5.3. ĆWICZENIA: PRAWDZIWA SKŁADNIA I WIĘCEJ SŁÓWEK

EN

Skróconych form czasowników używa się w amerykańskim naprawdę często. To ważne, by nauczyć się je rozpoznawać i ich używać. Dla czasowników nieregularnych, zapraszam do Dodatku 2 i Dodatku 3. Spróbujmy wykonać ćwiczenia w myślach, jak w Praktyce dla umysłu.

Ćwiczenie 29. Kontynuujemy ćwiczenie skróconych form czasowników jak w ĆWICZENIU 28.
’m: am
’re: are
’s: is
’ve: have
’s: has
’d: had

Skrócone „is” da się odróżnić od skróconego „has” tylko w kontekście, bo obydwa są skracane do ’s.

Przykład: They’ve clung.
Odpowiedź: cling, clang, clung.
SYMBOL: PRESENT PERFECT, ARROW

1. We’re swimming.
2. It’s shone.
3. You’d gainsaid.
4. She’s eaten.
5. They’d woken.
6. He’s heard.
7. They’re working.
8. She’d spun.
9. It’s crowing.
10. You’ve spoken.

Exercise 30. Pomyślmy o trzech formach czasownika wraz z wartością mapującą i docelowym czasem gramatycznym.

Przykład: She’s read.
Odpowiedź: TO, the PRESENT; read, read, read
PRESENT PERFECT ARROW big

1. We’re drawing.
2. She’s sung.
3. You’d written.
4. You’ve colored.
5. They’ve painted.
6. She’s swinging.
7. It’s ringing.
8. She’s left.
9. I’m dreaming.
10. We’ve played.

Zapraszam do drugiej części językowej podróży:
CZĘŚĆ 2, TREŚĆ.