10.1. CZAS NIERZECZYWISTY CZY RZECZYWISTY

No group and no Government can properly prescribe precisely what should constitute the body of knowledge with which true education is concerned.
— Prezydent Franklin Delano Roosevelt ■→Więcej

ROZDZIAŁ 10. RELATYWNOŚCI FORMY DOSTATEK

Przy tworzeniu teorii, forma czasownikowa “HAVE” działa jak syntaktyczne narzędzie, kotwica która zamyka czasową ramę; a całą drogę, forma odnosi się o krok dalej, względem docelowego gramatycznego czasu. ■→Więcej

9.4. ĆWICZENIA W MODALNEJ RELATYWNOŚCI

Ludzkie życie nie jest tylko opowiadaniem, ale czas narratora może pomóc zrozumieć czas pojęciowy, czas umysłowy osoby mówiącej: "bierzemy na cel" gramatyczne zakresy czasowe i przez nie "skaczemy", także z Huckleberrym Marka Twain. ■→Więcej

9.3. DETAL MODALNEJ STRUKTURY

Forma pytajna dla Modali MAY, NEED oraz MUST potwierdza nasze Modalne netto wraz z pomocniczym HAVE jako syntantykczną kotwicą. ■→Więcej

9.2. MODALNE NETTO

Rozważyliśmy dwie strony hipotetycznego owoca. Pomyślmy teraz, czy uda się nam może dociec w owej teorii „wagi” netto: zazwyczaj mamy ludzie coś rzeczywistego na celu, tworząc teorie. ■→Więcej

9.1. POMOCNICZE HAVE I MODALNA SKŁADNIA

Czasowniki Modalne relacjonują myśl, powiedzmy, czy myślimy iż coś jest owocem, jest owocem możliwie, bądź też może i nawet owocem być musi, ale nie znamy tego rodzaju.
Jaką by budować teorię, wpierw sobie musimy poradzić ze swym procesem w myśli. ■→Więcej

ROZDZIAŁ 9. TREND W CENNYM CZASIE ROZPOZNAĆ

Czasowniki modalne nie relacjonują czasu rzeczywistego. Ich wydźwięk jest relatywny, w miarę jak mediują między gramatycznym Czasem i Aspektem. ■→Więcej

8.2. ĆWICZENIA NA WSZYSTKIE ASPEKTY

Ćwiczymy stosowny ziemskim istotom egoizm: ignorujemy wskazówki gdzie nie są właściwie „egoistyczne” oraz „grawitacyjne”:
The butterfly (kiss) the bee in the midst of her phiz, when he (see) the golden grit. ■→Więcej

8.1. ISTOTY ZIEMSKIEJ ZMIENNA PODSTAWOWA

Planeta Ziemia jest naturalnym habitatem człowieka od tysięcy lat. Poprzez millenia, ludzie myśląc co jest {NA} mapie, nie wykluczają iż {W} okolicach mogą być miejscowości, {DO} miejsc drogi, oraz lokalizacje {PRZY} nich. Wczesna, w dzieciństwie nauka mowy, ma miejsce wraz z uczeniem się chodzić. We wszystkich angielskich Aspektach, to zawsze pierwszy element się zmienia dla gramatycznego czasu, a to jak dla kognitywnej {NA}. ■→Więcej

ROZDZIAŁ 8. WZGLĄD PERFEKT I PROGRESYWNY

Sprawy mogą nigdy nie być jakimi się zdają, ale są jakimi je widać: Perfect Progressive rzeczywiście łączy Perfect oraz Progressive. Wszystkie czasy Perfect mają otwartą ramę czasu. ■→Więcej

7.1. PRAKTYKA DLA UMYSŁU I SERCA

Uczymy się decydować o własnym stosowaniu Progressive ING oraz zmiennej kognitywnej {NA}. Nasze odpowiedzi nie muszą być identyczne. Ludzie się różnią w użyciu czasowników. ■→Więcej

ROZDZIAŁ 7. CZAS W UMYŚLE I SERCU

Wiele książek do gramatyki mówi o “statywnych” or “statycznych czasownikach”; których nigdy nie powinniśmy używać z Progressive; frazy jak "I am loving you" bądź "I am hating you" są niepoprawne. W rzeczywistości, pojawiają się także w edukowanych językowych stylach; co więcej, bez mózgu i umysłu serce to tylko mięsień. ■→Więcej

6.5. DOCELOWY CZAS I RAMA

Używamy ram czasowych oraz symbolicznych wskazówek, ażeby jak w Praktyce dla umysłu pracować nad różnicą między Simple a Perfect. ■→Więcej

6.4. DALSZA PRAKTYKA: GRAMATYCZNA RAMA, ZMIENNA I FORMA

4. After some study of a number of ideas on the cosmos, she (picture) the humanity as an odd kind of fish in a series of still larger fish tanks. Early in the series, there (be) N any point to try bringing another fish tank to imagination. It (require) adding more fish tanks. ■→More

6.3. ĆWICZENIA: ASPEKT I RAMA CZASU

Praktyka umysłowa na Aspekt i ramę czasową.
2. The skylark found nothing to outbid the bit of cosmos with a squid.
8. The spotted redshank bachelorette bewailed and reset her buret for the bouncing bet. ■→Więcej

6.2. ASPEKTU KOGNITYWNA ZMIENNA I RAMA CZASU

Pani Règle bynajmniej nie jest systematyczną osobą. Jedyną co do niej regularnością byłaby mała książeczka, uwiązana do torebki chustą, czy też w rzeczy samej chust rozmaitością o wielu kolorach i wzorach.
Książeczka nie jest tą samą codziennie książeczką, a dobór chusty zależy z pewnością od jakiegoś absolutnie nieprzewidywalnego czynnika, podobnie jak dokładna pora na lunch, dla której przyjąć by ramę czasową szeroką na jakieś sześćdziesiąt minut, bądź uznać iż nie nadejdzie. ■→Więcej

6.1. NASZA JĘZYKOWA GRAWITACJA

Zdarza się nam ludziom dzielić nowością, a też mówić nie zerkając na cyferblat. Więcej, ludzki grunt kognitywny potrafi dokonać całkiem sobie składni. Zwróćmy myśl ku naturalnej Ziemi i grawitacji, dla doboru gramatycznej ramy czasu. ■→Więcej

ROZDZIAŁ 6. O CZASIE SWĄ ŚCIEŻKĘ WYBRAĆ

Nie ma uniwersalnych zasad wyboru między Present Perfect a Past Simple. Możemy się nauczyć wielu klasycznych regułek, a dalej będziemy musieli w kontekście decydować sami. Potrafi się w tym bardzo przydać pomysł jak grammatyczna rama czasowa. ■→Więcej

5.3. ĆWICZENIA: PRAWDZIWA SKŁADNIA I WIĘCEJ SŁÓWEK

Skróconych form czasowników używa się w amerykańskim naprawdę często. To ważne, by nauczyć się je rozpoznawać i ich używać. Wpierw próbujemy ćwiczeń w myślach, jak w Praktyce dla umysłu. ■→Więcej

5.2. ĆWICZENIA: SYMBOLICZNE STRZAŁKI I PRAWDZIWA SKŁADNIA

Symbole potrafią być naprawdę pomocne, kiedy chcemy skutecznych i bez wysiłku językowych nawyków. Połączmy Apekt i Czas, by ćwiczyć symboliczne strzałki. Zdolność do docelowego czasu gramatycznego jest użyteczna. Próbujemy o naszych odpowiedziach jedynie myśleć: prawdziwa nauka jest w umyśle. ■→Więcej

5.1. JĘZYKOWA LOGIKA DO TEJ PORY

Podsumowujemy tutejszą gramatyczną logikę do tej pory oraz obrazujemy Czas i Aspekt jak dla poruszania się, na przykład rekreacyjnej wędrówki. ■→Więcej

ROZDZIAŁ 5. TWÓRZMY WŁASNE ŚCIEŻKI Z CZASEM

Frazy jak forma afirmatywna, interrogatywna czy negująca mogą wyglądać na rzadkie lub nawet dziwne, jak pomyśleć o codziennej mowie. Rozumujmy na czymś zwykłym jak truskawka, ażeby je rozpracować. ■→Więcej

4.2. PRAKTYKA: KOGNITYWNE MAPOWANIE ASPEKTU

Ażeby myśleć o czasie gramatycznym, nie musimy się czuć ograniczeni do pól i podróży po lądzie, nawet jeśli tylko symbolicznie. Wyobraźmy sobie bielika NA górze Elbert. Ma gniazdo W dolinie, podlatuje DO górskiego szczytu, a pozostaje PRZY nim w ciepłe dni. Szlak orła ma cztery typy odniesienia. ■→Więcej

ROZDZIAŁ 4. CZAS RÓŻNIE WĘDRUJE Z RÓŻNYMI LUDŹMI

Człowieka chodzenie czy inne przemieszczanie się wymaga czasu i miejsca, ale nie wymaga opisu, podawania regułek czy definicji. Da się połączyć gramatyczny aspekt i ludzkie podstawowe sposoby na orientowanie się w przestrzeni fizycznej. ■→Więcej

3.4. ĆWICZENIA NA KSZTAŁT CZASU

Ćwiczymy budowę Aspektów, zanim się zabierzemy za rozumowanie o ich użyciu. Aby radzić sobie w szkole, myślimy o gramatycznych etykietach, czy wzorce są Simple, Progressive, Future, Past, czy inne — sposobem jak w Praktyce dla umysłu, a w 3 minuty do przeczytania. ■→Więcej

3.3. DUŻA NOTKA DLA TRZECH ŚCIEŻEK I OSÓB

Zestawiamy razem the Simple, Progressive, oraz the Perfect, z wszystkimi zaimkami oraz we wszystkich trzech polach czasu. ■→Więcej

3.2. OSOBA GRAMATYCZNA “YOU”

W standardowej rozmowie naturalnie łatwo jest powiedzieć czy się mówi z jedną, czy więcej niż jedną osobą. Jednak zaimek you wyewoluował w taki sam kształt dla liczby pojedynczej i mnogiej. Forma jest też taka sama dla dopełnienia. ■→Więcej

3.1. POLA I RZEKA CZASU

Czasownikowe kształty be oraz have są w angielskim najczęstsze, czy jest mówiony, czy pisany. Możemy ekstrahować wzorce Simple, Progressive i Perfect. ■→Więcej

ROZDZIAŁ 3. CZAS JEST JAK RZEKA

Codzienna mowa ma frazy jak upływ lub przemijanie czasu, kurs lub bieg wydarzeń: zdarza się człowiekowi mieć co do życia i czasu takie wrażenia. Wyobraźmy sobie rzekę czasu. Pojawiają się na niej wzory ze słówek, a wraz z nimi strąki czasu. Jak użyjemy wzorka, strąk użyczy nam drogi. ■→Więcej

2.1. WIĘCEJ SŁÓWEK W POLACH CZASU

Czasowniki mogą zmieniać kształt dla TERAŹNIEJSZOŚCI, PRZESZŁOŚCI oraz PRZYSZŁOŚCI., a nie wszystkie regularnie. Ćwiczymy 1-sze i 2-gie formy w polach czasu. ■→Więcej

ROZDZIAŁ 2. PRZYSZŁOŚĆ POTRZEBUJE TERAŹNIEJSZOŚCI

Człowiek ewoluował gramatykę wraz z percepcją dla trójwymiarowej przestrzeni. Nigdy tak naprawdę nie było, jak i nie ma pod ręką, żadnego czwartego czy też niezależnego czasowo wymiaru by budować język. Czas realny w jakim żyjemy to zawsze nasza TERAŹNIEJSZOŚĆ. ■→Więcej

1.2. PRAKTYKA DLA UMYSŁU

Postęp w języku jest o wiele łatwiejszy, jak się nauczyć introspekcji i świadomego kierowania swym intelektem. Możemy zacząć od ćwiczenia na świadomość własnego umysłu. ■→Więcej

1.1. POLA CZASU: PODSTAWOWA PRAKTYKA

Nauka języka zawsze wymaga myślenia, ale nie potrzebuje trudności. Proste tu ćwiczenia mają wspomóc giętkie językowe nawyki, zdolne się przydać w umiejętności zaawansowanej. ■→Więcej

ROZDZIAŁ 1. MOŻEMY PLANOWAĆ CZAS JAK W POLACH

Czasu nie da się dotknąć. Nie widzimy go, ani słyszymy. Zegary pokazują wartości jakie nastawiamy, a czas gramatyczny to nie to samo, co godzina. Jak więc możemy się nauczyć czasu gramatycznego? Do pewnego stopnia, możemy myśleć o czasie wraz z miejscem. ■→Więcej