2784x4509px, POWIĘKSZENIE NA KLIK
2784x4509px, POWIĘKSZENIE NA KLIK

EN

Układ druku według Johna Cartera z roku 1787, treść zweryfikowana z oryginałem na pergaminie, zapraszam do mojego Google Drive, gdzie dostępna jest też czcionka kolorowa.

Adobe Caslon Pro 14pt, rozstaw liter średnio +0.8pt, kerning 1pt i powyżej, akapit 8pt lex (łacińskie prawo, Perseus); wysokość wersu 1; okno Firefox (56.0) 80%, dla proporcji źródłowego HTML; utrwalenie: Pearl Crescent.

Plakatów można używać pod którąkolwiek z tutejszych licencji:
LICENCJA CREATIVE COMMONS 4.0, BY-SA 3.0, LICENCJA 2.5.