6.3. ĆWICZENIA: ASPEKT I RAMA CZASU

Ćwiczenie 32. Czasownikiem węzłowym jest to work. Możemy wykonać ćwiczenie w myśli, jak w ■→PRAKTYCE DLA UMYSŁU.

Przykład 1: Monsieur Sauf had worked.
Odpowiedź: {DO} kognitywnego znacznika dla PRZESZŁOŚCI; rama czasowa jest otwarta do odniesienia dla PRZESZŁOŚCI.

Przykład 2: Madame Règle will work.
Odpowiedź: {NA} gruncie kognitywnym dla PRZYSZŁOŚCI; rama czasowa jest zamknięta na gruncie dla PRZYSZŁOŚCI.

Zważmy, nasz grunt dla TERAŹNIEJSZOŚCI, PRZESZŁOŚCI, lub PRZYSZŁOŚCI to czas gramatyczny. Nie trzeba nam wglądu głębszego niż dla gramatyki klasycznej, by powiedzieć co się stało, czy przewidywać o przyszłości czasu rzeczywistego.

1. Monsieur Sauf worked.
2. Monsieur Sauf will have worked.
3. Madame Règle has worked.
4. Madame Règle works.


REKLAMA

Spring Flowing Colors

Exercise 33. Języki naturalne nie mają niezmiennych konotacji. „Squid” może być morskim zwierzęciem. Może to być zabawka dla ptactwa. „A bit of cosmos” może być odcinkiem ogrodu porosłym kwieciem kosmosu, jako atrakcja dla ptaków. Miejmy na uwadze nasze ramy czasowe.

Przykład: The goldfish awoke, hearing a croak.
Odpowiedź: a/wake, {ON} the PAST ground.

1. The motmot had completely befallen for a piece of fresh stollen.
2. The skylark found nothing to outbid the bit of cosmos with a squid.
3. The soybean alone outshone the legumes fair in Bayonne.
4. The hornbill had overlooked the rook by the brook.
5. The golden frog behind the chilidog overslept and wept.
6. The windflower withstood the rude mood in the wood.
7. The woodpecker has custom remade the pasquinade to treat his clade.
8. The spotted redshank bachelorette bewailed and reset her buret for the bouncing bet.
9. The kinkajou understood that honey was for feel-good.
10. The kittiwake has shaken and partaken in casing bacon in Macon.

Zapraszam do dalszych ćwiczeń.
6.4. DALSZA PRAKTYKA:
GRAMATYCZNA RAMA, ZMIENNA I FORMA

■→Ten tekst jest też dostępny po angielsku.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
■→Wolny dostęp w Internet Archive
■→Okładka twarda, 268 stron, 21.91 USD
■→Format elektroniczny $2.99

PSYCHOLINGWISTYKA, LINGWISTYKA,
& TRANSLACJA


■→teresapelka-in-polish.com
■→teresapelka.com

Internet Archive, repozytorium darmowych ilustracji i tekstów

■→Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie←■
Plakaty są także do nabycia w internetowych sklepach.