10.1. CZAS NIERZECZYWISTY CZY RZECZYWISTY

No group and no Government can properly prescribe precisely what should constitute the body of knowledge with which true education is concerned.
— Prezydent Franklin Delano Roosevelt ■→Więcej

ROZDZIAŁ 10. RELATYWNOŚCI FORMY DOSTATEK

Przy tworzeniu teorii, forma czasownikowa “HAVE” działa jak syntaktyczne narzędzie, kotwica która zamyka czasową ramę; a całą drogę, forma odnosi się o krok dalej, względem docelowego gramatycznego czasu. ■→Więcej

9.4. ĆWICZENIA W MODALNEJ RELATYWNOŚCI

Ludzkie życie nie jest tylko opowiadaniem, ale czas narratora może pomóc zrozumieć czas pojęciowy, czas umysłowy osoby mówiącej: "bierzemy na cel" gramatyczne zakresy czasowe i przez nie "skaczemy", także z Huckleberrym Marka Twain. ■→Więcej

9.3. DETAL MODALNEJ STRUKTURY

Forma pytajna dla Modali MAY, NEED oraz MUST potwierdza nasze Modalne netto wraz z pomocniczym HAVE jako syntantykczną kotwicą. ■→Więcej

9.2. MODALNE NETTO

Rozważyliśmy dwie strony hipotetycznego owoca. Pomyślmy teraz, czy uda się nam może dociec w owej teorii „wagi” netto: zazwyczaj mamy ludzie coś rzeczywistego na celu, tworząc teorie. ■→Więcej

9.1. POMOCNICZE HAVE I MODALNA SKŁADNIA

Czasowniki Modalne relacjonują myśl, powiedzmy, czy myślimy iż coś jest owocem, jest owocem możliwie, bądź też może i nawet owocem być musi, ale nie znamy tego rodzaju.
Jaką by budować teorię, wpierw sobie musimy poradzić ze swym procesem w myśli. ■→Więcej

ROZDZIAŁ 9. TREND W CENNYM CZASIE ROZPOZNAĆ

Czasowniki modalne nie relacjonują czasu rzeczywistego. Ich wydźwięk jest relatywny, w miarę jak mediują między gramatycznym Czasem i Aspektem. ■→Więcej

8.2. ĆWICZENIA NA WSZYSTKIE ASPEKTY

Ćwiczymy stosowny ziemskim istotom egoizm: ignorujemy wskazówki gdzie nie są właściwie „egoistyczne” oraz „grawitacyjne”:
The butterfly (kiss) the bee in the midst of her phiz, when he (see) the golden grit. ■→Więcej

8.1. ISTOTY ZIEMSKIEJ ZMIENNA PODSTAWOWA

Planeta Ziemia jest naturalnym habitatem człowieka od tysięcy lat. Poprzez millenia, ludzie myśląc co jest {NA} mapie, nie wykluczają iż {W} okolicach mogą być miejscowości, {DO} miejsc drogi, oraz lokalizacje {PRZY} nich. Wczesna, w dzieciństwie nauka mowy, ma miejsce wraz z uczeniem się chodzić. We wszystkich angielskich Aspektach, to zawsze pierwszy element się zmienia dla gramatycznego czasu, a to jak dla kognitywnej {NA}. ■→Więcej

ROZDZIAŁ 8. WZGLĄD PERFEKT I PROGRESYWNY

Sprawy mogą nigdy nie być jakimi się zdają, ale są jakimi je widać: Perfect Progressive rzeczywiście łączy Perfect oraz Progressive. Wszystkie czasy Perfect mają otwartą ramę czasu. ■→Więcej

7.1. PRAKTYKA DLA UMYSŁU I SERCA

Uczymy się decydować o własnym stosowaniu Progressive ING oraz zmiennej kognitywnej {NA}. Nasze odpowiedzi nie muszą być identyczne. Ludzie się różnią w użyciu czasowników. ■→Więcej

ROZDZIAŁ 7. CZAS W UMYŚLE I SERCU

Wiele książek do gramatyki mówi o “statywnych” or “statycznych czasownikach”; których nigdy nie powinniśmy używać z Progressive; frazy jak "I am loving you" bądź "I am hating you" są niepoprawne. W rzeczywistości, pojawiają się także w edukowanych językowych stylach; co więcej, bez mózgu i umysłu serce to tylko mięsień. ■→Więcej

6.5. DOCELOWY CZAS I RAMA

Używamy ram czasowych oraz symbolicznych wskazówek, ażeby jak w Praktyce dla umysłu pracować nad różnicą między Simple a Perfect. ■→Więcej

6.4. DALSZA PRAKTYKA: GRAMATYCZNA RAMA, ZMIENNA I FORMA

4. After some study of a number of ideas on the cosmos, she (picture) the humanity as an odd kind of fish in a series of still larger fish tanks. Early in the series, there (be) N any point to try bringing another fish tank to imagination. It (require) adding more fish tanks. ■→More

6.3. ĆWICZENIA: ASPEKT I RAMA CZASU

Praktyka umysłowa na Aspekt i ramę czasową.
2. The skylark found nothing to outbid the bit of cosmos with a squid.
8. The spotted redshank bachelorette bewailed and reset her buret for the bouncing bet. ■→Więcej

6.2. ASPEKTU KOGNITYWNA ZMIENNA I RAMA CZASU

Pani Règle bynajmniej nie jest systematyczną osobą. Jedyną co do niej regularnością byłaby mała książeczka, uwiązana do torebki chustą, czy też w rzeczy samej chust rozmaitością o wielu kolorach i wzorach.
Książeczka nie jest tą samą codziennie książeczką, a dobór chusty zależy z pewnością od jakiegoś absolutnie nieprzewidywalnego czynnika, podobnie jak dokładna pora na lunch, dla której przyjąć by ramę czasową szeroką na jakieś sześćdziesiąt minut, bądź uznać iż nie nadejdzie. ■→Więcej

6.1. NASZA JĘZYKOWA GRAWITACJA

Zdarza się nam ludziom dzielić nowością, a też mówić nie zerkając na cyferblat. Więcej, ludzki grunt kognitywny potrafi dokonać całkiem sobie składni. Zwróćmy myśl ku naturalnej Ziemi i grawitacji, dla doboru gramatycznej ramy czasu. ■→Więcej

ROZDZIAŁ 6. O CZASIE SWĄ ŚCIEŻKĘ WYBRAĆ

Nie ma uniwersalnych zasad wyboru między Present Perfect a Past Simple. Możemy się nauczyć wielu klasycznych regułek, a dalej będziemy musieli w kontekście decydować sami. Potrafi się w tym bardzo przydać pomysł jak grammatyczna rama czasowa. ■→Więcej