniejące wersje są używane w tutejszej serii książkowej wybiórczo i ściśle w celu ćwiczenia myśli.

 

Teresa Pelka nie może zapewnić trwałości adresów internetowych zawartych w pracy.

 

Zawartość książek i kursu gramatycznego można zobaczyć jako CZĘŚĆ 1 oraz CZĘŚĆ 2 w menu tej witryny. Cały kurs składa się z czterech części.