ROZDZIAŁ 8. WZGLĄD PERFEKT I PROGRESYWNY

Większość źródeł do gramatyki się zgadza, że są w angielskim cztery Aspekty, Simple, Progressive (lub Continuous), Perfect, oraz Perfect Progressive (lub Perfect Continuous).

Wedle etykietki, Perfect Progressive powinien mieć cechy Perfect oraz Progressive. Wyekstrahowaliśmy wzorce ogólne dla Simple, Progressive, oraz Perfect, w pierwszej części gramatycznej podróży (■→PODROZDZIAŁ 3.1.)

Simple
∞  es / 2nd

Progressive
be ∞  ING

Perfect
have ∞  3rd

Porównajmy Perfect Progressive jak w internecie czy książkach i zanotujmy dlań także wzorzec ogólny.

FUTURE
I will have been reading.

PRESENT
I have been reading.

PAST
I had been reading.

Z wyglądu, Perfect Progressive to połączenie wzorców Perfect oraz Progressive: czasownik to be z formy Progressive zajmuje miejsce dla czasownika węzłowego we wzorcu Perfect.
Pomocnicze HAVE zawsze łączy się z trzecią formą czasownika. Progresywne BE przyjmuje ową formę we wzorcu Perfect.
have ∞ 3rd (I have read.)
↑ be ING (I am reading.)
have been ING (I have been reading.)

Skorelowaliśmy Simple, Progressive, oraz Perfect z kognitywnymi wartościami mapującymi {ON}, {IN}, oraz {TO}. Proszę porównać ■→ROZDZIAŁ 4.

Perfect powie co miało miejsce (has taken place) DO jakiegoś czasu.

Progressive powie co postepuje (is progressing) W danym czasie.

Obydwa razem powiedzą co postępuje (has been progressing) W czasie który odnosimy DO innego.

Jaki dla naszej połączonej zmiennej by dobrać językowy znacznik (przyimek)? Moglibyśmy myśleć o “into”, dla “in” razem z “to”.
Jednakowoż “into” często oznacza samo “in” lub “to”, zależnie od kontekstu. Zachodni wiatr was frolicking into eddies, w ćwiczeniu 44 (■→PODROZDZIAŁ 7.1). “Into” jedynie robi bardziej formalne lub emfatyczne wrażenie niż “in” bądź “to” samodzielnie.

Pomyślmy o przyimku AT. Coś obecnie od jakiegoś już czasu postępuje (has been progressing AT this time): czas ten to gramatyczna TERAŹNIEJSZOŚĆ, i taki jest kształt słówek pomocniczych.
Gdy ów czas przynależy z PRZYSZŁOŚCIĄ, możemy powiedzieć,
AT a time, something will have been progressing.

Gdy przynależy on PRZESZŁOŚCIĄ, możemy powiedzieć,
AT a time, something had been progressing.


REKLAMA

Spring Flowing Colors

Niektóre książki do gramatki będą kojarzyć naszą zmienną {TO} z Aspektem który nazwać też możemy Perfect Simple. Niektóre mogą mieć nazwę Perfect Continuous, dla naszej zmiennej {AT}.
Psycholingwistyka mówi iż nazewnictwo nie zmienia sposobu na jaki forma językowa potrafi działać dla umysłu. Autorzy książek to ludzie, a ludzie bywa, różnią się podejściem. Językowa forma działa niezależnie od gramatycznej etykietki: względem naszego docelowego gramatycznego Czasu oraz Aspektu, możemy połączyć strzałki Progressive oraz Perfect:

Wszystkie czasy Perfect mają otwartą ramę czasową: konotują inne, jednoczesne odniesienie w czasie.
Pomyślmy o Perfect Simple. PRESENT Perfect Simple potrafi objąć nieco czasu w odniesieniu DO TERAŹNIEJSZOŚCI.

17. Madame Règle has lived in Paris for fifteen years.
Rama czasu jest otwarta DO TERAŹNIEJSZOŚCI, względem jakiegoś czasu piętnaście lat temu, kiedy się przeniosła do Paryża.

PAST Perfect Simple umie się odnieść DO jakiegoś czasu w PRZESZŁOŚCI, przywołując inny, także PRZESZŁY.

17a. Before moving to Paris, Madame Règle had lived and worked in Lyon, the silk capital of France, for five years.
Rama otwarta zwraca się DO PRZESZŁOŚCI, względem czasu pięć lat przedtem.

FUTURE Perfect Simple daje objąć zakres od TERAŹNIEJSZOŚCI DO PRZYSZŁOŚCI. Naszym podstawowym, węzłowym odniesieniem jest TERAŹNIEJSZOŚĆ, ale możemy też myśleć o PRZESZŁOŚCI.

17b. Tomorrow, Madame Règle will have lived and worked in France for twenty years.
(Altogether, in France, she has lived in Lyon and Paris.)

Madame Règle is an avid reader. She never really reads one book only. She usually has a small book with her, tied to her bag with a colorful scarf. She says that being able to look at a book makes it more present to the mind. At the same time, there is always another, bigger book that she reads at home:
zmienna {ON}, pojedyncze odniesienie do czasu.

The Perfect Progressive dokonuje odniesienia dwoistego i ma otwartą ramę czasową, jak wszystkie czasy Perfect. Cząstka I N G umie podkreślać proces, jego zakres lub dynamikę.

17c. Madame Règle has read a book about a French thinker, René Descartes.
(She has finished.) {TO}

17d. She has been reading a series of philosophical commentary books.
(Her reading is still in progress, she has not finished yet.) {AT}

Sprawy mogą nigdy nie być jakimi się zdają, ale są jakimi je widać: the Perfect Progressive rzeczywiście łączy Perfect oraz Progressive.
Powróćmy teraz do naszej zmiennej {ON}. Czy nadaje się na nasze podstawowe kognitywne odniesienie?
■→8.1. ISTOTY ZIEMSKIEJ PODSTAWOWA KOGNITYWNA ZMIENNA

■→Ten tekst jest też dostępny po angielsku.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
■→Wolny dostęp w Internet Archive
■→Okładka twarda, 268 stron, 21.91 USD
■→Format elektroniczny $2.99

PSYCHOLINGWISTYKA, LINGWISTYKA,
& TRANSLACJA


■→teresapelka-in-polish.com
■→teresapelka.com

Internet Archive, repozytorium darmowych ilustracji i tekstów

■→Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie←■
Plakaty są także do nabycia w internetowych sklepach.