Ku czasowej ramie

Modalność czy „przeszłość nierealna”? Simple versus Perfect i Progressive, rozeznajemy się w Perfect Progressive oraz czasowej ramie. Czasowniki zachowują dla niej formy relatywne: gramatyka „nierealna” jest łatwa.


Wybrane wersety z poezji Emilii Dickinson oraz Carla Sandburga są w Części 4 materiałem dla składni, stylu, oraz węzłowego czasu gramatycznego.

■→Ta treść jest także dostępna po angielsku.←■


REKLAMA

PSYCHOLINGWISTYKA, LINGWISTYKA,
& TRANSLACJA


■→teresapelka-in-polish.com
■→teresapelka.com

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
■→Wolny dostęp w Internet Archive
■→Okładka twarda, 268 stron, 21.91 USD
■→Format elektroniczny $2.99

Internet Archive, repozytorium darmowych ilustracji i tekstów

■→Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie←■
Plakaty są także do nabycia w internetowych sklepach.