4.1. POJĘCIE PODRÓŻY W GRAMATYCE

Dlaczego ten kurs gramatyki jest podróżą w gramatyce? Pomyślmy o naszej pracy językowej DO tego etapu. Możemy użyć the Present Perfect: posiłkowe “have” oraz 3cia forma węzłowa utworzą wzorzec; myślimy how we have worked.

Aspekt Perfect nie jest jedynym sposobem by spojrzeć wstecz na czas. Możemy powiedzieć, we made our passage with the pods of time and we traversed the river of time. We reasoned we were as on a map, we imagined ourselves as in an area, and we compared the Perfect Aspect to a way to a place.

Standardowo, użyjemy języka jak dla miejscowości odwiedzanych na wycieczce lub w podróży. Użyjemy Past Simple: nasze formy Past Simple to “made”, “traversed”, “saw”, “pictured”, “held”, oraz “were”.

Jedynie jeśli chcemy zaznaczyć iż czynność lub wydarzenie odnosi się {DO} TERAŹNIEJSZOŚCI, używamy Present Perfect. Inaczej, po prostu pozostajemy {NA} naszych kognitywnych mapach.

Tutaj w podrozdziale 4.1 moglibyśmy powiedzieć, we have connected the grammatical time and aspect, lub też w pojęciach bardziej zwykłych, we have learned to use the fields of time with variables. Nasz czas gramatyczny to TERAŹNIEJSZOŚĆ, tak samo jak czas rzeczywisty.

W rozdziale 5 moglibyśmy powiedzieć, we connected the grammatical time and aspect, lub też we learned to use the fields with variables, o rozdziale 4. Może on przynależeć z gramatyczną PRZESZŁOŚCIĄ: zajmowaliśmy się nim w zeszłym tygodniu lub w innym, przeszłym czasie.

Chcąc podsumować o całej Części 1, mamy wcale sobie wybór co do wzorca, czyli także językowego stylu. Moglibyśmy powiedzieć, we connected, we have connected, zarówno jak we connect the Time and Aspect, bądź też, we used, we have used, oraz we use the fields with variables. Nasz wzgląd będzie zależeć od tego, jak istotna jest naszym zdaniem owa sprawa dla naszej rzeczywistej TERAŹNIEJSZOŚCI.

Jeśli ktoś jest ciekaw albo chce do kursu dołączyć, moglibyśmy powiedzieć o tej samej językowej materii, iż do rozdziału 5 we will have connected the grammatical time and aspect.

Dlatego ten kurs jest “podróżą w gramatyce”: językowa materia nigdzie się nie przemieszcza czy zamienia miejscami, w książce czy gdziekolwiek, podczas gdy nasze użycie gramatyki jest giętkie: dostosowujemy je do swojego poglądu.


REKLAMA

Spring Flowing Colors

Ludzie którzy się nauczyli izolowanych czasów, jak the Present Simple, Present Progressive i tak dalej, mogą mieć trudność z użyciem Aspektów dla własnego zapatrywania. My możemy myśleć o the Simple, Progressive, oraz Perfect — razem, jako kognitywnych zmiennych które w czasie rzeczywistym wybieramy. Może to być czas dobrze spędzony, i prawdę mówiąc, żaden wysiłek.

Ćwicząc Aspekty, nie musimy ograniczać naszych językowych umiejętności do prospektu relaksu czy poruszania się jedynie na lądzie. Orłom bielikom zdarza się popasać w lasach głębokich jak gramatyki języka naturalnego.

Ludzie już od stuleci używają symboli na zachętę do myślenia. Orły amerykańskie potrafią latać bardzo wysoko. Bielik jest narodowym symbolem Stanów Zjednoczonych; w tej językowej podróży symbolizuje dobre umiejętności. Zapraszam do lektury o ■→ORLE AMERYKAŃSKIM.

Udamy się może za orłem do Gór Skalistych?

Aby rozwinąć wysokie loty, musimy się nauczyć określać nasz grunt w języku samodzielnie. Język może mieć wpływ na myślenie, ale nie ma jak być dobrej gramatycznej czy innej reguły, aby regulować ludzką myśl. Nasza droga z językiem i mową nie może być jak na obrazku poniżej.

PICTURE: NOT THE WAY THROUGH THE RIVER OF TIME

Zapraszam do ćwiczeń (!)
■→4.2. ĆWICZENIA W JĘZYKOWYM MAPOWANIU.

■→Ten tekst jest też dostępny po angielsku.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
■→Wolny dostęp w Internet Archive
■→Okładka twarda, 268 stron, 21.91 USD
■→Format elektroniczny $2.99

Internet Archive, repozytorium darmowych ilustracji i tekstów

■→Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie←■
Plakaty są także do nabycia w internetowych sklepach.

PSYCHOLINGWISTYKA, LINGWISTYKA,
& TRANSLACJA


■→teresapelka-in-polish.com
■→teresapelka.com