Materiały wizualne do Podróży w gramatyce

Wszystkie obrazki obejmuje prawo autorskie standardowe,  ©Teresa Pelka. Można je sobie sprowadzić tu ze strony lub importować z prezentacją PowerPoint. Praca w toku.

Core words in fields of time