Materiały dodatkowe

Absolutnie podstawowe fakty o USA

Wielu badaczy wywodzi demokrację ze starożytnej Grecji. Jak porówuje się antyczna Grecja z nowoczesną Ameryką? Zasadniczo, starożytni Grecy rozwinęli proto-demokrację: zdarzało się im mieć królów i królowe, a byli bardzo zależni od wojskowych przywódców i dziedzicznego elityzmu. ■→Więcej


Deklaracja Niepodległości USA

Kiedy w przebiegu wydarzeń między ludźmi staje się potrzebnym, aby jeden naród rozwiązał polityczne więzi łączące go czas jakiś z drugim, a zajął pośród sił na tej Ziemi wyodrębnione, jak i też równorzędne stanowisko, ku czemu normy natury wraz z tejże natury Bogiem rację dają, przyzwoite poszanowanie dla ludzkich poglądów wymaga, by zdeklarował on powody, jakie przynaglają go do separacji. ■→Więcej


Konstytucja USA, treść

My, naród Zjednoczonych Stanów, ażeby tworzyć unię tym doskonalszą, utwierdzać sprawiedliwość, zabezpieczać w kraju pokój, dbać o wspólną obronę, wspierać ogólny dobrostan, oraz zachowywać dobrodziejstwa wolności dla siebie, jak i nam potomnych, wyznaczamy i ustanawiamy tę Konstytucję dla Stanów Zjednoczonych Ameryki. ■→Więcej


Poprawki do Konstytucji USA

Kongres nie będzie tworzyć przepisów o ustanawianiu religii, czy zabraniających jej swobodnego praktykowania; ograniczających wolność mowy bądź prasy, lub prawo ludności do pokojowych zgromadzeń, czy też wnioskowania do rządu o rekompensatę szkód. ■→Więcej


Flaga USA

Flaga narodowa USA ma trzynaście pasów czerwieni na przemian z bielą. Czerwień jest na górze i na dole. W insygniach biel jest na lewym i prawym brzegu. 13 pasów reprezentuje 13 oryginalnych stanów wczesnej Unii. Niebieski prostokąt z 50 białymi pięcioramiennymi gwiazdami, po jednej dla każdego amerykańskiego stanu, nazywany jest unią — dla kraju dzisiaj. ■→Więcej


Hymn USA

O, mów, widzisz ty, w tego dnia wczesny brzask:
Jej oddaliśmy cześć, w błysk zmierzchania wczorajszy?
Jasnych gwiazd, pełnych szarf, poprzez grozę tych walk,
Było patrzeć nam, jak — płyną strojne nad szańcem? ■→Więcej


Amerykański orzeł bielik

Nazwa bald eagle koreluje z przenośną łacińską interpretacją dla greckiego słówka leucos, jak w literackich opisach “bezlistnych ziem zimowych”. Orły amerykańskie nie migrują na zimę, a amerykańska Alaska ma największą ich populację w świecie. ■→Więcej


Wielka Pieczęć USA

Władze federalne Stanów Zjednoczonych uwierzytelniają Wielką Pieczęcią dokumenty. Awers jest narodowym godłem Stanów Zjednoczonych. Pokazuje orła bielika z 13 strzałami w lewej szponie, a gałązką oliwną z 13 listkami i oliwkami w szponie prawej. Strzały symbolizują amerykańską gotowość do wojny. Gałązka oliwna wskazuje na wolę pokoju. Orzeł skłania głowę ku oliwnej gałązce. ■→Więcej


Proklamacja Emancypacji

Ja, Abraham Lincoln, Prezydent Zjednoczonych Stanów Ameryki oraz Dowódca Naczelny ich sił zbrojnych i floty wojskowej, niniejszym proklamuję i deklaruję, iż wojna będzie nadal prowadzona jak do tej pory, w celu rzeczywistego przywrócenia konstytucyjnej relacji między Zjednoczonymi Stanami a każdym ze stanów wraz z ludnością, gdzie relacja ta jest, czy też może być, zawieszona lub zaburzona. ■→Więcej


Przemowa Gettysburska

Osiem dziesiątek i siedem lat temu nasi ojcowie założyli na tym kontynencie nowy naród, pomyślany w wolności i dedykowany przesłaniu, iż „wszyscy ludzie stworzeni są równymi”. ■→Więcej


Ćwiczenia do wyboru

Ćwiczenia zawierają pytania i sugerowane odpowiedzi z amerykańskiej wiedzy obywatelskiej. Odpowiedzi nie są wyczerpujące; to raczej pomysły, które się mogą przydać w twórczym pisaniu. ■→Więcej