4.1. POJĘCIE PODRÓŻY W GRAMATYCE

Dlaczego ten kurs gramatyki jest podróżą w gramatyce? Pomyślmy o naszej pracy językowej DO tego etapu. Możemy użyć the Present Perfect: posiłkowe “have” oraz 3cia forma węzłowa utworzą wzorzec; myślimy how we have worked.

Aspekt Perfect nie jest jedynym sposobem by spojrzeć wstecz na czas. Możemy powiedzieć, we made our passage with the pods of time and we traversed the river of time. We reasoned we were as on a map, we imagined ourselves as in an area, and we compared the Perfect Aspect to a way to a place.

Standardowo, używamy języka tak samo jak dla miejscowości odwiedzanych na wycieczce lub w podróży. Używamy Past Simple: nasze formy Past Simple to “made”, “traversed”, “saw”, “pictured”, “held”, oraz “were”.

Jedynie jeśli chcemy zaznaczyć iż czynność lub wydarzenie odnosi się do TERAŹNIEJSZOŚCI, używamy Present Perfect. Inaczej, po prostu pozostajemy {NA} naszych kognitywnych mapach.

Tutaj w podrozdziale 4.1, moglibyśmy powiedzieć, we have connected the grammatical time and aspect, lub też w pojęciach bardziej zwykłych, we have learned to use the fields of time with variables. Nasz czas gramatyczny to TERAŹNIEJSZOŚĆ, tak samo jak czas rzeczywisty.

W rozdziale 5, moglibyśmy powiedzieć we connected the grammatical time and aspect, lub też we learned to use the fields with variables, o rozdziale 4. Rozdział ten może przynależeć z gramatyczną PRZESZŁOŚCIĄ: zajmowaliśmy się nim w zeszłym tygodniu lub w innym, przeszłym czasie.

Jeśli chcemy podsumować całą Część 1, mamy wcale sobie wybór co do wzorca, czyli także językowego stylu. Moglibyśmy powiedzieć, we connected, we have connected, zarówno jak we connect the Time and Aspect, bądź też, we used, we have used, oraz we use the fields with variables. Nasz wzgląd będzie zależeć od tego, jak istotna jest naszym zdaniem owa sprawa dla nas w naszej rzeczywistej TERAŹNIEJSZOŚCI.

Jeśli ktoś jest ciekaw albo chce do kursu dołączyć, o tej samej językowej materii możemy powiedzieć iż do rozdziału 5 we will have connected the grammatical time and aspect.

Dlatego ten kurs jest “podróżą w gramatyce”: językowa materia nigdzie się nie przemieszcza czy zamienia miejscami, w książce czy gdziekolwiek, podczas gdy nasze użycie gramatyki jest giętkie: dostosowujemy je do swojego poglądu.

Ludzie którzy się nauczyli izolowanych czasów, jak the Present Simple, Present Progressive i tak dalej, mogą mieć trudność z użyciem Aspektów dla własnego zapatrywania. My możemy myśleć o the Simple, Progressive, oraz Perfect — razem, jako kognitywnych zmiennych które łatwo w czasie rzeczywistym wybieramy. Może to być czas dobrze spędzony, bez nadwerężania się wysiłkiem.

Ćwicząc Aspekty, nie musimy ograniczać naszych językowych umiejętności do prospektu poruszania się jedynie na lądzie. Orłom bielikom zdarza się popasać w lasach głębokich jak gramatyki języka naturalnego.

Joke emoticon

Ludzie już od stuleci używają symboli na zachętę do myślenia. Orły amerykańskie potrafią latać bardzo wysoko. Bielik jest narodowym symbolem Stanów Zjednoczonych i symbolizuje w tej językowej podróży dobre umiejętności. Zapraszam do lektury o ■→ORLE AMERYKAŃSKIM.

Udamy się może za orłem do Gór Skalistych?

Aby rozwinąć wysokie loty, musimy się nauczyć określać nasz grunt w języku samodzielnie. Język może i ma wpływ na myślenie, ale nie ma jak być dobrej gramatycznej czy innej reguły, aby regulować ludzką myśl. Nasza droga z językiem i mową nie może być jak na obrazku poniżej.

PICTURE: NOT THE WAY THROUGH THE RIVER OF TIME

Zapraszam do ćwiczeń (!)
■→4.2. ĆWICZENIA W JĘZYKOWYM MAPOWANIU.