6.4. WIĘCEJ ĆWICZEŃ NA GRAMATYKĘ I SŁÓWKA

BOUTIQUE D'BONHEUR

Ćwiczenia gramatyczne mogą „kupić” nam trochę szczęścia na testach i egzaminach — tutaj mamy trochę więcej gramatycznego “butiku szczęścia”, a dobry amerykański nie musi być śmiertelnie poważny. Więcej→Emoticon, a smile

6.3. ĆWICZENIA: ASPEKT I RAMA CZASOWA

PICTURE: CAMILLE PISSARRO, BOULEVARD MONTMARTRE, MORNING, CLOUDY WEATHER

Ćwiczenia do wykonania w myślach, na Aspekt i ramę czasową. 2. The skylark found nothing to outbid the bit of cosmos with a squid.
8. The spotted redshank bachelorette did reset her buret for the bouncing bet. Więcej→
Joke emoticon

6.1. JĘZYKOWA GRAWITACJA

Jest w języku uzus, który moglibyśmy porównać do zjawiska na Ziemi naturalnego, a mianowicie grawitacji. Może on nam pomóc wybierać ramy czasowe oraz decydować między Aspektami Perfect i Simple. Więcej→

ROZDZIAŁ 6. MOŻEMY WYBIERAĆ SWOJE ŚCIEŻKI CO DO CZASU

Nie ma uniwersalnych zasad wyboru między Present Perfect a Past Simple. Możemy się uczyć wielu klasycznych reguł, a prawda będzie taka, że w kontekście będzie nam trzeba własnych rozwiązań. Może nam pomóc pomysł taki jak rama czasowa. Więcej→