3.4. ĆWICZENIA DLA CZASU I CHARAKTERU

Ćwiczenie 7. Ażeby czuć się dobrze z naszymi językowymi formami w szkole, potrzebujemy znać ich gramatyczne etykiety. Potrzebujemy też być kognitywni, aby nie skończyć jak student na ilustracji wyżej.

EMOTICON: A JOKE

 

Przykład: wzorzec 1
Odpowiedź: the Present Progressive

 

Gramatyczny czas

Aspekt

 

The Simple

The Progressive

The Perfect

Przyszłość

5

6

7

Teraźniejszość

4

1

8

Przeszłość

3

2

9

 

Nasze kolejne ćwiczenie to praca nad bardzo ważnym poziomem w nauce języka. Poziom ten jest metajęzykowy.

 

Metajęzyk to styl dla rozmowy o języku.

 

To dzięki metajęzykowi potrafimy powiedzieć, czy forma kończąca się na ED jest 3-CIA, czy 2-GA. To metajęzyk pozwala powiedzieć, iż forma ED w czasach Perfect to forma 3-CIA.

 

Większość z nas zna metajęzyk ze szkoły, czy nauki indywidualnej; możemy tylko nie być przyzwyczajeni do specjalistycznego słówka “metajęzyk”.

 

Ćwiczenie 8. Przećwiczmy kojarzenie słówka pomocniczego i Aspektu. Możemy zacząć od “wymowy” odpowiedzi w myślach, jak w naszej PRAKTYCE DLA UMYSŁU.

 

Przykład: had
Odpowiedź: trzecia forma, the Past Perfect

 

1. was

 

2. is

 

3. have

 

4. were

 

5. has

 

6. will be

 

7. will have

 

8. are

 

9. am

 

Ćwiczenie 9. BE oraz HAVE mogą budować wzorce Progressive lub Perfect. Są wtedy pomocnicze.

 

BE oraz HAVE mogą też być czasownikami węzłowymi.

 

Względem dopasowania do zaimków osobowych, nie ma różnicy, czy BE lub HAVE jest pomocnicze, czy węzłowe.

 

Poćwiczmy BE oraz HAVE dla gramatycznego czasu (PRESENT, PAST, lub FUTURE) i wszystkich gramatycznych osób.

 

Jak w ĆWICZENIU 3, możemy zapisać “wszystkie osoby”, gdzie nasze istotne językowe formy pozostają takie same. Nie ma nic złego w uważaniu własnej pracy językowej za aktywność istotną.

EMOTICON: SMILE

Przykład: have in the PRESENT
Odpowiedź: I, you, we, they have <<>> he, she, it has

 

1. be in the PRESENT

 

2. have in the FUTURE

 

3. be in the PAST

 

4. be in the FUTURE

 

5. have in the PAST

 

Ćwiczenie 10. Spróbujmy wzorców z ćwiczenia 8 z wirtualnym bimo. Jest ono wirtualnym “czasownikiem regularnym” i tworzy drugą i trzecią formę z ED.

 

Intelekt przede wszystkim: odpowiedzmy tylko w myślach. Jeżeli chcemy, zapisujemy odpowiedzi po przemyśleniu całego ćwiczenia.

 

Przykład: had
Odpowiedź: bimoed

 

Ćwiczenie 11. Znów, zapiszmy “wszystkie osoby”, gdzie czasownik ma dla wszystkich tę samą formę. Osobę możemy umieścić na końcu, ćwicząc giętkość językowego zwyczaju.

 

Intelekt przede wszystkim (!)
EMOTICON: SMILE

 

Przykład: be in the PRESENT
Odpowiedź: am bimoing, I
are bimoing, you, we, they
is bimoing, he, she, it

 

1. have in the PAST

 

2. have in the FUTURE

 

3. be in the FUTURE

 

4. be in the PAST

 

5. have in the PRESENT

 

Ćwiczenie 12. Możemy uczyć się myśleć wpierw o Czasie, lub o Aspekcie. Podajmy słówko kluczowe i etykietę wzorca, z Aspektem na początku.

 

Zważajmy proszę, iż słówka kluczowe uznajemy tylko względem wzorców czasów. Słówkami tymi są czasowniki TO BE, TO HAVE, TO DO oraz WILL.

 

Mamy na uwadze słówka które mogą pomóc w naszym odnoszeniu się do czasu. Nie zamierzamy ograniczać swojego słownictwa.

 

Przykład: am / is / are bimoing
Odpowiedź: be, Progressive in the PRESENT

 

1. have / has bimoed

 

2. was / were bimoing

 

3. will be bimoing

 

4. had bimoed

 

5. will have bimoed

 

 

We wszystkich językach naturalnych, wpierw się uczymy mówić gdzie są osoby lub rzeczy, a zdolność użycia zegarka przychodzi potem.

 

Czas i miejsce pozostają w naszych ludzkich umysłach skojarzeniem przez całe życie. Możemy skorzystać z tego skojarzenia dla gramatyki. ROZDZIAŁ 4 ma więcej detalu.

CHAPTER 4. SIMPLE, PROGRESSIVE, AND PERFECT WITH MAPPING VALUES

*****

LINK: READ THIS IN AMERICAN ENGLISH