EN

Rozdział 1. Be, Have, oraz Do w Polach Czasu

1.1. Podstawowe ćwiczenia w Polach Czasu

1.2. Praktyka dla umysłu

****

Rozdział 2. Forma czasownikowa „will”

2.1. Ćwiczenia na 1. i 2. formę czasownika

****

Rozdział 3. Simple, Progressive oraz Perfect

3.1. Role czasownika, pomocnicza i węzłowa

3.2. Osoba „you”

3.3. Wszystkie osoby oraz Simple, Progressive i Perfect

3.4. Simple, Progressive i Perfect w ćwiczeniach

****

Rozdział 4. Simple, Progressive i Perfect jak na mapie

4.1. Ćwiczenia na gramatyczne mapowanie

****

Rozdział 5. Kiedy twierdzimy, pytamy lub przeczymy

5.1. Logika do tej pory

5.2. Proste znaczki co pomagają układać słowa

5.3. Ćwiczenia: więcej prawdziwych słów