1.1. POLA CZASU: PODSTAWOWA PRAKTYKA

EN

Nie ma wrodzonego językowego stylu, ani nie ma wrodzonych książek do gramatyki. Uczenie się języka zawsze wymaga myślenia, nie potrzebuje jednak trudności. Proste ćwiczenia tutaj mają nam pomóc sobie wyrobić giętkie nawyki dla języka.

Ćwiczenie 1. Spróbujmy ukształtować czasowniki to be, to have, oraz to do, dla TERAŹNIEJSZOŚCI, PRZESZŁOŚCI, oraz PRZYSZŁOŚCI, wraz z osobą gramatyczną, jak w rozdziale 1.

W prostych słowach, zamieśćmy te czasowniki w Polach Czasu.

Zaimki I, you, he, she, bądź it, dają mówić o pojedynczych obiektach lub osobach. Nazywamy to w gramatyce liczbą pojedynczą. Jeżeli już dobrze znamy te formy, możemy mieć to ćwiczenie za łagodną łamigłówkę: świadomie, jako pierwsze trenujemy Pole (czas gramatyczny).

Witryna tutaj ma darmowe materiały wizualne dla Podróży w gramatyce.

Przykład: PRESENT, (be), she
Odpowiedź: is

1. PRESENT, (do), I
2. FUTURE, (do), you
3. PAST, (have), I
4. PRESENT, (be), he
5. PAST, (be), you
6. FUTURE, (have), she
7. PAST, (have), it
8. PRESENT, (be), you
9. FUTURE, (do), he
10. PAST, (have), you

Ćwiczenie 2. W tym ćwiczeniu używamy także osób we, you, oraz they. Znaczy to, że mówimy o więcej niż jednej rzeczy lub osobie. Nazywa się to liczbą mnogą w gramatyce. Zaimka youmożemy używać dla liczby pojedynczej oraz mnogiej, porównajmy podrozdział 3.2.

Możemy myśleć o rzeczywistych ludziach ― naszych znajomych, przyjaciołach, zarówno jak wrogach ― wykonując to ćwiczenie.
Smile emoticon

1. PAST, (do), they
2. PRESENT, (do), I
3. PRESENT, (have), he
4. FUTURE, (be), it
5. FUTURE, (be), we
6. PRESENT, (have), you
7. FUTURE, (have), we
8. PRESENT, (be), she
9. PAST, (do), they
10. FUTURE, (have), you

Ćwiczenie 3. Podajemy czas gramatyczny (the PRESENT, PAST, or FUTURE) oraz osobę, dla czasowników poniżej. Możemy zapisać “wszystkie osoby”, gdzie forma pozostaje dla nich wszystkich taka sama. Nadal skupiamy się na czasie jako pierwszym: możemy trzymać się Pól Czasu.

Przykład: do
Odpowiedź: PRESENT, I, you, we, they

1. are; 2. will do; 3. did; 4. will have; 5. has; 6. am; 7. does; 8. had; 9. were; 10. have; 11. will be; 12. was.

Praktyka gramatyczna nigdy nie jest tylko pismem na papierze. Zawsze odnosi się do sposobu myślenia. Zapraszam do Praktyki dla umysłu.