9.3. DETAL MODALNEJ STRUKTURY

Pomocnicze HAVE dla Modalnej składni oraz inwersja dla pytań to regularny standard. Jednakowoż forma pytajna dla Modali MAY, NEED oraz MUST potwierdzi nasze Modalne netto oraz pomocnicze HAVE jako syntaktyczną kotwicę (■→PODROZDZIAŁ 9.2).
Wyrażenia 54 – 54b byłyby w amerykańskim rzadkie i mogłyby robić wrażenie niedobre, jako wielosłowne w strukturze czy nawet niepoprawne. Preferencją są wzorce bez syntaktycznego HAVE, jak 54c. Kwestia nie polega na językowych stylach.
54. *MAYN’T you HAVE worked a lot?
54a. *NEEDN’T you HAVE worked a lot?
54b. *MUSTN’T you HAVE worked a lot?
Proszę porównać,
55. DIDN’T you NEED / HAVE TO work a lot?

Zadawanie pytań z Modalami MAY, NEED oraz MUST wiąże się z tworzeniem teorii. O ile nie pytamy bez powodu czy celu i nie oczekując odpowiedzi — o ile pytanie nie jest nierzeczywiste — myślimy o jakimś choćby PRAWDOPODOBIEŃSTWIE, zapytując o ten rodzaj Modalności.

Względem języka ekonomii, czyli efektywności, nie potrzebujemy załączać tych samym językowych ram wielokrotnie (kliknij by powiększyć obrazek).

Porównajmy Modala CAN.
56. COULDN’T you HAVE worked away?

Modal CAN mówi przeważnie o zdolności i okoliczności. Zapytania z ramą zamkniętą nie tworzą teorii o prawdopodobnej umiejętności czy sprawności; zapytują o okoliczność. Ażeby zapytać o efektywność, mamy frazę to be able to, bez kotwicy dla teorii.
56a. WEREN’T you ABLE TO work?

Porównajmy TERAŹNIEJSZĄ formę pytajną dla wszystkich Modali jakie dotąd analizowaliśmy.

57. We CAN work a lot.
CAN we work a lot?
58. We MAY work a lot.
MAY we work a lot?
59. We SHALL work a lot.
SHALL we work a lot?

60. We WILL work a lot.
WILL we work a lot?
61. We SHOULD work a lot.
SHOULD we work a lot?
62. We MUST work a lot.
MUST we work a lot?
63. We OUGHT TO work a lot.
OUGHT we TO work a lot?


REKLAMA

Spring Flowing Colors

Możemy teraz porównać formę przeczącą oraz jej skróty. Ich kształt pochodzi z wymowy.

64. We CANNOT | CAN’T skip work.
65. We MAY NOT | MAYN’T skip work.
66. We SHALL NOT | SHAN’T skip work.
67. We WILL NOT | WON’T skip work.
68. We SHOULD NOT | SHOULDN’T skip work.
69. We MUST NOT | MUSTN’T skip work.
70. We OUGHT NOT | OUGHTN’T TO skip work.

Modal CAN przyciąga cząstkę NOT bezpośrednio. Stają się jednym słowem, CANNOT. Możemy natrafić na kształt CAN NOT w tekstach historycznych, jak ■→GETTYSBURG ADDRESS.

Prezydent Abraham Lincoln wygłosił ją na Narodowym Cmentarzu Wojskowym w Gettysburgu, w Pennsylwanii, w1863. Kształtu „can not” rzadko się dziś używa.

Zapraszam do przeczytania ■→PRZEMOWY, zarówno jak podjęcia się ■→ĆWICZEŃ DO WYBORU.

MUST NOT zazwyczaj implikuje iż coś jest zabronione bądź mocno niepolecane. NEED przyjmować może regularne przeczenie. Czasownikiem pomocniczym jest tutaj to do.

71. We DO NOT NEED to memorize dictionaries.
Możemy używać formy krótkiej, DON’T, kiedy nasze konteksty nie są formalne.
71a. We DON’T NEED to memorize dictionaries.

NEED potrafi także przyjąć przeczenie Modalne. Forma Modalna bywa, że dodaje emfazy.
71b. We NEEDN’T memorize dictionaries.
(Definitywnie nie ma potrzeby się uczyć słowników na pamięć).

Ścieżki mogą się i rozejść, dla NEED i pomocniczej PRZESZŁOŚCI.
72. You DIDN’T NEED to do this.
(Czegoś nie było trzeba i nie zostało zrobione).
72a. You NEEDN’T HAVE done this.
(Coś zrobiono, ale twierdzeniem jest, you COULD HAVE left it alone.)

HAVE TO przyjmuje regularne przeczenie.
73. We DO NOT HAVE TO memorize dictionaries.
73a. We DON’T HAVE TO memorize dictionaries.

Wzorce inwersji dla pytań przeczących zależeć będą od używanej przez nas formy, krótkiej lub pełnej.

74. CAN we NOT work a lot?
74a. CAN’T we work a lot?
75. MAY we NOT work a lot?
75a. MAYN’T we work a lot?
76. SHALL we NOT work a lot?
76a. SHAN’T we work a lot?

77. WILL we NOT work a lot?
77a. WON’T we work a lot?
78. SHOULD we NOT work a lot?
78a. SHOULDN’T we work a lot?
79. MUST we NOT work a lot?
79a. MUSTN’T we work a lot?
80. OUGHT we NOT TO work a lot?
80a. OUGHTN’T we TO work a lot?

Wzorzec,
MUST we NOT | MUSTN’T we,
jest zapytaniem o właściwy bieg spraw, a nie o pozwolenie.

Wzorzec, OUGHT we NOT | OUGHTN’T we, coraz częściej używany jest bez bezokolicznika: znów, pomyśleć możemy o tworzeniu teorii i logicznych zakresach, ażeby pojąć ekonomię języka.

HAVE TO przyjmuje regularną przeczącą formę pytajną.
81. DO we NOT HAVE TO work a lot?
81a. DON’T we HAVE TO work a lot?

Poćwiczmy teraz szare komórki w
■→9.4. PRAKTYCE DLA MODALNEJ RELATYWNOŚCI.

■→Ten tekst jest też dostępny po angielsku.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
■→Wolny dostęp w Internet Archive
■→Okładka twarda, 268 stron, 21.91 USD
■→Format elektroniczny $2.99

PSYCHOLINGWISTYKA, LINGWISTYKA,
& TRANSLACJA


■→teresapelka-in-polish.com
■→teresapelka.com

Internet Archive, repozytorium darmowych ilustracji i tekstów

■→Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie←■
Plakaty są także do nabycia w internetowych sklepach.