9.2. MODALNE NETTO

Rozważyliśmy dwie strony hipotetycznego owoca. Pomyślmy teraz, czy uda się nam może dociec w owej teorii „wagi” netto: zazwyczaj mamy ludzie coś rzeczywistego na celu, tworząc teorie.

Porównajmy ramy czasowe dla owego bardziej obiektywnego czy rzeczywistego czasu, oraz te dla czasu myśli i umysłu.

I can see hypothetical fruit.
Owoc jest teorią, ale zdolność widzenia ogółem nie przynależy jedynie z TERAŹNIEJSZOŚCIĄ i dlatego myśl ma ramę otwartą: odniesienie nie jest pojedyncze, czy też tylko TERAŹNIEJSZE.

46. I see hypothetical fruit.
Odniesienie czasowe jest pojedyncze, NA gramatycznej TERAŹNIEJSZOŚCI.

47. I have seen hypothetical fruit.
Odniesienie czasowe jest dualne, DO gramatycznej TERAŹNIEJSZOŚCI, obejmując zakres od innego odniesienia w czasie. Rama jest otwarta.

Porównajmy Aspekty czasu rzeczywistego, dla zamkniętej ramy Modalnej.

Aspekt realny

48. Maybe we HAVE learned something good.
Aspekt Perfect, zmienna rzeczywista {TO}

48a. Maybe we learned something good.
Aspekt Simple, zmienna rzeczywista {ON}

Umysłowa rama Modalna

48b. We MAY HAVE / MIGHT HAVE learned something good.
Forma Modalna nie różnicuje między zmiennymi rzeczywistymi {TO} oraz {ON}.

Modalne frazy zachowają jednak jakość rzeczywistą {IN}.

49a. Maybe we are learning something good.
Zmienna {IN}

49. Maybe we HAVE been learning something good.
Zmienne {IN} oraz {TO} połączone w rzeczywistą {AT}

49b. We MAY HAVE / MIGHT HAVE been learning something good.
Fraza Modalna zachowuje zmienną czasu rzeczywistego {IN}.


REKLAMA

Spring Flowing Colors

Da się powiedzieć, czas w umyśle jest relatywny względem rzeczywistego. Nie zachowujemy składniowego znacznika dla rzeczywistych rozpiętości czasu (TO); równoważymy jedynie zmienne {ON} oraz {IN}.
Może to być nasze Modalne netto. Unieważniamy (jako nieważką) zmienną Perfect, jakość {TO}. Nasze składniowe HAVE może wtedy działać jak kotwica czasu.
Będzie z pewnością wyglądać na składniowe narzędzie, jak pomyślimy o teorii w porównaniu z wiedzą o wydarzeniach.

50. You COULD HAVE been more careful with the handle.
Absolutnie możliwym jest otrzymać odpowiedź jak,
50a. I was. Someone else MUST HAVE broken it off.

Zamknięta rama Modalna bywa interpretowana jako sugestia iż do czegoś nie doszło.

51a. We COULD HAVE gone for a walk yesterday, we had enough time, but Jim came in, and we stayed to study (rama zaknięta).

51. We had enough time yesterday, and we COULD go for a walk; it was lovely (rama otwarta, poszliśmy się przejść).

Wrażenie to jednak przychodzi wraz z zakotwiczoną w czasie zdolnością. Tak czy tak, rozstrzyga kontekst:

51b. We had plenty of time yesterday, and we COULD go to the movies, we COULD go for a walk, or we COULD go see Jill. But Jim came in and brought those books we didn’t have so we stayed to study. Jill joined in.

51c. We COULD HAVE gone for the walk yesterday, so we took the opportunity.

O ile podoba się nam kojarzyć przedimek z ramą czasu, możemy odnotować: we COULD go for a walk, oraz COULD HAVE gone for the walk, drogą czy trasą nam znaną. Część trzecia gramatycznej podróży ma przedimki, część czwarta węzły czasu.

Jeżeli chcemy zaprzeczyć jakiemuś wydarzeniu, najlepiej użyjmy przeczenia.
50b. It COULDN’T HAVE been anyone else near the handle, yesterday.
50c. I knew I COULDN’T repair it, and I left it alone.

Pomyślmy teraz o Modalności i głównym czasie gramatycznym.
52. We have enough time; we COULD go for a walk today.
52a. We are going to have the time; we COULD go for a walk tomorrow.
52b. We had the time yesterday, so we COULD go for a walk.

Zobrazujmy sobie nasze językowe akcesoria, jak w narzędziowniku.

Z „pełnym ekwipunkiem” mamy zawsze czas gramatyczny w kontekście. Wpływa na formy czasowników przeważnie w zakresie głównym i Modalnym.
53. There is time enough; we can go for a walk, the PRESENT.
53a. There was time enough; we could go for a walk, the PAST.
Możemy nauczyć się więcej z mowy relacjonowanej, Reported Speech.

Miejmy na uwadze, iż nasze narzędzia są lingwistyczne. Nie podążamy za pojęciem “language acquisition device”, dla ludzkich mózgów. Pozostajemy z ludzkimi strukturami mowy.
Nasze pomocnicze HAVE jest zawsze zielone, czy ma ramę otwartą czy zamkniętą. Rozróżniamy tylko zasadniczo między czasownikami pomocniczymi a węzłowymi. Gramatyka wymaga myślenia, a nie byłoby dobrze się uzależniać od kredek.

Zapoznajmy się z paroma szczegółami struktur Modalnych:
■→PODROZDZIAŁ 9.3. DETAL STRUKTUR MODALNYCH

■→Ten tekst jest też dostępny po angielsku.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
■→Wolny dostęp w Internet Archive
■→Okładka twarda, 268 stron, 21.91 USD
■→Format elektroniczny $2.99

PSYCHOLINGWISTYKA, LINGWISTYKA,
& TRANSLACJA


■→teresapelka-in-polish.com
■→teresapelka.com

Internet Archive, repozytorium darmowych ilustracji i tekstów

■→Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie←■
Plakaty są także do nabycia w internetowych sklepach.