2.1. PRAKTYKA W POLACH CZASU

Możemy sobie radzić z czasem gramatycznym jak w naszych Polach, dla gramatycznej TERAŹNIEJSZOŚCI, PRZESZŁOŚCI lub PRZYSZŁOŚCI.

 

Formy czasowników zmieniają się dla czasu gramatycznego.
Nie wszystkie są w tym regularne.

 

Większość słowników ma listy czasowników nieregularnych. Pokazują one pierwszą, drugą, oraz trzecią formę czasowników nieregularnych.

 

Bezokolicznik: to ring (czasownik nieregularny)

 

PIERWSZA FORMA

DRUGA FORMA

TRZECIA FORMA

1ST

2ND

3RD

ring

rang

rung

 

Czasowniki regularne przyjmują końcówkę ED w drugiej i trzeciej formie.

 

Bezokolicznik: to sound (czasownik regularny)

 

PIERWSZA FORMA

DRUGA FORMA

TRZECIA FORMA

1ST

2ND

3RD

sound

sounded

sounded

 

Dopiero zaczynamy naszą językową podróż z czasownikami. Dla ćwiczeń tutaj możemy pozostać z formami pierwszą i drugą. Nieco wiedzy o formie bazowej i bezokoliczniku powinno pomóc w pracy z materiałami do gramatyki.

 

Budujemy bezokolicznik z bazowej formy czasownika i cząstkito”.

 

ring & to
the infinitive: to ring

 

Większość czasowników angielskich ma formę bazową taką samą jak forma pierwsza.
I will write tomorrow, PRZYSZŁOŚĆ;
(“write” to pierwsza i bazowa forma czasownika to write).

 

Czasownik “will” nie ma bezokolicznika. Używamy jego pierwszej formy dla gramatycznej PRZYSZŁOŚCI.

 

Przy innych naszych kluczowych czasownikach, jak to be lub to have, możemy pomyśleć o bezokoliczniku bazowym. To bezokolicznik bez cząstki “to”.

 

I will be home tomorrow, the FUTURE;
(“be” to bezokolicznik bazowy czasownika to be;
formy pierwsze to
am, is, are).

 

Zauważmy, iż cząstka “to” nie występuje jedynie z bezokolicznikiem. Ażeby się rozeznać, zważamy, czy cząstka łączy się z czasownikiem, czy rzeczownikiem. Bezokolicznik to forma czasownika.

 

I like to listen to music
(Pole TERAŹNIEJSZOŚCI, bezokolicznik jest podkreślony).
I often listen to music
(Pole TERAŹNIEJSZOŚCI, nie ma tu bezokolicznika).

 

DODATEK 1 mówi więcej o czasownikach (proszę zajrzeć do DODATKÓW EKSTRA).

 

DODATEK 2 oraz DODATEK 3 pokazują wzorce dźwięków mowy. Czasowników nieregularnych łatwiej się nauczyć z tymi językowymi melodiami.

 

Ćwiczenie 5. Nadajmy czasownikom formy właściwe dla czasu gramatycznego.

 

 

W prostych słowach:
umieśćmy czasowniki w Polach Czasu.

 

Naszym wzorcem wokoidalnym jest tu
[I:] ― [e:] ― [e:].

 

W prostych słowach:
językowa melodia tych czasowników ma kontur jak
[I:] ― [e:] ― [e:]

 

PIERWSZA FORMA

DRUGA FORMA

TRZECIA FORMA

1ST

2ND

3RD

leave

left

left

 

Przykład: PAST (leave)

 

Odpowiedź: left

 

1. FUTURE (leave)

 

2. PRESENT (mean)

 

3. PRESENT (meet)

 

4. PAST (read)

 

5. FUTURE (sleep)

 

6. PAST (sweep)

 

7. PAST (sleep)

 

8. PRESENT (read)

 

9. FUTURE (meet)

 

10. PRESENT (sweep)

 

Exercise 6. Możemy wypróbować nasze językowe natury innym sposobem. Odgadujemy Pole Czasu po kształcie czasownika. Standardowo, pokazujemy pronuncjację — wymowę słówka — w kwadratowych nawiasach.

 

Przykład: left

 

Odpowiedź: (wpierw czas) PAST (leave)

 

1. meet(s); 2. read [re: d]; 3. read [rI: d]; 4. will sleep; 5. will leave; 6. met; 7. mean(s); 8. meant; 9. slept; 10. swept.

 

Czasowniki potrafią tworzyć wzorce, które nazywamy Simple, Progressive, oraz Perfect. Zapraszam do dalszej gramatycznej podróży.
CHAPTER 3. TIME IS LIKE A RIVER.

LINK TO CHAPTER 3: THE SIMPLE, PROGRESSIVE, AND PERFECT

*****

LINK: READ THIS IN AMERICAN ENGLISH