5.3. ĆWICZENIA: PRAWDZIWA SKŁADNIA I WIĘCEJ SŁÓWEK

Skróconych form czasownikowych używa się w amerykańskim naprawdę często. To ważne, by się nauczyć je rozróżniać. Względem czasowników nieregularnych, zapraszam do ■→DODATKU 2 oraz ■→DODATKU 3. Wpierw próbujemy ćwiczeń w myślach, jak w ■→PRAKTYCE DLA UMYSŁU.

Ćwiczenie 29. Skrócone “is” możemy rozróżnić od “has” tylko w kontekście, gdyż obydwa słówka są skracane do ’s. Trenujemy jak w ■→ĆWICZENIU 28.
’m: am
’re: are
’s: is
’ve: have
’s: has
’d: had

Przykład: They’ve clung.
Odpowiedź: cling, clang, clung.

1. We’re swimming.
2. It’s shone.
3. You’d gainsaid.
4. She’s eaten.
5. They’d woken.
6. He’s heard.
7. They’re working.
8. She’d spun.
9. It’s crowing.
10. You’ve spoken.

Ćwiczenie 30. Let us think about the three verb forms, along with the mapping variable and the target grammatical time.

Przykład: She’s read.
Odpowiedź: TO, the PRESENT; read, read, read

1. We’re drawing.
2. She’s sung.
3. You’d written.
4. You’ve colored.
5. They’ve painted.
6. She’s swinging.
7. It’s ringing.
8. She’s left.
9. I’m dreaming.
10. We’ve played.

Zapraszam do drugiej części językowej Podróży:
■→CZĘŚĆ DRUGA, TREŚĆ.

■→Ten tekst jest też dostępny po angielsku.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
■→Wolny dostęp w Internet Archive
■→Okładka twarda, 268 stron, 21.91 USD
■→Format elektroniczny $2.99

PSYCHOLINGWISTYKA, LINGWISTYKA,
& TRANSLACJA


■→teresapelka-in-polish.com
■→teresapelka.com

Internet Archive, repozytorium darmowych ilustracji i tekstów

■→Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie←■
Plakaty są także do nabycia w internetowych sklepach.