8.2. ĆWICZENIA NA WSZYSTKIE ASPEKTY

Ćwiczenie 45. Często nie mamy jak w czasie rzeczywistym znaleźć porady z definicją czy regułką, a trzeba nam skutecznej zdolności. Na rozgrzewkę, połączmy symboliczne wskazówki jak dla kontekstu. Możemy jedynie myśleć i wizualizować, jak w ■→PRAKTYCE DLA UMYSŁU; pomoce do obrazowania znajdziemy w ■→MATERIAŁACH WIZUALNYCH.

Przykład:

Odpowiedź:
A. Przed połączeniem
Jemma smiles.
{ON}, the Present Simple

B. Po połączeniu
Jemma is smiling.
{IN}, the Present Progressive

Nie ćwiczymy behawiorystycznych odruchów. Pracujemy dla giętkiego przyzwyczajenia. Możemy mieć na myśli Jemmę, Boba czy kogokolwiek, oraz dowolne czasowniki. Ważne tylko, byśmy się nauczyli łączyć cechy.

Ćwiczenie 46. Łączymy cechy, obrazujemy i myślimy o Ekspresji.

Przykład:

Odpowiedź A.
Przed połączeniem
Does Bob worry?
{ON}, the Present Simple

Odpowiedź B.
Po połączeniu
Is Bob worrying?
{IN}, the Present Progressive

Ćwiczenie 47. Przećwiczmy decydowanie {NA} naszych kognitywnych zakresach. Uzupełniamy struktury i strzałki. Nie każdemu się podoba mówić o myśli i czuciu: możemy pracować jak w Praktyce dla umysłu.

Przyład: I love …

Odpowiedź: I love language.

1. I hate…
2. I thought that… was…
3. I remembered… then.
4. I considered… important.
5. I want

6. I hated… when a kid.
7. I think that… is…
8. I remember
9. I consider… important.
10. I wanted… when a kid.

Ćwiczenie 48. Naturalnym jest nam podążać za tym, co dla nas dobre. Dokonajmy takoż na językowych cechach “transakcji”. Łączymy Aspekt w wysłowieniu z symboliką, pracując jak w Praktyce dla umysłu.

Answer: I love…

Answer: I have (always) loved language.

1. I think (about)

3. I like…

5. I sensed…

7. I feel (always, that)

9. I learned…

2. I concluded…

4. I keep…

6. I thought… (about)

8. I was thinking (about)

10. … means a lot to me.

Ćwiczenie 49. Przećwiczmy naszą lingwistyczną grawitację: zamykamy ramę czasu gdy jesteśmy {NA} kognitywnym gruncie. Mamy wszystkie wskazówki do mapowania: gdzie zadanie ich nie ma, nie trzeba łączyć żadnych cech. Pozostajemy z formą twierdzącą i naszą Praktyką dla umysłu.

Przykład 1: have breakfast
EVERY DAY, 8:00 ― 10:00 A.M.
NOW: 18:00

Odpowiedź: I had breakfast.

Przykład 2: have breakfast
EVERY DAY, 8:00 ― 8:30 A.M.
TIME NOW: 8:15 A.M.

Odpowiedź: I‘ve been having breakfast.

1. work
MO – FRI, 9:00 – 17:00
Monday, 10:00 A.M.

3. read
EVERY DAY, 22:00 – 24:00
NOW: 23:00

2. work
MO – FRI, 9:00 – 17:00
Saturday, after 19:00

4. read
EVERY DAY, 22:00 – 24:00
NOW: 00:15

5. go to the gym
TUESDAY, 19:00 – 20:00
Wednesday, after 21:15

Ćwiczenie 50. Przećwiczmy stosowny ziemskim istotom egoizm: ignorujemy wskazówki gdzie nie są właściwie „egoistyczne” oraz „grawitacyjne” — myślimy o konktekście.

Przykład: The lightning bug (cherish) her cherry umbrella.
Odpowiedź: The lightning bug has cherished her cherry umbrella.

1. The sun (be) westbound; the grasshoppers (go) stridulate as to astound, calling the dinner time.

2. The east wind (recognize) the sound and (carry) it all around, for the meeting ground.

3. The bumblebee (wish) for the whole meal opportunity since Friday last.

4. The katydid (want) a new aureate bib, to match his figured fib of old.

5. The tiger moth (agree) the lady bug (need) a brief, on her scrumptious nectar recipes.

6. The curculio (appreciate) acorns and foliage, when habitués flew in first.

7. The butterfly (kiss) the bee in the midst of her phiz, when he (see) the golden grit.

8. The oaken abode (belong) with the gustation college of forest creature and mind.

9. Glow worms (respect) in varicolor, clasp and umbrella flexing the shine.

10. The cricket (recall) butternuts falling, with friends and colleagues, all eventide.


REKLAMA

Spring Flowing Colors

Ćwiczenie 51. Czas rzeczywisty pozwala łączyć odniesienie czasowe. Dla wydarzeń DZISIEJSZYCH możemy używać także PRZESZŁYCH lub PRZYSZŁYCH form czasownika, wedle swego poglądu na czas i dzień.
Pozostajemy z planetą Ziemią oraz {NA} kognitywnych zakresach dla serc i umysłów, ignorując wszelkie wskazania.

Przykład:
TODAY, PRESENT; he, know the answer

Odpowiedź:
{ON} He knows the answer.
(Ignorujemy kropkę, symbolikę Progressive).

1. YESTERDAY
PAST; she, believe it

2. TODAY
PRESENT; she, work

3. TODAY
PAST; they, see each other

4. TOMORROW
FUTURE; he, live here for ten years

5. YESTERDAY
PAST; she, speak with them

6. YESTERDAY
PAST; he, write for an hour

7. TOMORROW
FUTURE; you, work here for five years

8. TODAY
PAST; we, hike in the mountains

9. TODAY
PRESENT; she, exercise for an hour already

10. TOMORROW
FUTURE; he, watch television, at this hour

Ćwiczenie 52. ■→SAMSON AGONISTA to opowieść o bohaterze o magicznych włosach które mu dawały moc. Naturalnie, nie musimy wierzyć we wszystko co czytamy, także w internecie. Możemy używać opowieści do integrowania własnej umiejętności.

Jak w ■→ĆWICZENIU 42, nasze „obserwacje jak od ziarnka piasku” mają nam pomóc się trzymać gramatyki pomimo nawet niezwykłego wysłowienia. Jak w ■→ĆWICZENIU 44, wpierw umieszczamy opowiastkę w gramatycznej PRZESZŁOŚCI, a potem ją zabieramy do TERAŹNIEJSZOŚCI. Mamy tylko część wskazówek i zważamy na Ekspresję, formę twierdzącą, przeczącą i pytajną.

Przykład: The grain of sand, with its power to stay on the shore and in the sea, 1. (think) about a proper measure for own composition.

Odpowiedź: The grain of sand, with its power to stay on the shore and in the sea, was thinking about a proper measure for own composition.

A. Length N 2. (seem) to give granularity the right proportion. A modicum N 3. (be) the argument to the grain of sand: it 4. (bring) to mind limitation rather than weight.

B. The grain of sand 5. (think) about wisdom. What wisdom 6. (be) ?

C. It 7. (may be) a grain of wit and manhood well resolved, but the grain of sand N 8. (consider) going into a drama like that of Samson the Agonist really necessary.

D. The grain usually 9. (rest) close to the shoreline, not as much by own will entirely, as by the way of life it 10. (practice) since its earliest years.

E. Owing to this lifestyle, it 11. (decide) to devote part its time to necessities of cognition.

F. Thinking about own format as a potentiality by another, it 12. (deliberate) whether it 13. (be), as a grain of sand, a fruit of ability or mere industriousness.

G. It 14. (can be) up to itself to conclude on own structuring. For that chance, it 15. (spend) half an hour in the morning and half an hour in the evening, to ponder on composite phenomena strictly.

H. It 16. (do) its daily dose of reckoning for about fifteen minutes, when a westerly 17.  (arrive) to the shore. Its habitual way, the wind 18. (make) a little eddy on the shoreside.

I. The grain of sand 19. (think) if that 20. (be) wise.

Oczywiście rozum to nie coś, co by rosło na głowie. Umieśćmy historyjkę w gramatycznej TERAŹNIEJSZOŚCI.

Odpowiedź: The grain of sand, with its power to stay on the shore and in the sea, is thinking about a proper measure for own composition.

Czasowniki Modalne zdolne są rzucić naszej logice wyzwanie. Zapraszam do ■→ROZDZIAŁU 9.

■→Ten tekst jest też dostępny po angielsku.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
■→Wolny dostęp w Internet Archive
■→Okładka twarda, 268 stron, 21.91 USD
■→Format elektroniczny $2.99

PSYCHOLINGWISTYKA, LINGWISTYKA,
& TRANSLACJA


■→teresapelka-in-polish.com
■→teresapelka.com

Internet Archive, repozytorium darmowych ilustracji i tekstów

■→Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie←■
Plakaty są także do nabycia w internetowych sklepach.