5.2. ĆWICZENIA: SYMBOLICZNE STRZAŁKI I PRAWDZIWA SKŁADNIA

Ćwiczenie 22. Symbole potrafią być naprawdę pomocne, kiedy chcemy skutecznych i bez wysiłku językowych nawyków. Połączmy Apekt i Czas, by ćwiczyć symboliczne strzałki. Zdolność do docelowego czasu gramatycznego jest użyteczna (■→5.1. JĘZYKOWA LOGIKA DO TEJ PORY). Próbujemy o naszych odpowiedziach jedynie myśleć: prawdziwa nauka jest w umyśle (■→1.2. PRAKTYKA DLA UMYSŁU).

Przykład:
ogółem {NA} mapie dla PRZESZŁOŚCI,
{NA} PRZESZŁYM zakresie czasu

Odpowiedź:

1. IN a spot within the FUTURE time extent
2. TO a time within the PAST time extent
3. ON the PRESENT time extent
4. TO a time within the FUTURE time extent
5. TO a time within the PRESENT time extent
6. ON the FUTURE time extent
7. IN a spot in the PAST time extent
8. IN a spot in the PRESENT time extent

Ćwiczenie 23. Twórzmy formy językowe z elementów, jak w ■→PRAKTYCE 4.2. Używamy symbolicznych strzałek.

Przykład: {TO}, 3RD, the PRESENT

Odpowiedź:

1. {IN}, ING, the PAST
2. {TO}, 3RD, the PAST
3. {ON}, the FUTURE
4. {IN}, ING, the PRESENT
5. {ON}, the PAST
6. {TO}, 3RD, the FUTURE
7. {ON}, the PRESENT
8. {IN}, ING, the FUTURE

Ćwiczenie 24. Poddajmy teraz nasze językowe natury próbie z innej strony. Zaczynamy od strzałki, ażeby pomyśleć o językowych elementach.

Przykład

Odpowiedź: be ING, in the PAST.

Ćwiczenie 25. Przykładem mogą nam być Bob i Jemma (■→ROZDZIAŁ 5) wraz z zadaniami z poprzedzającego ćwiczenia. Za czasownik węzłowy możemy przyjąć to learn.

Przykład

Odpowiedź: Jemma was learning.

Miejmy na uwadze, że nie uprawiamy behawiorystycznych odruchów. Chodzi nam o giętkie nawyki. Tu w ćwiczeniu nie jest ważne, czy powiemy Jemma learns, czy Bob learns. Zważamy mówić Bob and Jemma learn, jeśli chcemy mówić o obydwojgu.

Ćwiczenie 26. Spróbujmy teraz naszych strzałek z Ekspresją. Pytania przeczące możemy oznaczać ?N. Formę afirmatywną pozostawiamy nieoznaczoną.

Przykład 1

Odpowiedź: Will Bob and Jemma not have earned their credits?

Przykład 2

Odpowiedź: Bob and Jemma will have earned their credits.


REKLAMA

Spring Flowing Colors

Ćwiczenie 27. Popróbujmy teraz gramatycznej logiki dla form Interrogatywnych oraz Negatywnych w jedynie PRZESZŁYM czasowym zakresie. To learn może pozostać naszym czasownikiem węzłowym. Jeśli zechcemy, odwiedzamy ■→DODATEK 2 or ■→DODATEK 3 i próbujemy innych czasowników. Nie musimy strzałek widzieć, by o nich myśleć.

Przykład:

Odpowiedź: Was Jemma learning?

Pozostajemy w PRZESZŁYM Polu Czasu.

Ćwiczenie 28. Skupmy się teraz na kognitywnych jakościach dla gramatycznego czasu. Możemy także używać strzałek. Jeżeli ten sam czasownik węzłowy, to learn, przynosi monotonię, ■→DODATEK 2 oraz ■→DODATEK 3 potrafią dostarczyć mnóstwa innych czasowników.

Przykład: Had Bob learned?
Odpowiedź:

Język codzienny ma formy skrócone, jak doesn’t, hadn’t, oraz won’t. Pomyślmy także o pełnych formach, ćwicząc jak w ■→PRAKTYCE DLA UMYSŁU.

1. Jemma doesn’t worry.
2. Bob and Jemma hadn’t worried.
3. Is Jemma smiling?
4. Hasn’t Bob learned?
5. Bob didn’t worry.
6. Will Bob and Jemma have earned their credits?
7. Will Bob and Jemma smile?
8. Was Bob learning?
9. Bob won’t have failed.
10. Will Jemma be smiling?

Zapraszam do dalszych ćwiczeń,
■→5.3. PRAWDZIWA SKŁADNIA I WIĘCEJ SŁÓW

■→Ten tekst jest też dostępny po angielsku.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
■→Wolny dostęp w Internet Archive
■→Okładka twarda, 268 stron, 21.91 USD
■→Format elektroniczny $2.99

PSYCHOLINGWISTYKA, LINGWISTYKA,
& TRANSLACJA


■→teresapelka-in-polish.com
■→teresapelka.com

Internet Archive, repozytorium darmowych ilustracji i tekstów

■→Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie←■
Plakaty są także do nabycia w internetowych sklepach.