WITAM!

Witryna w przebudowie.

Człowiek ukształtował gramatykę wraz z postrzeganiem dla trójwymiarowej przestrzeni, a język i mowa przynależy z wymiernymi wysokościami, szerokościami i głębokościami lub długościami, wraz z ludzką potrzebą świeżej wody, powietrza, dobrego ubrania i przyzwoitego dachu. Gramatyka to podstawowa ludzka potrzeba. Jest zdrowo, mieć z nią dobry biznes.

Wszyscy mówimy i piszemy w czasie rzeczywistym. Czasem nie ma nawet chwili sprawdzić definicję czy regułkę. Language MappingTM odwołuje się do ludzkiej naturalnej zdolności do logiki. ■→Więcej

Prawo autorskie © Teresa Pelka
Wszystkie prawa zastrzeżone.
■→INFORMACJA O KSIĄŻKACH I METODZIE

W przygotowaniu

W pierwszej części podróży zapraszam do rozważenia obrazu dla
■ gramatycznej Przeszłości, Teraźniejszości i Przyszłości;
■ Simple, Progressive, oraz Perfect;
■ bezokolicznika, czasowników posiłkowych i węzłowych;
■ form twierdzących, pytajnych, przeczących oraz pytajno-przeczących;
■ czasowników nieregularnych i wzorców samogłosek: niskich i wysokich, tylnych oraz przednich.
Wydanie pierwsze, 2022; ■→DARMOWA PRÓBKA ORYGINAŁU.

Oryginał, format elektroniczny USD 2.99
■→SMASHWORDS
■→BARNES & NOBLE

Logika ta jest giętka, gdyż język nie jest realnością wyznaczoną: zaczynając czytać książkę lub oglądać film, oczekujemy zazwyczaj co będzie; gdzieś pośrodku zdarza się obejrzeć na to, co się już wydarzyło, a przy końcu bywa, myślimy o rzeczy dokonanej.

W innych w życiu sprawach tak samo, nasza gramatyka jest inna dla kwestii za nami oraz tych w perspektywie. Stąd podróż w gramatyce: uprawiamy gramatyczny punkt widzenia ■→POJĘCIE PODRÓŻY W GRAMATYCE.

Przeszukiwanie witryny

Gramatyka ta może się okazać najskuteczniejsza krok po kroku.
Witryną oryginału jest ■→travelingrammar.com.

Witryna w przebudowie.

Czas gramatyczny to nie zegar, ale tak samo jak rzeczywistego, nie da się go dotknąć czy zobaczyć. Możemy sobie poradzić jak w polach, z odrobiną umysłowej praktyki. ■→Więcej

1.2. Praktyka dla umysłu
Myśl i język biorą początek w umyśle, a większość ćwiczeń w tym gramatycznym kursie jest do wykonania w myśli, na zachętę dla nawyków umysłu. ■→Więcej

4. Aspekt na kognitywnej mapie
Aby chodzić czy się inaczej przemieszczać, człowiekowi trzeba miejsca i czasu, ale nie by ktoś podawał regułki czy definicje. ■→Więcej

Wcześniej niż później, życie przynosi mowę o Unreal Past lub Future in the Past, więcej, w treściach relacjonowanych. Z gramatycznymi ramami czasu, może nam iść łatwo. ■→Więcej

Względność formy językowej (część 2 podróży) nie ma nic wspólnego z ■→Whorfianizmem. To obserwacja o formach językowych jak if I were, iż się odnoszą do TERAŹNIEJSZOŚCI, choć ich kształt jest PRZESZŁY. Zjawisko to występuje w angielskim zarówno jak polskim, rosyjskim, francuskim i innych językach,
gdybym był/a, if I was, si j’étais, если бы я был/а,wäre ich, etc.

Gramatyka nieoficjalnie

Fakt faktem, nie kończymy studiów lingwistycznych zanim codzienny język słyszymy czy w nim mówimy, lub czytamy Hucka Finna. ■→The Grapevine

W części 3 podróży kontyuujemy generatywne przedsięwzięcie względem przedimka, rzeczownika, przymiotnika, przysłówka, oraz przyimka. Przydatna może się okazać cywika:
Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.


REKLAMA

Plakaty w formacie do druku, PDF

Konstytucja i Poprawki lingwistycznie aktualne względem formy dzisiejszej oraz wolne od błędu korektorsko.

Kliknij na ilustrację by zakupić

Dunlap w czcionce dzisiejszej, Konstytucja i Poprawki, oraz przedruk z Johna Cartera: ilustracja ma link do strony zakupu; treść dostępna w innych formatach z mojego konta w Internet Archive, archive.org/details/@teresapelka

The more perfect, the better

We, the people of the United States, in order to form a more perfect union…
Przymiotnik “perfect” możemy stopniować jak “dobry”: the more perfect, the better.

Część 4 mówi o frazie, zdaniu podrzędnym, czasie oraz dyskursie (naszych węzłach czasu, nodi of time), a podpodwiada też co do słownictwa i wymowy, również dla osób które się czują silniejsze w innych językach. Poczytać do tego możemy dobrane fragmenty poezji Emily Dickinson oraz Carla Sandburga. Moja edycja oraz przekład pierwodruku Emily Dickinson dostępne są także poprzez moje konto w Internet Archive. Pracuję nad swoim przekładem wybranych utworów Carla Sandburga: seria książkowa jest dwujęzyczna; względem porady gramatycznej dla angielskiego zapraszam do ■→Travel in Grammar.

Kurs amerykańskiego składa się z czterech części. Całość ma jeszcze jedną ramówkę, dla języków fleksyjnych czy też syntetycznych (jak to są zwane). Ramy generatywne dla syntetyki zwracają się ku łacinie i grece, by zaproponować zmienne kognitywne których użyć by się dało dla polskiego, rosyjskiego oraz innych języków fleksyjnych.

Obie ramy, ■→składniowa oraz ■→fleksyjna, wspomóc mogą prace ku gramatykom generatywnym dla większości, o ile nie wszystkich języków naturalnych na Ziemi. Fleksja jest osobną książką jak ramy budować; nie jest kursem dla żadnego konkretnego języka.


REKLAMA

Spring Flowing Colors

Więcej podróżowania w gramatyce

CZTERY KĄTY ŚWIATA

Ażeby zobaczyć jak możemy mapować kognitywnie w języku, spróbujmy lekkiej łamigłówki. Jeżeli porównamy wyniki z rodziną, przyjaciółmi czy innymi ludźmi i nasze wyniki będą spójne, rzecz jest nam naturalna, nawet jeśli nie jest szeroko znana: nasza łamigłówka jest intuicyjna. ■→Więcej

4.1. POJĘCIE PODRÓŻY W GRAMATYCE

Możemy myśleć o the Simple, Progressive, oraz Perfect — razem, jako kognitywnych zmiennych które w czasie rzeczywistym wybieramy. Może to być czas dobrze spędzony, i prawdę mówiąc, żaden wysiłek. ■→Więcej

5.1. JĘZYKOWA LOGIKA DO TEJ PORY

Podsumowujemy tutejszą gramatyczną logikę do tej pory oraz obrazujemy Czas i Aspekt jak dla poruszania się, na przykład rekreacyjnej wędrówki. ■→Więcej

6.1. NASZA JĘZYKOWA GRAWITACJA

Zdarza się nam ludziom dzielić nowością, a też mówić nie zerkając na cyferblat. Więcej, ludzki grunt kognitywny potrafi dokonać całkiem sobie składni. Zwróćmy myśl ku naturalnej Ziemi i grawitacji, dla doboru gramatycznej ramy czasu. ■→Więcej

8.1. ISTOTY ZIEMSKIEJ ZMIENNA PODSTAWOWA

Planeta Ziemia jest naturalnym habitatem człowieka od tysięcy lat. Poprzez millenia, ludzie myśląc co jest {NA} mapie, nie wykluczają iż {W} okolicach mogą być miejscowości, {DO} miejsc drogi, oraz lokalizacje {PRZY} nich. Wczesna, w dzieciństwie nauka mowy, ma miejsce wraz z uczeniem się chodzić. We wszystkich angielskich Aspektach, to zawsze pierwszy element się zmienia dla…

ROZDZIAŁ 10. RELATYWNOŚCI FORMY DOSTATEK

Przy tworzeniu teorii, forma czasownikowa “HAVE” działa jak syntaktyczne narzędzie, kotwica która zamyka czasową ramę; a całą drogę, forma odnosi się o krok dalej, względem docelowego gramatycznego czasu. ■→Więcej


REKLAMA

PSYCHOLINGWISTYKA, LINGWISTYKA,
& TRANSLACJA


■→teresapelka-in-polish.com
■→teresapelka.com


Internet Archive, repozytorium darmowych ilustracji i tekstów

■→Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie←■
Plakaty są także do nabycia w internetowych sklepach.


Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
■→Wolny dostęp w Internet Archive
■→Okładka twarda, 268 stron, 21.91 USD
■→Format elektroniczny $2.99