O MNIE

DSC00059

Teresa Pelka, magister filologii angielskiej

Specjalizacja angielski amerykański i psycholingwistyka; polski to język rodzimy.

Ponad pięć lat tłumaczka, redaktor tekstów i korektor; uprzednio nauczycielka angielskiej gramatyki.

Tłumaczenia medyczne, lingwistyczne, prawne i literackie
Angielski na polski i z polskiego na angielski
Teresa Pelka.com
Teresa Pelka po polsku.com

Poezja Emilii Dickinson
Czas a Wieczność | Miłość | Natura | Życie
Life | Love | Nature | Time and Eternity

Notki do poezji Emilii Dickinson
Fascykuły i druk; korelat poetycki z Websterem 1828 oraz inne literackie narzędzia, inspiracja łaciną i greką, wątek arystotelesowski. More→

TŁUMACZENIE DLA DOMENY PUBLICZNEJ
Public domain translation.com
Wiedza obywatelska o USA i inne materiały
Zdrowy rozsądek Tomasza Paine po polsku
Deklaracja Niepodległości USA
Konstytucja Stanów Zjednoczonych
Karta Praw i dalsze poprawki
Hymn narodowy USA

GRAMATYKA
Możemy użyć do gramatyki zmiennych kognitywnych.
Gramatyka generatywna angielskiego amerykańskiego

WYKSZTAŁCENIE
Stopień magisterski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polsce
Witryna uniwersytetu

Specjalizacja angielski amerykański, psychologia języka
Praca magisterska: „Rola sprzężenia zwrotnego w przetwarzaniu mowy”
Obroniona praca końcowa w psychologii języka