EN

Tłumaczenie w toku | Translation in progress.

Rozdział 6. Simple versus Perfect: rama dla czasu gramatycznego

6.1. Rama czasu gramatycznego, otwarta lub zamknięta

6.2. Simple lub Perfect, rama i mapowanie

6.3. Exercises for the time frame

6.4. Ćwiczenia na ramę i zmienną kognitywną, NA lub DO

6.5. Ćwiczenia: docelowa rama czasu gramatycznego

****

Rozdział 7. Simple versus Progressive

7.1. Ćwiczenia: Simple lub Progressive, zmienne NA lub W

****

Rozdział 8. Perfect Progressive, zmienna PRZY

8.1. Istoty ludzkiej podstawowa kognitywna zmienna, NA

8.2. Ćwiczenia na wszystkie Aspekty

****

Rozdział 9. Czasowniki modalne

9.1. Modalna teraźniejszość lub przeszłość

9.2. Modalna rama czasowa

9.3. Szczegóły struktur modalnych

9.4. Ćwiczenia na modalną relatywność

****

Rozdział 10. Relatywności formy ci dostatek

10.1. Czy tryb warunkowy, czy nierealna przeszłość: rama czasowa

10.2. Relatywność formy i Progressive

10.3. Trening dla mowy w czasie rzeczywistym

10.4. Więcej treningu dla mowy w czasie rzeczywistym