WITAM!

Człowiek ukształtował gramatykę wraz z postrzeganiem dla trójwymiarowej przestrzeni, a język i mowa przynależy z wymiernymi wysokościami, szerokościami i głębokościami lub długościami, wraz z ludzką potrzebą świeżej wody, powietrza, dobrego ubrania i przyzwoitego dachu. Gramatyka to podstawowa ludzka potrzeba. Jest zdrowo, mieć z nią dobry biznes.

Przeszukiwanie witryny

Wszyscy mówimy i piszemy w czasie rzeczywistym. Często nie ma nawet chwili na sprawdzenie definicji bądź regułki. Language MappingTM odwołuje się do ludzkich naturalnych zdolności logicznych. ■→Więcej

Prawo autorskie © Teresa Pelka
Wszystkie prawa zastrzeżone.
■→INFORMACJA O KSIĄŻKACH I METODZIE

Logika ta jest giętka, gdyż język nie jest realnością wyznaczoną: zaczynając czytać książkę lub oglądać film, miewamy oczekiwania o tym, co będzie; gdzieś pośrodku zdarza się nam obejrzeć na to, co się do owej pory wydarzyło, a przy końcu bywa, myślimy czego dokonano.

W życiu nasza gramatyka też jest zmienna, wobec spraw za nami oraz tych w perspektywie. Stąd podróż w gramatyce: uprawiamy gramatyczny punkt widzenia.

Czas gramatyczny to nie zegar, ale tak samo jak rzeczywistego, nie da się go dotknąć czy zobaczyć. Możemy sobie poradzić jak w polach, z odrobiną umysłowej praktyki. ■→Więcej

Gramatyka ta może się okazać najskuteczniejsza krok po kroku.
Witryną oryginału jest ■→travelingrammar.com.

Rozdział 1. Be, Have, Do
Myślimy o trzech polach, nazywamy je Przeszłość, Teraźniejszość i Przyszłość: dla nauki czasu gramatycznego, uczymy się sobie radzić jak w polach czasu. ■→Więcej

1.2. Praktyka dla umysłu
Myśl i język biorą początek w umyśle, a większość ćwiczeń w tym gramatycznym kursie jest do wykonania w myśli, na zachętę dla nawyków umysłu. ■→Więcej

Rozdział 2. Przyszłość potrzebuje teraźniejszości
Czas rzeczywisty w którym żyjemy to zawsze teraźniejszość. Możemy o realnej przyszłości przewidywać, ale nie mamy jak się do niej tak naprawdę przenieść; dla mowy o przyszłości, forma czasownikowa “will” ma kształt teraźniejszy. ■→Więcej

Rozdział 4. Kognitywne mapowanie Aspektu
Człowieka chodzenie czy inne przemieszczanie się potrzebuje miejsca i czasu, ale nie wymaga opisu, by ktoś dawał regułki czy definicje. Jest parę słówek dość często w angielskim dla miejsca używanych, jak on, in, oraz to. ■→Więcej

Wcześniej niż później, życie przynosi mowę o Unreal Past lub Future in the Past, więcej, w treściach relacjonowanych. Z gramatycznymi ramami czasu, może nam iść łatwo. ■→Więcej

Gramatyka nieoficjalnie

Fakt faktem, nie kończymy studiów lingwistycznych zanim codzienny język słyszymy czy w nim mówimy, lub czytamy Hucka Finna. ■→The Grapevine

W części 3 podróży kontyuujemy generatywne przedsięwzięcie względem przedimka, rzeczownika, przymiotnika, przysłówka, oraz przyimka. Przydatna może się okazać cywika:
Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.
Moje konto w Internet Archive ma darmowe plakaty, ■→archive.org/details/@teresapelka.

Część 4 mówi o frazie, zdaniu podrzędnym, czasie oraz dyskursie (naszych węzłach czasu, nodi of time), a podpodwiada też co do słownictwa i wymowy, również dla osób które się czują silniejsze w innych językach. Poczytać do tego możemy dobrane fragmenty poezji Emily Dickinson oraz Carla Sandburga. Moja edycja oraz przekład pierwodruku Emily Dickinson dostępne są także poprzez moje konto w Internet Archive. Pracuję nad swoim przekładem wybranych utworów Carla Sandburga: seria książkowa jest dwujęzyczna; względem porady gramatycznej dla angielskiego zapraszam do ■→Travel in Grammar.

Kurs amerykańskiego składa się z czterech części. Całość ma jeszcze jedną ramówkę, dla języków fleksyjnych czy też syntetycznych (jak to są zwane). Ramy generatywne dla syntetyki zwracają się ku łacinie i grece, by zaproponować zmienne kognitywne których użyć by się dało dla polskiego, rosyjskiego oraz innych języków fleksyjnych.

Obie ramy, ■→analytyczna oraz ■→syntetyczna, wspomóc mogą prace ku gramatykom generatywnym dla większości, o ile nie wszystkich języków naturalnych na Ziemi. Syntetyka jest osobną książką, by wyjaśnić jak ramy zbudować; nie jest kursem dla żadnego konkretnego języka.

Więcej podróżowania w gramatyce

CZTERY KĄTY ŚWIATA

Ażeby zobaczyć jak możemy mapować kognitywnie w języku, spróbujmy lekkiej łamigłówki. Jeżeli porównamy wyniki z rodziną, przyjaciółmi czy innymi ludźmi i nasze wyniki będą spójne, rzecz jest nam naturalna, nawet jeśli nie jest szeroko znana: nasza łamigłówka jest intuicyjna.
■→Więcej

6.1. NASZA JĘZYKOWA GRAWITACJA

Zdarza się nam ludziom dzielić nowością, a też mówić nie zerkając na cyferblat. Więcej, ludzki grunt kognitywny potrafi dokonać całkiem sobie składni. Zwróćmy myśl ku naturalnej Ziemi i grawitacji, dla doboru gramatycznej ramy czasu.
■→Więcej

8.1. ISTOTY ZIEMSKIEJ ZMIENNA PODSTAWOWA

Planeta Ziemia jest naturalnym habitatem człowieka od tysięcy lat. Poprzez millenia, ludzie myśląc co jest {NA} mapie, nie wykluczają iż {W} okolicach mogą być miejscowości, {DO} miejsc drogi, oraz lokalizacje {PRZY} nich. Wczesna, w dzieciństwie nauka mowy, ma miejsce wraz z uczeniem się chodzić. We wszystkich angielskich Aspektach, to zawsze pierwszy element się zmienia dla gramatycznego czasu, a to jak dla kognitywnej {NA}. ■→Więcej

ROZDZIAŁ 10. RELATYWNOŚCI FORMY DOSTATEK

Przy tworzeniu teorii, forma czasownikowa “HAVE” działa jak syntaktyczne narzędzie, kotwica która zamyka czasową ramę; a całą drogę, forma odnosi się o krok dalej, względem docelowego gramatycznego czasu. ■→Więcej


REKLAMA

PSYCHOLINGWISTYKA, LINGWISTYKA,
& TRANSLACJA


■→teresapelka-in-polish.com
■→teresapelka.com


Internet Archive, repozytorium darmowych ilustracji i tekstów

■→Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie←■
Plakaty są także do nabycia w internetowych sklepach.


Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
■→Wolny dostęp w Internet Archive
■→Okładka twarda, 268 stron, 21.91 USD
■→Format elektroniczny $2.99