10.1. CZAS NIERZECZYWISTY CZY RZECZYWISTY

Język ewidentnie nie jest systemem.
Żaden tutaj z prezydenckich cytatów nie ma błędu.

More than that, and breaking precedent once more, I do not intend to commence any sentence with these words ― “If George Washington had been alive today”, or “If Thomas Jefferson”, or “If Alexander Hamilton”, or “If Abraham Lincoln had been alive today…”
― Theodore Roosevelt

If Lincoln were alive today, he’d be turning over in his grave.
― Gerald Ford

If men were angels, no government would be necessary.
― James Madison

“If I had permitted my failures, or what seemed to me at the time a lack of success, to discourage me, I cannot see any way in which I would ever have made progress.”
― Calvin Coolidge

Możemy powrócić do naszej symbolicznej linii czasu, ażeby zrozumieć składnię. Nasza dzisiaj TERAŹNIEJSZOŚĆ nie będzie nią jutro. Wszystkie PRZESZŁE dni były kiedyś TERAŹNIEJSZE.

Porównajmy na początek strukturę dla przesłanki.

CZAS REALNY

Lincoln was alive today…?

Lincoln is alive…?

Men are angels…?

I have permitted…?

PRZENOŚNIA

If Lincoln had been alive…

If Lincoln were…

If men were…

If I had permitted…


REKLAMA

Spring Flowing Colors

Porównajmy sens w czasie realnym oraz strukturę następstwa.

SENS W CZASIE REALNYM

Lincoln is not turning over…

Government is necessary.

I have made progress.

PRZENOŚNIA

Lincoln would be turning over…

No government would be…

How I would have made…

Jak w ■→PODROZDZIALE 9.2, lepiej nie brać struktury przenośni za równoważną z przeczeniem, czy też negacją: widzimy tą drugą we frazie, no government (would be necessary).

92. But the obstacles, she would have made progress.

SENS W CZASIE REALNYM

She has not made progress because of the obstacles.

O CZASIE W PRZESZŁOŚCI
Calvin Coolidge has made progress.

MÓWIĄC DZISIAJ
Calving Coolidge had made progress, to the time is the PAST.

ODGADYWANIE

She would have made progress otherwise.

O CZASIE W PRZESZŁOŚCI
He would have made…

MÓWIĄC DZISIAJ
He would have made…

Zobrazujmy różnicę z ramami czasu i zmiennymi kognitywnymi.

92a. She would have made progress.
(She never has made it, lub she never made it, możemy pozostać z Modalnym netto i zmienną kognitywną NA.)

92b. He would have made progress.
(He has / had made progress; czy myślimy o mowie w PRZESZŁOŚCI czy TERAŹNIEJSZOŚCI, kontekst ma zmienną kognitywną DO.)

Da się potrzegać przykład o Kalwinie Coolidge wraz z realnym Aspektem Perfekt. Będzie to zależeć także od poglądu osoby mówiącej, czy struktura ma taką realną przesłankę; przykład 92a takowej nie ma i czas realny jest uogólniony dla teorii.

Nadal nam nie trzeba „czasu nierzeczywistego”: możemy mieć frazy Modalne za czas relatywny.

Także dla gramatyki, przyda się nam kolejny cytat:
No group and no Government can properly prescribe precisely what should constitute the body of knowledge with which true education is concerned.
— Prezydent Franklin Delano Roosevelt

Rozważmy teraz ramy czasowe wraz z relatywnym Aspektem Progressive, zapraszam.
■→10.2. RELATYWNY ASPEKT PROGRESSIVE

■→Ten tekst jest też dostępny po angielsku.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
■→Wolny dostęp w Internet Archive
■→Okładka twarda, 268 stron, 21.91 USD
■→Format elektroniczny $2.99

PSYCHOLINGWISTYKA, LINGWISTYKA,
& TRANSLACJA


■→teresapelka-in-polish.com
■→teresapelka.com

Internet Archive, repozytorium darmowych ilustracji i tekstów

■→Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie←■
Plakaty są także do nabycia w internetowych sklepach.