2.1. WIĘCEJ SŁÓWEK W POLACH CZASU

Czasowniki mogą zmieniać kształt dla TERAŹNIEJSZOŚCI, PRZESZŁOŚCI lub PRZYSZŁOŚCI, a nie wszystkie regularnie. Większość słowników ma listy nieregularnych czasowników, z pierwszą, drugą i trzecią formą, dla kształtów bazowych bądź bezokolicznika.

CZASOWNIK NIEREGULARNY
Bezokolicznik: to ring;
Forma bazowa: ring.

PIERWSZA FORMADRUGA FORMATRZECIA FORMA
1ST2ND3RD
ringrangrung

Regularne przyjmują końcówkę ED, w drugiej i trzeciej formie.

CZASOWNIK REGULARNY
Bezokolicznik: to sound;
Forma bazowa: sound.

PIERWSZA FORMADRUGA FORMATRZECIA FORMA
1ST2ND3RD
soundsoundedsounded

Krótka notka o formach podstawowych i bezokolicznika może wspomóc pracę ze źródłami gramatycznymi.

Bezokolicznik budujemy z formy bazowej i cząstki “to”.

FORMA BAZOWA: ring
BEZOKOLICZNIK: to ring.

W angielskim forma bazowa jest przeważnie też pierwsza.
I will write home tomorrow, pole FUTURE;
(“write” to pierwsza i bazowa forma czasownika to write).

Dla czasownika to be, forma bazowa różni się od pierwszej.
I will be home tomorrow, pole FUTURE;
(“be” to forma bazowa czasownika to be;
pierwsze formy to am, is, are).

Możemy zobaczyć te pierwsze formy w polu PRESENT.


REKLAMA

Spring Flowing Colors

Cząstka “to” nie przynależy jedynie z bezokolicznikiem. Dla rozeznania patrzymy, czy występuje z czasownikiem czy rzeczownikiem. Bezokolicznik to forma czasownikowa.

I like to listen to music;
(cząstka bezokolicznika jest podkreślona).

I often listen to music;
(nie ma tu bezokolicznika, muzyka to rzeczownik, czyli słówko zdolne odpowiedzieć na pytanie, Kto lub co?)

■→DODATEK 1 mówi więcej o czasownikach. ■→DODATEK 2 oraz ■→DODATEK 3 pokazują w nich wzorce dźwięków mowy. Czasowników nieregularnych łatwiej się uczyć z tymi językowymi melodiami.

Ćwiczenie 5. Nadajmy czasownikom formy właściwe dla wskazanego czasu gramatycznego.

W prostych znów słowach, umieśćmy czasowniki w polach czasu. Pracujemy jak w ■→PRAKTYCE DLA UMYSŁU.

Wzorcem dźwięków mowy jest tutaj
I: ― e: ― e:

FIRST FORM
1ST
leave

SECOND FORM
2ND
left

THIRD FORM
3RD
left

Przykład: PAST (leave);
Odpowiedź: left.

1. FUTURE (leave);
2. PRESENT (mean);
3. PRESENT (meet);
4. PAST (read);
5. FUTURE (sleep);
6. PAST (sweep);
7. PAST (sleep);
8. PRESENT (read);
9. FUTURE (meet);
10. PRESENT (sweep).

Ćwiczenie 6. Idąc inną drogą, rozpoznajemy pole czasu po kształcie czasownika. Pokazujemy pronuncjację — czyli wymowę słówka— w nawiasach.

Example: left;
Answer: (czas pierwszy) PAST (leave).

1. meet(s); 2. read <re: d>; 3. read <rI: d>; 4. will sleep; 5. will leave; 6. met; 7. mean(s); 8. meant; 9. slept; 10. swept.

Zapraszam do dalszej podróży w gramatyce:
■→ROZDZIAŁ 3. CZAS JEST JAK RZEKA.

■→Ten tekst jest też dostępny po angielsku.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
■→Wolny dostęp w Internet Archive
■→Okładka twarda, 268 stron, 21.91 USD
■→Format elektroniczny $2.99

Internet Archive, repozytorium darmowych ilustracji i tekstów

■→Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie←■
Plakaty są także do nabycia w internetowych sklepach.

Czasowniki mogą zmieniać kształt dla TERAŹNIEJSZOŚCI, PRZESZŁOŚCI lub PRZYSZŁOŚCI, a nie wszystkie regularnie. Większość słowników ma listy nieregularnych czasowników, z pierwszą, drugą i trzecią formą, dla kształtów bazowych bądź bezokolicznika.

CZASOWNIK NIEREGULARNY
Bezokolicznik: to ring;
Forma bazowa: ring.

PIERWSZA FORMADRUGA FORMATRZECIA FORMA
1ST2ND3RD
ringrangrung

Regularne przyjmują końcówkę ED, w drugiej i trzeciej formie.

CZASOWNIK REGULARNY
Bezokolicznik: to sound;
Forma bazowa: sound.

PIERWSZA FORMADRUGA FORMATRZECIA FORMA
1ST2ND3RD
soundsoundedsounded

Krótka notka o formach podstawowych i bezokolicznika może wspomóc pracę ze źródłami gramatycznymi.

Bezokolicznik budujemy z formy bazowej i cząstki “to”.

FORMA BAZOWA: ring
BEZOKOLICZNIK: to ring.

W angielskim forma bazowa jest przeważnie też pierwsza.
I will write home tomorrow, pole FUTURE;
(“write” to pierwsza i bazowa forma czasownika to write).

Dla czasownika to be, forma bazowa różni się od pierwszej.
I will be home tomorrow, pole FUTURE;
(“be” to forma bazowa czasownika to be;
pierwsze formy to am, is, are).

Możemy zobaczyć te pierwsze formy w polu PRESENT.


REKLAMA

Spring Flowing Colors

Cząstka “to” nie przynależy jedynie z bezokolicznikiem. Dla rozeznania patrzymy, czy występuje z czasownikiem czy rzeczownikiem. Bezokolicznik to forma czasownikowa.

I like to listen to music;
(cząstka bezokolicznika jest podkreślona).

I often listen to music;
(nie ma tu bezokolicznika, muzyka to rzeczownik, czyli słówko zdolne odpowiedzieć na pytanie, Kto lub co?)

■→DODATEK 1 mówi więcej o czasownikach. ■→DODATEK 2 oraz ■→DODATEK 3 pokazują w nich wzorce dźwięków mowy. Czasowników nieregularnych łatwiej się uczyć z tymi językowymi melodiami.

Ćwiczenie 5. Nadajmy czasownikom formy właściwe dla wskazanego czasu gramatycznego.

W prostych znów słowach, umieśćmy czasowniki w polach czasu. Pracujemy jak w ■→PRAKTYCE DLA UMYSŁU.

Wzorcem dźwięków mowy jest tutaj
I: ― e: ― e:

PIERWSZA FORMADRUGA FORMATRZECIA FORMA
1ST2ND3RD
leaveleftleft

Przykład: PAST (leave);
Odpowiedź: left.

1. FUTURE (leave);
2. PRESENT (mean);
3. PRESENT (meet);
4. PAST (read);
5. FUTURE (sleep);
6. PAST (sweep);
7. PAST (sleep);
8. PRESENT (read);
9. FUTURE (meet);
10. PRESENT (sweep).

Ćwiczenie 6. Idąc inną drogą, rozpoznajemy pole czasu po kształcie czasownika. Pokazujemy pronuncjację — czyli wymowę słówka— w nawiasach.

Example: left;
Answer: (czas pierwszy) PAST (leave).

1. meet(s); 2. read <re: d>; 3. read <rI: d>; 4. will sleep; 5. will leave; 6. met; 7. mean(s); 8. meant; 9. slept; 10. swept.

Zapraszam do dalszej podróży w gramatyce:
■→ROZDZIAŁ 3. CZAS JEST JAK RZEKA.

■→Ten tekst jest też dostępny po angielsku.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
■→Wolny dostęp w Internet Archive
■→Okładka twarda, 268 stron, 21.91 USD
■→Format elektroniczny $2.99

Internet Archive, repozytorium darmowych ilustracji i tekstów

■→Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie←■
Plakaty są także do nabycia w internetowych sklepach.