3.4. ĆWICZENIA NA KSZTAŁT CZASU

Ćwiczenie 7. Ażeby sobie radzić w szkole, musimy umieć używać gramatycznych etykiet, czyli być w stanie powiedzieć czy wzorzec jest Present Simple, Future Progressive, czy inny. Poziom tego ćwiczenia jest metajęzykowy.

Metajęzyk to styl w jakim się mówi o języku, o rzeczownikach, czasownikach, czy czasach. Większość z nas zna metajęzyk ze szkoły lub indywidualnej nauki; możemy tylko nie być nawykli do specjalistycznego terminu “metajęzyk”.

Example: wzorzec 1
Answer: the Present Progressive

Czas gramatyczny

Aspekt

 

The Simple

The Progressive

The Perfect

The Future

5

6

7

The Present

4

1

8

The Past

3

2

9

Ćwiczenie 8. Świadomie kojarzymy słówko pomocnicze i Aspekt. Możemy “mówić” nasze odpowiedzi w myślach, jak w ■→PRAKTYCE DLA UMYSŁU, oraz użyć materiałów wizualnych z czasownikiem to write.

■→MATERIAŁY WIZUALNE dają pobierać ilustracje, bądź też dostosowywać elementy i je rzutować na ekran, z prezentacją PowerPoint.

Przykład: had;
Odpowiedź: forma trzecia, the Past Perfect.

(1) was; (2) is; (3) have; (4) were; (5) has; (6) will be; (7) will have; (8) are; (9) am.

Ćwiczenie 9. Czasowniki BE oraz HAVE potrafią tworzyć wzorce Progressive i Perfect. Są wtedy czasownikami pomocniczymi.

Formy BE oraz HAVE mogą też być czasownikami węzłowymi.

Względem zgodności z zaimkiem osobowym, nie ma różnicy czy BE bądź HAVE jest pomocnicze czy węzłowe.

Poćwiczmy BE i HAVE dla gramatycznego czasu (PRESENT, PAST, lub FUTURE) oraz wszystkich gramatycznych osób. W prostych słowach, wracamy do pól czasu, dla form czasownikowych BE i HAVE.

Jak w ■→ĆWICZENIU 3, możemy zakonotować “wszystkie osoby”, gdzie nasze ważne językowe formy pozostają takie same. Nie jest błędem mieć swoją pracę językową za czynność istotną.

Forma słowna “work” może być rzeczownikiem (Co? Praca), wraz z BE i HAVE jako czasownikami węzłowymi (to have work; to be at work).

“Work” może też być czasownikiem (Co robić? Pracować), wraz z BE i HAVE jako czasownikami pomocniczymi (to have worked, to be working).

Dokonujemy wpierw pracy w umyśle: myślimy o formach, jak w ćwiczeniu 4.

Przykład: have w polu PRESENT;
Odpowiedź A: I, you, we, they have work;
He, she, it has work;
(HAVE to czasownik węzłowy, work to rzeczownik).

Odpowiedź B. I, you, we, they have worked;
He, she, it has worked;
(HAVE to czasownik pomocniczy, to work to czasownik węzłowy).

1. be in the PRESENT;
2. have in the FUTURE;
3. be in the PAST;
4. be in the FUTURE;
5. have in the PAST.


REKLAMA

Spring Flowing Colors

Ćwiczenie 10. Spróbujmy wzorców z ćwiczenia 8 z czasownikiem to learn. Jest on regularny i tworzy drugą oraz trzecią formę z końcówką E D. Stawiając umysł na miejscu pierwszym, jedynie myślimy o odpowiedziach. Jeśli zechcemy, możemy je też zapisać, ale tylko jak przemyślimy całe ćwiczenie.

Przykład: had;
Odpowiedź: learned.

Ćwiczenie 11. Możemy zakonotować “wszystkie osoby”, gdzie słówko pomocnicze ma taką samą formę dla wszystkich osób gramatycznych. Dla giętkości nawyku, osobę gramatyczną możemy podawać na końcu. Pierwsze są zawsze umysły (!)

Example: be in the PRESENT
Answer: am working, I;
are working, you, we, they;
is working, he, she, it.

1. have in the PAST;
2. have in the FUTURE;
3. be in the FUTURE;
4. be in the PAST;
5. have in the PRESENT.

Ćwiczenie 12. To nasz wybór, czy myślimy wpierw o Czasie czy Aspekcie. W tym ćwiczeniu podajemy słówko kluczowe i nadajemy wzorcowi etykietę, z Aspektem jako pierwszym.

Zważajmy proszę, rozpoznajemy słówka kluczowe jedynie względem wzorców czasu gramatycznego. Są to czasowniki, TO BE, TO HAVE, TO DO, oraz WILL.

Naszym celem jest uwaga na słówkach które pomagają dokonać językowego odniesienia do czasu rzeczywistego. Nie zamierzamy ograniczać swego słownictwa.

Przykład: am / is / are learning
Odpowiedź: be, Progressive in the PRESENT

1. have / has learned;
2. was / were learning;
3. will be learning;
4. had learned;
5. will have learned.

Językowa umiejętność to biegłość w czasie rzeczywistym, a nie uczenie się na pamięć wielu gramatycznych regułek. Spróbujmy wydajnego i bardzo realistycznego sposobu by w rzeczywistym czasie myśleć i mówić: ■→ROZDZIAŁ 4. CZAS RÓŻNIE WĘDRUJE Z RÓŻNYMI LUDŹMI.

■→Ten tekst jest też dostępny po angielsku.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
■→Wolny dostęp w Internet Archive
■→Okładka twarda, 268 stron, 21.91 USD
■→Format elektroniczny $2.99

PSYCHOLINGWISTYKA, LINGWISTYKA,
& TRANSLACJA


■→teresapelka-in-polish.com
■→teresapelka.com

Internet Archive, repozytorium darmowych ilustracji i tekstów

■→Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie←■
Plakaty są także do nabycia w internetowych sklepach.