6.3. ĆWICZENIA: ASPEKT I RAMA CZASOWA

EN

Możemy wykonać ćwiczenia w myślach, jak w PRAKTYCE DLA UMYSŁU.

Exercise 32. Naszym czasownikiem węzłowym jest to work. Przykłady pokazują jak ćwiczenie wykonać.

Przykład 1: Monsieur Sauf had worked.
Odpowiedź: {DO} PRZESZŁEGO gruntu kognitywnego;
(rama czasowa otwarta do odniesienia w PRZESZŁOŚCI).
PICTURE: OPEN REAL-TIME FRAME, THE PRESENT PERFECT

Przykład 2: Madame Règle will work.
Odpowiedź: {NA} gruncie kognitywnym dla PRZYSZŁOŚCI;
(rama czasowa zamknięta na czasowym odniesieniu do PRZYSZŁOŚCI)
PICTURE: CLOSED TIME FRAME, FUTURE SIMPLE ARROW CUE

1. Monsieur Sauf worked.
2. Monsieur Sauf will have worked.
3. Madame Règle has worked.
4. Madame Règle works.

Exercise 33.
Języki naturalne nie mają zafiksowanych konotacji. „Squid” może być morskim zwierzęciem; może być zabawką dla ptactwa. „Kawałek kosmosu” może być skrawkiem ogrodu obsianym kosmosem by przyciągać ptaki. Proszę porównać ćwiczenie 31 w Dodatkach ekstra oraz korzystać ze słownika. Wiele jest dostępnych także poprzez internet.

Zważajmy na nasze ramy czasowe.
Przykład: The goldfish awoke, hearing a croak.
Odpowiedź: a/wake, {NA} PRZESZŁYM gruncie
PICTURE: CLOSED REAL-TIME FRAME, THE PAST SIMPLE

1. The motmot had completely befallen for a piece of fresh stollen.
2. The skylark found nothing to outbid the bit of cosmos with a squid.
3. The soybean alone outshone the legumes fair in Bayonne.
4. The hornbill had overlooked the rook by the brook.
5. The golden frog behind the chilidog overslept and wept.
6. The windflower withstood the rude mood in the wood.
7. The woodpecker has custom remade the pasquinade to treat his clade.
8. The spotted redshank bachelorette did reset her buret for the bouncing bet.
9. The kinkajou understood that honey was for feel-good.
10. The kittiwake has shaken and partaken in casing bacon in Macon.

Zapraszam do dalszych ćwiczeń.
6.4. ĆWICZENIA:
RAMA CZASOWA I ZMIENNA, NA LUB DO