WITAM!

Ziemska przestrzeń ma trzy wymiary. Gramatyka przynależy z wymiernymi wysokościami, szerokościami i głębokościami lub długościami, wraz z ludzką potrzebą świeżej wody, powietrza, dobrego ubrania i przyzwoitego dachu. Gramatyka to podstawowa ludzka potrzeba. Jest zdrowo, mieć z nią dobry biznes.

Wszyscy mówimy i piszemy w czasie rzeczywistym. Często nie ma nawet chwili na sprawdzenie definicji bądź regułki. Language MappingTM odwołuje się do ludzkich naturalnych zdolności logicznych. Więcej

PICTURE: A STOPWATCH

Logika ta jest giętka, gdyż język nie jest realnością wyznaczoną: zaczynając czytać książkę lub oglądać film, zazwyczaj myślimy co będzie; gdzieś pośrodku bywa, oglądamy się na to, co już się wydarzyło, a przy końcu zdarza się nam rozmyślać o dokonaniach.

W życiu nasza gramatyka też jest zmienna, wobec spraw dokonanych oraz tych w perspektywie. Stąd podróż w gramatyce: uprawiamy gramatyczny punkt widzenia.

Gramatyka ta może się okazać najskuteczniejsza krok po kroku.
Witryną oryginału jest ■→travelingrammar.com.

Czas gramatyczny to nie zegar, ale tak samo jak rzeczywistego, nie da się go dotknąć czy zobaczyć. Możemy sobie poradzić jak w polach, z odrobiną umysłowej praktyki. Więcej

Rozdział 1. Be, Have, Do
Myślimy o trzech polach, nazywamy je Przeszłość, Teraźniejszość i Przyszłość: dla nauki czasu gramatycznego, uczymy się sobie radzić jak w polach czasu. ■→Więcej

1.2. Praktyka dla umysłu
Myśl i język biorą początek w umyśle, a większość ćwiczeń w tym gramatycznym kursie jest do wykonania w myśli, na zachętę dla nawyków umysłu. ■→Więcej

Rozdział 2. Przyszłość potrzebuje teraźniejszości
Czas rzeczywisty w którym ludzie żyjemy to zawsze teraźniejszość. Możemy o realnej przyszłości przewidywać, ale nie mamy jak się do niej tak naprawdę przenieść; dla mowy o przyszłości, forma czasownikowa “will” ma kształt teraźniejszy. ■→Więcej

Rozdział 4. Kognitywne mapowanie Aspektu
Człowieka chodzenie czy inne przemieszczanie się potrzebuje miejsca i czasu, ale nie wymaga opisu, by ktoś dawał regułki czy definicje. Jest parę słówek dość często w angielskim dla miejsca używanych, jak on, in, oraz to. ■→Więcej

Wcześniej niż później, życie przynosi mowę o Unreal Past lub Future in the Past, więcej, w relacjonowanych treściach. Z gramatycznymi ramami czasu, może nam iść łatwo. Więcej

Gramatyka nieoficjalnie

Fakt faktem, nie kończymy studiów lingwistycznych zanim codzienny język słyszymy czy w nim mówimy, lub czytamy Hucka Finna. The Grapevines


REKLAMA

PSYCHOLINGWISTYKA, LINGWISTYKA,
& TRANSLACJA


■→teresapelka-in-polish.com
■→teresapelka.com


Internet Archive, repozytorium darmowych ilustracji i tekstów

■→Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie←■
Plakaty są także do nabycia w internetowych sklepach.


Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.

■→ Format elektroniczny $2.99