9.1. POMOCNICZE HAVE I MODALNA SKŁADNIA

Czasowniki Modalne relacjonują myśl, powiedzmy, czy myślimy iż coś jest owocem, jest owocem możliwie, bądź też może i nawet owocem być musi, ale nie znamy tego rodzaju.
Jaką by budować teorię, wpierw sobie musimy poradzić ze swym procesem w myśli.

Pomocnicze HAVE to całkiem sobie chwyt. Rozpocznijmy od obrazu bezokolicznika oraz czasu głównego.

37. I remember to exercise.

Nasz gramatyczny czas główny może być TERAŹNIEJSZY równie dobrze jak PRZESZŁY czy PRZYSZŁY. Pomyślmy o skutkach naszego ćwiczenia. Czyni nas ono fizycznie sprawnymi i czujemy się szczęśliwi.

GŁÓWNY CZAS GRAMATYCZNY: TERAŹNIEJSZOŚĆ
38. I am happy to exercise.

O ile wspominamy coś wcześniejszego, ■→UPRZEDNIEGO, możemy powiedzieć:

GŁÓWNY CZAS GRAMATYCZNY: TERAŹNIEJSZOŚĆ
38a. I am happy to HAVE exercised.

GŁÓWNY CZAS GRAMATYCZNY: PRZESZŁOŚĆ
39. I was happy to have exercised.

GŁÓWNY CZAS GRAMATYCZNY: PRZYSZŁOŚĆ
40. I will be happy to have exercised.

Pomocnicze HAVE ogółem jest zdolne do uprzedniego odniesienia do gramatycznego czasu głównego; można by powiedzieć, dostarcza posiłkowego zakresu czasu, jak na obrazku wyżej.

Czas uprzedni nie musi być przeszłym.
Mówiąc, we have learned something, mówimy iż się zaczęliśmy uczyć jakiś czas zanim o tym mowa, czyli przed TERAŹNIEJSZOŚCIĄ.
Jeśli, we will have learned, lub we had learned something, stosownie, naukę rozpoczynamy przed PRZYSZŁYM lub PRZESZŁYM czasem.

W Aspekcie Perfect pomocnicze HAVE tworzy otwartą ramę czasu. Z bezokolicznikiem, rama czasowa jest zamknięta na głównym czasie gramatycznym.


REKLAMA

Spring Flowing Colors

Powróćmy do naszego hipotetycznego owoca. Powiedzmy, nie spodziewamy się znaleźć ogonka. Rama dla naszego odgadywania będzie zamknięta.

PROBABILITY
41. The handle MAY HAVE broken off.
41a. It MIGHT HAVE broken off.
41b. It COULD HAVE broken off.

Docelowy czas gramatyczny może być TERAŹNIEJSZY lub PRZESZŁY: czy mówimy iż się nie spodziewaliśmy, czy też znaleźć  ogonka się nie spodziewamy, używamy takiej samej Modalnej składni.

Forma Modalna okazuje tworzenie teorii, a nie docelowy czas gramatyczny. Porównajmy trochę więcej Modalnej składni.

PEWNOŚĆ
42. The handle MUST HAVE broken off.

KONIECZNOŚĆ
43. You SHOULD HAVE checked on the handle.
43a. The handle OUGHT TO HAVE BEEN checked.
43b. You NEEDN’T HAVE manipulated the handle.

Powiedzmy, dopuszczamy teraz możliwość ogonka po drugiej stronie naszego hipotetycznego owoca. Odgadujemy,
44. There CAN / MAY / COULD / MIGHT be a handle on the other side.

Rama Modalna jest tu otwarta; można by powiedzieć, znalezienie ogonka to otwarta kwestia. Ramy Modalne różnią się od tych dla czasu rzeczywistego, względem gramatycznego Aspektu. Zapraszam.
■→9.2. MODALNE NETTO

■→Ten tekst jest też dostępny po angielsku.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
■→Wolny dostęp w Internet Archive
■→Okładka twarda, 268 stron, 21.91 USD
■→Format elektroniczny $2.99

PSYCHOLINGWISTYKA, LINGWISTYKA,
& TRANSLACJA


■→teresapelka-in-polish.com
■→teresapelka.com

Internet Archive, repozytorium darmowych ilustracji i tekstów

■→Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie←■
Plakaty są także do nabycia w internetowych sklepach.