5.3. ĆWICZENIA: PRAWDZIWA SKŁADNIA I WIĘCEJ SŁÓWEK

Skróconych form czasowników używa się w amerykańskim naprawdę często. To ważne, by nauczyć się je rozpoznawać i ich używać. Dla czasowników nieregularnych mamy aneksy z wysokimi i niskimi, oraz przednimi i tylnymi samogłoskami. Wykonujemy ćwiczenia w myślach, jak w Praktyce dla umysłu. Więcej→

4.1. POJĘCIE PODRÓŻY W GRAMATYCE

Ludzie którzy się nauczyli izolowanych czasów, jak the Present Simple, Present Progressive i tak dalej, mogą mieć trudność z użyciem Aspektów dla własnego zapatrywania. My możemy myśleć o the Simple, Progressive, oraz Perfect — razem, jako kognitywnych zmiennych które łatwo w czasie rzeczywistym wybieramy. Może to być czas dobrze spędzony, bez nadwerężania się wysiłkiem. ■→Więcej

ROZDZIAŁ 4. CZAS RÓŻNIE WĘDRUJE Z RÓŻNYMI LUDŹMI

Ażeby się poruszać, nie werbalizujemy sobie "teraz będę się zachowywać jak w tej a tej narracji"; po prostu się poruszamy, używając swej świadomości czaso-przestrzennych okolic. Co do języka, także sobie nie mówimy "teraz użyję Aspektu Simple", by mówić czy pisać. Jest droga z gramatyką, która tego wcale nie wymaga. ■→Więcej

3.4. ĆWICZENIA NA KSZTAŁT CZASU

Ćwiczymy co nieco budowę Aspektów, zanim się zabierzemy za rozumowanie o ich użyciu. Aby radzić sobie w szkole, myślimy o gramatycznych etykietach, czy wzorce są Simple, Progressive, Future, Past, czy inne — sposobem jak w Praktyce dla umysłu, a w 3 minuty do przeczytania. ■→Więcej

3.3. DUŻA NOTKA DLA TRZECH ŚCIEŻEK I OSÓB

Zestawiamy razem the Simple, Progressive, oraz the Perfect, z wszystkimi zaimkami oraz we wszystkich trzech polach czasu. ■→Więcej

3.2. OSOBA GRAMATYCZNA “YOU”

W standardowej rozmowie naturalnie łatwo jest powiedzieć czy się mówi z jedną, czy więcej niż jedną osobą. Jednak zaimek you wyewoluował w taki sam kształt dla liczby pojedynczej i mnogiej. Forma jest też taka sama dla dopełnienia. ■→Więcej

3.1. POLA I RZEKA CZASU

Czasownikowe kształty be oraz have są w angielskim najczęstsze, czy jest mówiony, czy pisany. Możemy ekstrahować wzorce Simple, Progressive i Perfect. ■→Więcej

ROZDZIAŁ 3. CZAS JEST JAK RZEKA

Codzienna mowa ma frazy jak upływ lub przemijanie czasu, kurs lub bieg wydarzeń: zdarza się człowiekowi mieć co do życia i czasu takie wrażenia. Wyobraźmy sobie rzekę czasu. Pojawiają się na niej wzory ze słówek, a wraz z nimi strąki czasu. Jak użyjemy wzorka, strąk użyczy nam drogi. ■→Więcej

2.1. WIĘCEJ SŁÓWEK W POLACH CZASU

Czasowniki mogą zmieniać kształt dla TERAŹNIEJSZOŚCI, PRZESZŁOŚCI oraz PRZYSZŁOŚCI., a nie wszystkie regularnie. Ćwiczymy 1-sze i 2-gie formy w polach czasu. ■→Więcej

ROZDZIAŁ 2. PRZYSZŁOŚĆ POTRZEBUJE TERAŹNIEJSZOŚCI

Człowiek ewoluował gramatykę w trójwymiarowej przestrzeni. Nigdy nie było i nie ma tak naprawdę pod ręką żadnego czwartego wymiaru, jak czas. Czas realny w jakim żyjemy to zawsze nasza TERAŹNIEJSZOŚĆ. Forma czasownikowa "will" potrafi mapować na PRZYSZŁOŚĆ już w swojej TERAŹNIEJSZEJ gramatycznej formie. ■→Więcej