10.2. RELATYWNY ASPEKT PROGRESSIVE

Nasz zakres Modalnej relatywności zachowuje zawsze zmienną {NA}; nie mówimy, *we are maying, *we have mighted, czy *we have been musting, da się jednak myśleć o „modyfikacji” realnych Aspektów czasownikami Modalnymi.

CZAS RZECZYWISTY

You read.
You are reading.
You have read.
You have been reading.

MODYFIKACJA MODALNA

You may read.
You may be reading.
You may have read.
You may have been reading.

Porównajmy teorię oraz „zmodyfikowany czas rzeczywisty”.

93. I may have seen this movie; I’m not sure.

93a. I must have seen it, but I don’t remember it well.

W przykładzie 93 zastanawiamy się, czy film widzieliśmy. W 93a wiemy że go widzieliśmy, ale nie przyciągnął za bardzo naszej uwagi. Rama czasu będzie zamknięta zarówno dla teorii jak „rzeczywistego czasu zmodyfikowanego”; byłaby otwarta dla fraz jak,

93b. I may see the movie one day;
93c. I must see it.


REKLAMA

Spring Flowing Colors

Skupmy się na kognitywnej mapie i rozwoju składni.

Czasowniki Modalne zamykają ramę z posiłkowymi względami dla czasu, a czas rzeczywisty ramę dla zakresów pomocniczych otwiera.

Na zdrowy rozsądek czy intuicyjnie (językowe intuicje to nic nieświadomego), powiedzieć możemy że kwestia jest otwarta z Modalem, a zakreślona gdy w czasie rzeczywistym, jak porównać przykłady:

94. She may be reading (albo robi coś innego, rama otwarta).

94a. She is reading (fraza niczego innego nie niesie, rama zamknięta).

Modalny czy Relatywny Aspekt Progressive zamknie ramę tylko z kotwicą. Ramy i kotwice przydają się w mowie relacjonowanej, Reported Speech, gdzie je możemy interpretować z czasem Węzłowym.

■→10.3. WIĘCEJ ĆWICZEŃ NA FORMĘ RELATYWNĄ

■→Ten tekst jest też dostępny po angielsku.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
■→Wolny dostęp w Internet Archive
■→Okładka twarda, 268 stron, 21.91 USD
■→Format elektroniczny $2.99

PSYCHOLINGWISTYKA, LINGWISTYKA,
& TRANSLACJA


■→teresapelka-in-polish.com
■→teresapelka.com

Internet Archive, repozytorium darmowych ilustracji i tekstów

■→Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie←■
Plakaty są także do nabycia w internetowych sklepach.