1.1. POLA CZASU: PODSTAWOWA PRAKTYKA

Nie ma wrodzonego językowego stylu, ani wrodzonych książek do gramatyki. Nauka języka zawsze wymaga myślenia, ale nie potrzebuje trudności. Proste tu ćwiczenia mają wspomóc giętkie językowe nawyki, zdolne się przydać w umiejętności zaawansowanej.

Ćwiczenie 1. Spróbujmy osoby gramatycznej z czasownikami to be, to have, oraz to do, dla TERAŹNIEJSZOŚCI, PRZESZŁOŚCI, oraz PRZYSZŁOŚCI, jak w ■→ROZDZIALE 1.

W prostych słowach, umieśćmy czasowniki w polach czasu.

Zaimki I, you, he, she, bądź it dają mówić o pojedynczych obiektach lub osobach. Nazywamy to w gramatyce liczbą pojedynczą. Jeśli dobrze już znamy te formy, możemy mieć ćwiczenie za łagodną łamigłówkę: świadomie trenujemy wpierw pole, czyli czas gramatyczny.

Witryna ma ■→DARMOWE MATERIAŁY WIZUALNE dla Podróży w gramatyce.

Możemy myśleć o postaciach z książek i filmów ― przyjaciołach i wrogach ― by wykonać ćwiczenie.

Przykład: PRESENT, (be), she
Odpowiedź: is

1. PRESENT, (do), I
2. FUTURE, (do), you
3. PAST, (have), I
4. PRESENT, (be), he
5. PAST, (be), you
6. FUTURE, (have), she
7. PAST, (have), it
8. PRESENT, (be), you
9. FUTURE, (do), he
10. PAST, (have), you


REKLAMA

Ćwiczenie 2. Zaimki we, you, oraz they dają mówić o więcej niż jednej rzeczy lub osobie. W gramatyce nazywa się to liczbą mnogą. Zaimka “you” można używać dla liczby pojedynczej oraz mnogiej, porównajmy ■→PODROZDZIAŁ 3.2.

1. PAST, (do), they
2. PRESENT, (do), I
3. PRESENT, (have), he
4. FUTURE, (be), it
5. FUTURE, (be), we
6. PRESENT, (have), you
7. FUTURE, (have), we
8. PRESENT, (be), she
9. PAST, (do), they
10. FUTURE, (have), you

Ćwiczenie 3. Podajemy osobę oraz czas gramatyczny dla czasowników poniżej. Możemy zapisać “wszystkie osoby”, gdzie forma pozostaje dla wszystkich taka sama. Nadal skupiamy się wpierw na czasie: trzymamy się pól czasu.

Przykład: do
Odpowiedź: PRESENT, I, you, we, they

1. are; 2. will do; 3. did; 4. will have; 5. has; 6. am; 7. does; 8. had; 9. were; 10. have; 11. will be; 12. was.

Praktyka gramatyczna to nigdy tylko pismo na papierze. Odnosi się także do sposobu myślenia. Zapraszam do ■→PRAKTYKI DLA UMYSŁU.

■→Ten tekst jest też dostępny po angielsku.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.

■→ Format elektroniczny $2.99

Internet Archive, repozytorium darmowych ilustracji i tekstów

Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie.