WITAM!

Witryna w przebudowie.

Człowiek ukształtował gramatykę wraz z postrzeganiem dla trójwymiarowej przestrzeni, a język i mowa przynależy z wymiernymi wysokościami, szerokościami i głębokościami lub długościami, wraz z ludzką potrzebą świeżej wody, powietrza, dobrego ubrania i przyzwoitego dachu. Gramatyka to podstawowa ludzka potrzeba. Jest zdrowo, mieć z nią dobry biznes.

Wszyscy mówimy i piszemy w czasie rzeczywistym. Czasem nie ma nawet chwili sprawdzić definicję czy regułkę. Language MappingTM odwołuje się do ludzkiej naturalnej zdolności do logiki. ■→Więcej

Prawo autorskie © Teresa Pelka
Wszystkie prawa zastrzeżone.
■→INFORMACJA O KSIĄŻKACH I METODZIE

W przygotowaniu

W pierwszej części podróży zapraszam do rozważenia obrazu dla
■ gramatycznej Przeszłości, Teraźniejszości i Przyszłości;
■ Simple, Progressive, oraz Perfect;
■ bezokolicznika, czasowników posiłkowych i węzłowych;
■ form twierdzących, pytajnych, przeczących oraz pytajno-przeczących;
■ czasowników nieregularnych i wzorców samogłosek: niskich i wysokich, tylnych oraz przednich.
Wydanie pierwsze, 2022; ■→DARMOWA PRÓBKA ORYGINAŁU.

Oryginał, format elektroniczny USD 2.99
■→SMASHWORDS
■→BARNES & NOBLE

Logika ta jest giętka, gdyż język nie jest realnością wyznaczoną: zaczynając czytać książkę lub oglądać film, oczekujemy zazwyczaj co będzie; gdzieś pośrodku zdarza się obejrzeć na to, co się już wydarzyło, a przy końcu bywa, myślimy o rzeczy dokonanej.

W innych w życiu sprawach tak samo, nasza gramatyka jest inna dla kwestii za nami oraz tych w perspektywie. Stąd podróż w gramatyce: uprawiamy gramatyczny punkt widzenia ■→POJĘCIE PODRÓŻY W GRAMATYCE.

Przeszukiwanie witryny

Gramatyka ta może się okazać najskuteczniejsza krok po kroku.
Witryną oryginału jest ■→travelingrammar.com.

Witryna w przebudowie.

Czas gramatyczny to nie zegar, ale tak samo jak rzeczywistego, nie da się go dotknąć czy zobaczyć. Możemy sobie poradzić jak w polach, z odrobiną umysłowej praktyki. ■→Więcej

1.2. Praktyka dla umysłu
Myśl i język biorą początek w umyśle, a większość ćwiczeń w tym gramatycznym kursie jest do wykonania w myśli, na zachętę dla nawyków umysłu. ■→Więcej

4. Aspekt na kognitywnej mapie
Aby chodzić czy się inaczej przemieszczać, człowiekowi trzeba miejsca i czasu, ale nie by ktoś podawał regułki czy definicje. ■→Więcej

Wcześniej niż później, życie przynosi mowę o Unreal Past lub Future in the Past, więcej, w treściach relacjonowanych. Z gramatycznymi ramami czasu, może nam iść łatwo. ■→Więcej

Względność formy językowej (część 2 podróży) nie ma nic wspólnego z ■→Whorfianizmem. To obserwacja o formach językowych jak if I were, iż się odnoszą do TERAŹNIEJSZOŚCI, choć ich kształt jest PRZESZŁY. Zjawisko to występuje w angielskim zarówno jak polskim, rosyjskim, francuskim i innych językach,
gdybym był/a, if I was, si j’étais, если бы я был/а,wäre ich, etc.

Gramatyka nieoficjalnie

Fakt faktem, nie kończymy studiów lingwistycznych zanim codzienny język słyszymy czy w nim mówimy, lub czytamy Hucka Finna. ■→The Grapevine

W części 3 podróży kontyuujemy generatywne przedsięwzięcie względem przedimka, rzeczownika, przymiotnika, przysłówka, oraz przyimka. Przydatna może się okazać cywika:
Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.


REKLAMA

Plakaty w formacie do druku, PDF

Konstytucja i Poprawki lingwistycznie aktualne względem formy dzisiejszej oraz wolne od błędu korektorsko.

Kliknij na ilustrację by zakupić

Dunlap w czcionce dzisiejszej, Konstytucja i Poprawki, oraz przedruk z Johna Cartera: ilustracja ma link do strony zakupu; treść dostępna w innych formatach z mojego konta w Internet Archive, archive.org/details/@teresapelka

The more perfect, the better

We, the people of the United States, in order to form a more perfect union…
Przymiotnik “perfect” możemy stopniować jak “dobry”: the more perfect, the better.

Część 4 mówi o frazie, zdaniu podrzędnym, czasie oraz dyskursie (naszych węzłach czasu, nodi of time), a podpodwiada też co do słownictwa i wymowy, również dla osób które się czują silniejsze w innych językach. Poczytać do tego możemy dobrane fragmenty poezji Emily Dickinson oraz Carla Sandburga. Moja edycja oraz przekład pierwodruku Emily Dickinson dostępne są także poprzez moje konto w Internet Archive. Pracuję nad swoim przekładem wybranych utworów Carla Sandburga: seria książkowa jest dwujęzyczna; względem porady gramatycznej dla angielskiego zapraszam do ■→Travel in Grammar.

Kurs amerykańskiego składa się z czterech części. Całość ma jeszcze jedną ramówkę, dla języków fleksyjnych czy też syntetycznych (jak to są zwane). Ramy generatywne dla syntetyki zwracają się ku łacinie i grece, by zaproponować zmienne kognitywne których użyć by się dało dla polskiego, rosyjskiego oraz innych języków fleksyjnych.

Obie ramy, ■→składniowa oraz ■→fleksyjna, wspomóc mogą prace ku gramatykom generatywnym dla większości, o ile nie wszystkich języków naturalnych na Ziemi. Fleksja jest osobną książką jak ramy budować; nie jest kursem dla żadnego konkretnego języka.


REKLAMA

Spring Flowing Colors

Więcej podróżowania w gramatyce

CZTERY KĄTY ŚWIATA

Ażeby zobaczyć jak możemy mapować kognitywnie w języku, spróbujmy lekkiej łamigłówki. Jeżeli porównamy wyniki z rodziną, przyjaciółmi czy innymi ludźmi i nasze wyniki będą spójne, rzecz jest nam naturalna, nawet jeśli nie jest szeroko znana: nasza łamigłówka jest intuicyjna.
■→Więcej

6.1. NASZA JĘZYKOWA GRAWITACJA

Zdarza się nam ludziom dzielić nowością, a też mówić nie zerkając na cyferblat. Więcej, ludzki grunt kognitywny potrafi dokonać całkiem sobie składni. Zwróćmy myśl ku naturalnej Ziemi i grawitacji, dla doboru gramatycznej ramy czasu.
■→Więcej

8.1. ISTOTY ZIEMSKIEJ ZMIENNA PODSTAWOWA

Planeta Ziemia jest naturalnym habitatem człowieka od tysięcy lat. Poprzez millenia, ludzie myśląc co jest {NA} mapie, nie wykluczają iż {W} okolicach mogą być miejscowości, {DO} miejsc drogi, oraz lokalizacje {PRZY} nich. Wczesna, w dzieciństwie nauka mowy, ma miejsce wraz z uczeniem się chodzić. We wszystkich angielskich Aspektach, to zawsze pierwszy element się zmienia dla gramatycznego czasu, a to jak dla kognitywnej {NA}. ■→Więcej

ROZDZIAŁ 10. RELATYWNOŚCI FORMY DOSTATEK

Przy tworzeniu teorii, forma czasownikowa “HAVE” działa jak syntaktyczne narzędzie, kotwica która zamyka czasową ramę; a całą drogę, forma odnosi się o krok dalej, względem docelowego gramatycznego czasu. ■→Więcej


REKLAMA

PSYCHOLINGWISTYKA, LINGWISTYKA,
& TRANSLACJA


■→teresapelka-in-polish.com
■→teresapelka.com


Internet Archive, repozytorium darmowych ilustracji i tekstów

■→Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie←■
Plakaty są także do nabycia w internetowych sklepach.


Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
■→Wolny dostęp w Internet Archive
■→Okładka twarda, 268 stron, 21.91 USD
■→Format elektroniczny $2.99