4.1. POJĘCIE PODRÓŻY W GRAMATYCE

EN

Język nie jest zafiksowaną realnością i nie da się spodziewać gramatycznej reguły na każdą okazję. W rzeczywistości raczej się względem myśli i pojęć intelektualnie poruszamy, z naszą językową umiejętnością. Zastanówmy się, jak podróżowaliśmy w gramatyce do tej pory. Możemy użyć Present Perfect: how we have traveled.

Aby spojrzeć na to, co zrobiliśmy DO tego miejsca w naszej podróży, nie musimy jednak używać Present Perfect cały czas. Z Kapsułami Czasu, we made our passage. Rzekę Czasu przekroczyliśmy, we traversed. Jak na mapie, we could see ourselves. W okolicy, we pictured ourselves, a drogę mieliśmy na widoku, we held in view.

Możemy tu myśleć jak o miejscowościach gdzie byliśmy (we were) po drodze i użyć Past Simple: “made”, “traversed”, “saw”, “pictured”, “held”, oraz “were”.

Present Perfect używamy kiedy chcemy zaznaczyć czynność lub wydarzenie względem TERANIEJSZOŚCI. Inaczej po prostu zostajemy {NA} naszych kognitywnych mapach.

PICTURE: ON OUR WAY

Dla Rozdziału 4 możemy powiedzieć, we have connected the Fields of Time and cognitive mapping.

W Rozdziale 5 moglibyśmy powiedzieć, we connected the Fields and mapping in Chapter 4.

Przy Rozdziale 1 moglibyśmy powiedzieć, „in Chapter 4, we’ll connect the Fields of Time and cognitive mapping”.

W Rozdziale 10 możemy powiedzieć, we have connected the Fields and mapping, o ile byśmy chcieli zachować w perspektywie początek naszej gramatycznej pracy.

Dlatego ten kurs gramatyczny jest „podróżą w gramatyce”: miejsce w narracji może wpłynąć na formę gramatyczną dla mowy o treści.

Dalsza praca ma nam pomóc się nauczyć samodzielnie decydować, jak postrzegamy rzeczywistość i ten pogląd wyrażamy.

We wszystkich językach to abstrakcyjne myślenie pojęciowe jest od radzenia sobie z gramatyką. Potrzebujemy go też dla naszego amerykańskiego. Możemy zobrazować Simple, Progressive i Perfect – razem, jako abstrakcyjne zmienne.

VISUALIZATION, 3 VARIABLES
Joke emoticon

Ćwicząc pojęcia, nie musimy ograniczać naszej językowej zdolności do prospektu dla poruszania się wyłącznie po lądzie. Orzeł bielik bywa, zatrzymuje się na wypoczynek w lasach głębokich jak gramatyka języka naturalnego.

Amerykańskie orły potrafią latać bardzo wysoko. Orzeł bielik jest narodowym symbolem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zapraszam do Lektury o bieliku.

Aby rozwinąć wysokie loty, musimy się nauczyć samodzielnie określać w języku nasz grunt i zakres. Język może wpływać na myślenie, ale nie ma jak być dobrej reguły gramatycznej czy innej, aby regulować ludzką myśl. Nasza droga z językiem i mową nie może być jak na obrazku poniżej.

PICTURE: NOT THE WAY THROUGH THE RIVER OF TIME

Zapraszam do ćwiczeń (!)
4.2. ĆWICZENIA: PRAKTYKA NA MAPIE.