7.1. PRAKTYKA DLA UMYSŁU I SERCA

Ćwiczenie 40. Podajmy synonimy dla statywnych i dynamicznych zastosowań czasowników. Bezokolicznik ma też formę Progressive.

Przykład: to think.

Odpowiedź:
Statywne, zmienna {ON}, to consider, to believe;
Dynamiczne, zmienna {IN}, to be cerebrating, to be pondering.

1. to see; 2. to expect; 3. to taste; 4. to feel; 5. to value; 6. to consider; 7. to smell; 8. to prize; 9. to look; 10. to ponder; 11. to mind; 12. to remember; 13. to denote; 14. to import; 15. to touch; 16. to mark; 17. to express; 18. to observe; 19. to figure; 20. to typify.

Ćwiczenie 41. Parafrazujemy czasowniki i wskazujemy gdzie użylibyśmy ING, a gdzie zostawali {NA} naszych kognitywnych zakresach. Nasze wyniki nie muszą być takie same. Ludzie się różnią w użyciu czasowników.

1. to hold; 2. to consist; 3. to keep; 4. to appear; 5. to indicate; 6. to argue; 7. to suggest; 8. to signify; 9. to matter; 10. to concern.

Ćwiczenie 42. Porównujemy nadal jakości mapujące {ON} oraz {IN}, pozostając w gramatycznej PRZESZŁOŚCI.
Zdarza się nam ludziom w rozmowie gubić w nieznajomym słownictwie i gmatwać także w gramatyce. Ćwiczenie tutaj ma nam pomóc trzymać się swej gramatyki wobec nawet niezwykłego wysłowienia.

Opowiastka jest o najbliższym krewniaku ■→KWOKACZA, ■→BRODŹCU PIEGOWATYM, jak spotyka ■→BRODŹCA ŻÓŁTONOGIEGO.

Szanujące się historyjki są o zwierzętach lub obiektach które myślą i mówią, a nie przypisują cech zwierząt lub rzeczy ludziom. Taka jest nasza historyjka. Ptaki te naprawdę mają inny śpiew i dosłownie żółte nogi.
Mamy tylko część strzałek: uczymy się niezależności.

Opowieść jest nieco inspirowana ■→ARYSTOTELESEM, a wedle intencji łagodnie humorystyczna. Co do krytyki względem filozofa, nie aprobuję wszelkich przekładów i interpretacji. Nie zachowały się do naszych czasów z jego prac żadne oryginały własnoręczne: zapraszam do ■→INFORMACJI O KSIĄŻKACH I METODZIE.

Użycie tutaj jest selektywne i ściśle dla ćwiczenia myśli. ■→TERESA PELKA IN POLISH.COM ma mój projekt ■→LEXICA oraz Arystotelesa po prostu po polsku:
Ażeby mieć wiedzę o obiektach naszych myśli, badamy regularności które się ich tyczą. Owe o występowaniu naturalnym i specyficznym to zasady. ■→WIĘCEJ

Za tą właśnie nauką podążamy przez cały kurs gramatyki. Badamy naturalne regularności w amerykańskim w piśmie lub mowie, oraz wyciągamy wnioski dla gramatyki jaka działać może dla nas.

Przykład: One late afternoon, the Greater Yellowlegs (1. hear) the two-note ditty in the crescent near the shore. Cousin Lesser (2. chirp) mighty out of tune (!)

Odpowiedź: heard, variable {ON}; was chirping, variable {IN};

A. The Greater (3. fly) up to the path and (4. think) about the reason for the ditty. Sure Nature (5. give) it some melody. Speaking about it in detail yet (6. can be) a huge enterprise.

B. The Greater (7. ponder) on some of the particulars, when he (8. see) the Lesser Yellowlegs by the seashore.

C. The Lesser Yellowlegs (9. can try) the three-note whistle, it N (10. be) in violation of the laws of physics, (11. argue) the Greater Yellowlegs. The Lesser Yellowlegs (12. appear) very similar in size.

D. “Not without a memory aid”, the Lesser (13. retort). The two-note (14. be) the only melody he (15. know) by heart.

E. The Greater Yellowlegs (16. expect) the refutation. However, there always (17. exist) Thought, for rare but possible sounds.

F. Rare sounds (18. feel) heroic, the Lesser Yellowlegs (19. observe). Education (20. mean) both unpopularity and wisdom, whichever (21. import) worse individually.

G. The uncouth absurd of the situation (22. consist) in being out of place without moving, the Greater Yellowlegs (23. declare).

H. The Lesser Yellowlegs (24. deem) that impossible. One place (25. involve) one place, however negative the relation.

I. The two (26. meditate) steadily, when the Lesser (27. sigh). Elaborating on the two-note (28. chance) the lesser common sense.

Z KLUCZA:
Zmienna {ON} może wyrażać aktywność która się pojawiła na kognitywnej mapie czy zakresie gdy coś innego było w toku:
“the two were meditating steadily, when the Lesser sighed“.

Ćwiczenie 43. Porównujemy zmienne {ON} oraz {IN} dla gramatycznej TERAŹNIEJSZOŚCI lub PRZESZłOŚCI. Nasza opowieść jest teraz o stworzeniu z Cieśniny Kerczeńskiej, jętce.

Przykład: Legend has it, dayflies (1. come) to exist around the time for summer solstice. A dayfly (2. begin) its life in the morning, and (3. die) before the second day sunset.

Odpowiedź: come, begins, dies; {ON}

A. It (4. be) early morning. “I (5. be) a day-fly”, (6. think) the day-fly in the light.

B. The day-fly (7. wonder) over the way water (8. belong) with the earth and the air, when it (9. see) a dry leaf. It (10. begin) to cogitate if dry leaves (11. appertain) with green leaves, and if they (12. share) in a thing to inhere.

C. It 13. (flutter) past a vividly red flower, when a butterfly (14. stop) it for a little conversation. “You (15. seem) to be this most daily of creatures”, (16. say) the butterfly.

D. “Right, living for a day (17. form) the essence of my existence. Nothing that (18. become) can be eternal, anyway.

E. This (19. be) the forever more everybody (20. care)”, the butterfly (21. remark). “I sure also (22. become).”

F. “I (23. contemplate) if the becoming of dry leaves (24. happen) along the becoming of the day, dayflies, and… butterflies.”

G. The butterfly (25. disapprove). “I sure N (26. will answer) this! You (27. can see) that we (28. differ). Our wings (29. be) dissimilar.”

H. “Nobody (30. deny) this”, the dayfly (31. concede). “It (32. be) the becoming that I (33. distrust)”.

Z KLUCZA:
Możemy postrzegać czasownik WILL jako odnoszacy się do PRZYSZŁOŚCI lub TERAŹNIEJSZOŚCI:

TERAŹNIEJSZOŚĆ
“I sure will not answer this!”
Bliskim synonimem byłoby tu,
“I have no wish to answer this.”

Słówko “day” możemy interpretować jako 24 godziny na Ziemi, trwanie dnia, jakieś czasy, wiek, lub nawet epokę. Czasownik to become miał swą rolę w historii języka.


REKLAMA

Spring Flowing Colors

Ćwiczenie 44. Zwracamy uwagę na gramatyczny Czas oraz Ekspresję. Oznaczamy przeczenie jako N, a zapytanie właściwym mu znakiem, (?)

Na początek umieszczamy opowieść głównie w TERAŹNIEJSZOŚCI. Taki sposób opowiadania nazywany jest narracją dramatyczną. Potem zabieramy opowieść w PRZESZŁOŚĆ. Powinno nam to pomóc zobaczyć jak językowa logika potrafi działać łącznie.

Nasza opowieść jest o rodzaju zachodniego wiatru jaki powstaje na oceanach. Niektórzy naukowcy winią rozłamy w prądach zachodnich za rekordowo niskie lub wysokie temperatury. Niektórzy obserwatorzy zastrzegali o możliwości pozaziemskiego lub nadprzyrodzonego wpływu, podczas gdy był to… wiatr zachodni.

Przykład: The westerly wind 1. (rise) in the high seas. Its resilient body of air 2. (give) its first sough.

Odpowiedź: The westerly wind rises in the high seas. Its resilient body of air gives its first sough.

A. It 3. (come) to the land and 4. (feel) a difference. Now, the high ocean 5. (be) the past and the land 6. (become) the present.

B. The shore 7. (delineate) the past and the present. It 8. (be) the limit for both. The wind 9. (play) with the matter, and 10. (frolic) into eddies.

C. The wester 11. (swirl), when the thought about the future 12. (come) to it. The ocean N 13. (be) the future to it. The shoreland N 14. (be) the future to it, either. Where 15. (be) the future?

D. Mountain peaks 16. (shine) their snowy cool in the moonlight. The wester 17. (get) there before the day 18. (begin)? The wester 19. (set) its course to the mountain range.

E. The shoreland 20. (change) from the wester’s present to the wester’s past. Then, there 21. (be) something indivisible and intermediate about the present. The mountains 22. (be) the wester’s present, when the wester 23. (get) there.

Zabieramy teraz naszą opowieść do gramatycznej PRZESZŁOŚCI. Możemy zobrazować gramatyczną logikę jako zdolność połączoną.

Odpowiedź: The westerly wind rose in the high seas. Its resilient body of air gave its first sough.

Czy moglibyśmy złączyć zmienne, jak {IN} oraz {TO}? Zapraszam do dalszej podróży.
■→ROZDZIAŁ 8. PERFECT PROGRESSIVE

■→Ten tekst jest też dostępny po angielsku.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
■→Wolny dostęp w Internet Archive
■→Okładka twarda, 268 stron, 21.91 USD
■→Format elektroniczny $2.99

PSYCHOLINGWISTYKA, LINGWISTYKA,
& TRANSLACJA


■→teresapelka-in-polish.com
■→teresapelka.com

Internet Archive, repozytorium darmowych ilustracji i tekstów

■→Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie←■
Plakaty są także do nabycia w internetowych sklepach.