2.1. WIĘCEJ SŁÓWEK W POLACH CZASU

Czasowniki mogą zmieniać kształt dla TERAŹNIEJSZOŚCI, PRZESZŁOŚCI oraz PRZYSZŁOŚCI., a nie wszystkie regularnie. Ćwiczymy 1-sze i 2-gie formy w polach czasu. ■→Więcej

DODATEK 1. CZASOWNIKI

Trzy formy czasowników, ich nieregularność, bezokolicznik, imiesłów, czasowniki Modalne.