2784×4509px, POWIĘKSZENIE NA KLIK

EN

Czcionka Adobe Caslon Pro 14pt, rozstaw liter średnio +0.7pt, kerning 1pt i powyżej, akapit 8pt lex (prawo po łacinie, Perseus); wysokość wersu 1; okno Firefox (56.0) 80% dla proporcji HTML; utrwalenie: Pearl Crescent 165%.

Zapraszam do mojego Google Drive.

Plakatów można używać pod którąkolwiek z tutejszych licencji:
LICENCJA CREATIVE COMMONS 4.0, BY-SA 3.0, LICENCJA 2.5.