10.3. WIĘCEJ ĆWICZEŃ NA FORMĘ RELATYWNĄ

Ćwiczenie 60. Słówko “if” bywa także używane w znaczeniach jak “kiedy”, “gdzie” lub “czy”. Od nas zależy, czy rozpoczynamy przesłanką czy następstwem.

Przykład:
IF you provision in the condition,
may stipulation precede in position.

Odpowiedź:
May stipulation precede in position,
WHEN you provision in the condition.

1. You can make an adage suit,
IF you toot the root in the foot.

2. IF the comma won’t curse or ban,
the dot might bid the span.

3. IF the verb does not adjust,
the pronoun must never entrust.

4. IF diction commends,
a Modal may emend.

5. IF meanings collate or debate,
may syntax negotiate.

Ćwiczenie 61. Zależy to przeważnie od naszej decyzji, czy użyć form relatywnych. Są słówka jak probably, maybe, likely i podobne, podczas gdy formy jak HAVE TO, NEED TO lub WANT działają z czasem realnym.
Ćwiczmy jedynie w myślach (Praktyka dla umysłu), trzymając się myślenia gramatycznego nawet wobec niezwykłego wysłowienia. Strzałki wskazują gramatyczny czas docelowy.
Naszą inspiracją jest bajka Hansa Christiana Andersena, Calineczka.

Przykład:
If there (1. be) other Little Tinies, the Little Tiny (2. can be) one of many similar beings.

Odpowiedź z czasem relatywnym:
If there were other Little Tinies, the Little Tiny could be one of many similar beings.

Bez czasu relatywnego:
If there are other Little Tinies, the Little Tiny probably is one of many similar beings.

Zważmy, ludzie się mogą różnić opiniami; Modalne formy teraźniejsze lub przeszłe pokazują na ile jesteśmy przekonani, a nie czas gramatyczny. Zobrazowaliśmy tę „siłę Modala” w sześciennych bloczkach.

MAY

CAN, NEED, WOULD, SHOULD

MIGHT

COULD

MUST, WILL, SHALL

A. “If I 3. (be) one of many Little Tinies, I 4. (be) actually a Little Tiny”, the Tiny hypothesized.

B. She 5. (be) strictly an inch tall and she 6. (want) a measure for her dreams.

C. “A cubit 7. (be) the length of your forearm right to the tip of your middle finger”, she 8. (reckon).

D. However, a cubit 9. (be) factually about 17.5 inches.

E. “If you 10. (have to think) about an inch to think about a cubit”, she went on hypothesizing, “my cubit N 11. (can be) a cubit, as I 12. (be) just an inch tall.

G. She 13. (visualize) a cube. “If you really 14. (need to consider) measurement, you 15. (figure) on a cube of a dream”, she made another theory.

H. Nothing was positively two-dimensional. “Even if you 16. (reason) on your forearm simply, you 17. (will make) it out for three-dimensional”, she 18. (speculate).

I. “If nothing 19. (be) truly two-dimensional, dreams 20. (be) non-two-dimensional, too.”

J. “You (21. measure) a cube of a dream, if you 22. (want) to tell whether your dreams are big or small?”

K. She 23. (start) to entertain the theory. Once you 24. (agree) to a measure, you 25. (can add up) cubes with dreams like with anything else.


REKLAMA

Spring Flowing Colors

Ćwiczenie 62. Powróćmy do ziarnka piasku. Nie tylko słówko “if” potrafi pomóc przy tworzeniu teorii. Spróbujmy także spójników “jako że” oraz “gdy”.

Przykład:
“If I N (be) a grain of sand, I (be) more prone to be of a like mind with a westerly wind”, the grain of sand thought.

Odpowiedź:
“If I were not a grain of sand, I would be more prone to be of a like mind with a westerly wind”, the grain of sand thought.

Zadanie B podaje WĘZEŁ ćwiczenia. Wszystkie frazy są w czasie węzła lub względem niego relatywne, z wyjątkiem cytowanej myśli, która jest w gramatycznej TERAŹNIEJSZOŚCI. Jeśli się nam podoba, możemy dla niej też użyć czasu relatywnego.

A. “If wits N (be) a real thing, you (can evade) the matter of their shape”, the grain of sand (deliberate).

B. The grain of sand did one hour of thinking about composite things a day, and appreciated the activity as emotionally valid.
WĘZEŁ CZASU

C. As the 60 minutes N (be) immaterial, the faculty the grain of sand (employ) during the time N (can be) immaterial either, it (conclude).

D. Obviously, the faculty you (use) to ponder on composite things (have to be) the reasoning faculty.

E. Wits, whatever their quality, (have to be) of a shape, the grain of sand (resolve), as it (need), a good shape for those too, to think about.

F. All along, it (be) absolutely uncanny for a grain of sand and a wind to be of the same mind.

G. “A thought (can be) genuinely the same, when the wits N (be)?”

H. Asking the wind its opinion N (can decide) on the issue, the grain of sand (analyze).

I. Alternately, the phrase “the same thought” (may become) just a way to speak about potentially very dissimilar things.

J. Still, the phrase “the same thought” truly (exist) and (have) its real shape. “What (happen), if you (translate) it to another language?”

K. The grain of sand (wonder) for five minutes. The phrase sure (may change) in its look.

L. Then, the term “shape” N (will be) as easy to comprehend.

M. “The same thought (will render) the same shape of mind if you (give) it the look of another language?”

N. The grain of sand (immerse) in thought again. It (will be) not only the look of another language the thought (will have).

Ćwiczenie 63. Dołączmy do Jima Colderstone w zimowym Vermoncie. Literka M a zachęcać do Modalności: nie musimy użyć Modala wszędzie gdzie literka M jest, oraz możemy użyć więcej niż jednego, czy mamy literkę w zadaniu, czy też nie.

Nasz węzeł to gramatyczna TERAŹNIEJSZOŚĆ i załączamy Ekspresję, ale ćwiczenie jest otwarte: nikt nie ma jak w szczególe właściwie wyznaczyć języka naturalnego.

Kiedy Jim wbiegł do biura w ■→ROZDZIALE 6, Jill tam nie było. Zostawiła mu wiadomość, przed wyjazdem na wakacje w Paryżu.

Nie możemy się domagać wglądu w prywatną korespondencję. Ćwiczenie na sposób skryty jedynie oddaje wiadomość. Próbujemy odgadnąć co Jill mogła była napisać.

Przykład: You M N 1. (have) the ambition to be the colder stone in winter Vermont.

Odpowiedź: You would not have the ambition to be the colder stone in winter Vermont.

A. It M 3. (be) enough to go EPIC terrestrial to see that nature 6. (favor) a Colderstone for the role.

(We can go ■→EPIC.NOAA.GOV/EPIC, if we want to go EPIC terrestrial ourselves.)

B. Although you M N 7. (need to go) to Vermont to do STEM paperwork only, you M 8. (like) the ridges of new green and the cool breeze in a shiny spring Vermontian morning.

(We can go ■→NSF.GOV for STEM programs.)

C. Space and time M 9. (become) a source of perplexity, if you 10. (think) about times outside the present.

D. People N 13. (be) logic strictly, but temperature, for the senses to come together well, M N 14. (be) the source for too much of a feeling.

Zabierzmy teraz nasz węzeł do gramatycznej PRZESZŁOŚCI i pomyślmy, czy kotwiczymy.

Odpowiedź:
Naturally, you would not have had the ambition to be the colder stone in winter Vermont.

Koniec części 2.

■→Ten tekst jest też dostępny po angielsku.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
■→Wolny dostęp w Internet Archive
■→Okładka twarda, 268 stron, 21.91 USD
■→Format elektroniczny $2.99

PSYCHOLINGWISTYKA, LINGWISTYKA,
& TRANSLACJA


■→teresapelka-in-polish.com
■→teresapelka.com

Internet Archive, repozytorium darmowych ilustracji i tekstów

■→Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie←■
Plakaty są także do nabycia w internetowych sklepach.