3.3. DUŻA NOTA DLA TRZECH ŚCIEŻEK I OSÓB

Potrzebujemy tworzyć swoją składnię niezależnie. Nie będzie ona działać, jeśli ją próbować powtarzać z pamięci.

 

DODATEK 4 pokazuje wszystkie, jakie są, formy czasów gramatycznych aby potwierdzać, negować, lub zadawać pytania.
BUTTON, DODATEK 4: WSZYSTKIE CZASY W FORMACH DLA POTWIERDZEŃ, PRZECZEŃ I PYTAŃ

 

Możemy nabyć te wzorce, skupiając się ściśle na językowej formie.
Użyjmy wirtualnych słówek. Kolorowy kod pomoże rozróżniać węzłową i posiłkową rolę czasownika.

BUTTON, KOLOROWY KOD I WIRTUALNE SŁÓWKA

Zobrazujmy Simple, Progressive, oraz Perfect z wszystkimi zaimkami osobowymi.

 

Nasz wirtualny czasownik „bimo” ma pomóc skupić całą uwagę na formie i składni. Przyglądamy się formom pomocniczym. Są zawsze zielone.

VISUALS: THE FIELD FOR THE GRAMMATICAL FUTURE

THE SIMPLE

will bimo
(I, you, we, they, he, she, it)

 

THE PROGRESSIVE

will be bimoing
(I, you, we, they, he, she, it)

 

THE PERFECT

will have bimoed
(I, you, we, they, he, she, it)

 

NOTKI

Formy naszych czasowników nie zmieniają się dla gramatycznej osoby, w Polu PRZYSZŁOŚCI. Wszystkie Aspekty, Simple, Progressive i Perfect, przyjmują pomocnicze WILL.

VISUALS: THE FIELD FOR THE GRAMMATICAL PRESENT

THE SIMPLE

I, you, we, they bimo
he, she, it bimoes

 

THE PROGRESSIVE

I am bimoing
you, we, they are bimoing
he, she, it is bimoing

 

THE PERFECT

I, you, we, they have bimoed
he, she, it has bimoed

 

NOTKI

Cecha S towarzyszy trzeciej osobie liczby pojedynczej, he, she, it. Mamy formy jak bimoes, is bimoing, oraz has bimoed.

VISUALS, THE FIELD FOR THE GRAMMATICAL PAST

THE SIMPLE

bimoed
(I, you, we, they, he, she it)

 

THE PROGRESSIVE

I, he, she, it was bimoing
you, we, they were bimoing

 

THE PERFECT

had bimoed
(I, you, we, they, he, she it)

 

NOTKI

Cecha S pozostaje dla liczby pojedynczej Past Progressive, w 1-szej i 3-ciej osobie: I, he, she, it was bimoing.

 

Nasze wirtualne BIMOED wygląda tak samo dla Simple, gdzie jest 2- formą, oraz Perfect, gdzie jest formą 3-CIĄ. Sprawa będzie się mieć tak samo z wszystkimi czasownikami regularnymi.

 

Poznajemy 2-GIE czy 3-CIE formy po składni, po tym, jak składamy razem słowa.

 

Jeżeli nasza składnia ma pomocnicze HAVE, używamy 3-CIEJ formy, dla PRZYSZŁOŚCI, TERAŹNIEJSZOŚCI, zarówno jak PRZESZŁOŚCI.

 

Wzorzec PAST Simple używa 2-GIEJ formy czasownika węzłowego.

 

Znamy wzorce, jeżeli wiemy jak ich używać. Obrazuje to ROZDZIAŁ 4.

 

CHAPTER 4. SIMPLE, PROGRESSIVE, AND PERFECT WITH MAPPING VALUES

 

Możemy też formy nieco przećwiczyć, zanim pomyślimy o dalszej gramatycznej poradzie.

3.4. ĆWICZENIA NA WZORCE ASPEKTÓW
LINK 3.4. ASPECT PATTERNS IN EXERCISES

*****

LINK: READ THIS IN AMERICAN ENGLISH