9.4. ĆWICZENIA W MODALNEJ RELATYWNOŚCI

Ćwiczenie 53. Zarówno TERAŹNIEJSZE jak PRZESZŁE formy Modalne potrafią wyrazić docelową gramatyczną TERAŹNIEJSZOŚĆ. Ćwiczenie ma całe ramę Modalną otwartą. Pracować możemy jak w ■→PRAKTYCE DLA UMYSŁU, lub z ■→GRAFIKĄ. Czasownikiem węzłowym jest to learn.

Przykład: may

Odpowiedź: may be learning, bądź też
might be learning

Ćwiczenie 54. Używamy zadania z ćwiczenia 53 z innymi czasownikami węzłowymi. Pamiętamy o ich statywnym użyciu: możemy pozostać ze zmienną {ON}, bez względu na wskazanie Progressive.

Przykład: read, may
Odpowiedź: may be reading, or
might be reading

1. write; 2. have (a good memory); 3. work; 4. know; 5. love; 6. think; 7. recall; 8. consider; 9. joke; 10. play.

Ćwiczenie 55. Spróbujmy przez zakresy czasowe „skakać”. Czas możemy zobrazować jak na symbolicznej linii..

Nasze wskazania mówią,

Jeden zakres „do przodu”;

Jeden zakres „wstecz”.

Przykład: In Washington D.C., you WILL BE ABLE TO visit the Library of Congress.

Pomyślmy o wskazaniu czasu docelowego oraz ramie relatywnej, dla wyszczególnionych form.
Odpowiedź: In Washington D.C., you can / may visit the Library of Congress.

1. After a day of a hop-on and off the Washington trolley, you MAY feel you should have bought a two-day ticket.

2. In Washington, we were renting right on the Anacosita. The area was lovely. We just HAD TO take a walk in the Kenilworth Park.

3. You MUST book your seats in the Lisner Auditorium. The American Air Force jazz ensemble may perform live.

4. You NEED TO give up on wading, in the Roosevelt Memorial waterfalls. It is not allowed.

5. You MAY enter the National Gallery of Art on first-come basis.

Z KLUCZA DO ĆWICZEŃ:
Bywa, iż naturalny język łączy się z szeroką interpretacją tekstu. “Washington trolley” będzie na przykład the Washington trolley tour.

Ćwiczenie 56. Próbujemy zakresy czasowe „brać na cel”. Nasz docelowy czas gramatyczny to ten, w którym „lądujemy”. Przykłady tutaj przywołują ■→PRZYGODY HUCKLEBERRY FINNA, Marka Twain. Bądźmy w podejściu elastyczni, szczególnie w przykładach 3 i 5.

Przykład: I thought I WOULD behave a while, if I COULD.

DOCELOWY CZAS GRAMATYCZNY

Odpowiedź: I think I WILL / WOULD behave a while, if I CAN / COULD;
(Relatywność formy.)

1. But how CAN we do it, if we don’t know what it is?

2. The widow rung a bell for supper, and you HAD TO come to time.

3. And more ― they‘VE GOT TO (HAVE TO) waltz that palace around over the country wherever you want it, you understand.

4. It fetched us a dollar a day apiece, all the year round ― more than a body COULD tell what to do with.

5. Well, three or four months run along, and it was well into the winter, now. I had been to school most all the time, and COULD spell, and read, and write just a little, and COULD say the multiplication table up to six times seven is thirty-five, and I don’t reckon I COULD ever get any further than that if I was to live forever.

Z KLUCZA DO ĆWICZEŃ:
Frazy jak „you understand” (przykład 3), lub „I don’t reckon” (przykład 5), mówią o czasie narratora, postaci która daną historię opowiada.
Ludzkie życie nie jest tylko opowiadaniem, ale czas narratora może pomóc zrozumieć czas pojęciowy, czas umysłowy osoby mówiącej.

Zapraszam do gramatycznej winorośli:

You don’t know about me at all, but I can tell I have read that story by Mark Twain, about the boy, Huck Finn. If you like the story too, we could get along, I guess. ■→WIĘCEJ GRAMATYKI „OFF THE RECORD”

Ćwiczenie 57. Spróbujmy sobie Modale powybierać. Możemy na tę chwilę pozostać ze skojarzeniami z Huckleberrym.

Przykład: He MAY / WILL be in the woods now.
(I know that he is in the woods.)

Odpowiedź: He WILL be in the woods now.

1. Let us not worry about it. There WILL / CAN be no advantage to it.
(It is certain that there is going to be no advantage.)

2. They HAD TO go / MAY HAVE gone out to the woods.
(The woods are not the only way.)

3. You SHOULD learn / SHOULD HAVE learned the way through the woods.
(Now is the time to learn.)

4. You MAY / WILL get lost in these woods.
(It is certain.)

5. They HAD TO get / MAY HAVE gotten lost in the woods.
(We are looking for them. The only way is through the woods.)

6. You SHOULDN’T/ CAN’T get lost in these woods.
(It is impossible. You know the way very well.)

7. He DIDN’T HAVE TO get / COULDN’T HAVE gotten lost in the woods.
(He knew the way.)

8. They MUST HAVE / MAY HAVE gotten lost in the woods.
(They are late, and they took the way through the woods.)

9. You MAY / HAVE TO avoid the way through the woods.
(It is not safe.)

10. You WOULD HAVE / SHOULD HAVE gotten lost in the woods.
(That was certain.)


REKLAMA

Spring Flowing Colors

Z KLUCZA DO ĆWICZEŃ:
W przykładzie 4, Modal WILL mówić może o PEWNOŚCI w TERAŹNIEJSZOŚCI. Porównajmy przykład 3 w ćwiczeniu 55 i postarajmy się unikać takiego niezręcznego “wieszczego” stylu, jakim skutkuje używanie WILL dla wszystkich i jedynie PRZYSZŁYCH form.

Ćwiczenie 58. Nasza opowieść jest teraz o ogólnej MOŻNOŚCI oraz MOŻLIWOŚCI w gramatycznej PRZESZŁOŚCI. Nie trzeba nam tu czasu pomocniczego. Nasza Modalna rama pozostaje otwarta.

Powracamy do jętki z ■→ĆWICZENIA 43. Jak w ćwiczeniu 42, uczymy się trzymać rezon nawet gdy słówka są niezwykłe.

Przykład: The dayfly (can think) about physical matter without butterflies.

Odpowiedź: The dayfly was able to think about physical matter without butterflies.

1. The dayfly (consider) it somewhat rude of the butterfly to make reservations on the wings. They (may differ), but there (be) no reason for the remark. Anyway, now the butterfly (have to be) far away, with its wings.

2. The dayfly (start) to reckon about infinity. If there (be) infinity, the word “infinite” (can) only denote it. You (need) five letters to write the word. The letters and the word (be) undeniably finite.

3. Alphabets (have to be) physical matter in a way, the dayfly (think). Five letters (can make) an eight-letter word (!) You just (need to compose) them.

4. The number of possible words and phrases you (can make) with one alphabet (have to be) innumerable. That (be) the closest approximation to matter and infinity the dayfly (can envision).

5. Letters also (can tell) numbers. The dayfly (think) what all alphabets (will have) in common.

6. If there (will be) anything universal about all letters in the world, that (may be) the essence of writing. Nothing as universal readily (occur) to the dayfly, however.

7. Letters (can take) various shapes. Only language (can make) writing of a matter.

8. The dayfly (start musing) if there (may be) universal thoughts.

Z KLUCZA DO ĆWICZEŃ:
W przykładzie 1, fraza “might differ” mówi o byciu jakiegoś zdania, opinii. Możemy mieć po temu ramę otwartą.

Ćwiczenie 59. Wiatr zachodni (■→ĆWICZENIE 44) jest w górach. Ogółem w gramatycznej PRZESZŁOŚCI, decydujemy czy ramę Modalną otwieramy, czy zamykamy. Myślimy o Ekspresji, także pytaniu i przeczeniu.

Przykład: The westerly (can gambol) on the shore a little longer, but it (gather) to go see the future: the mountains.

Odpowiedź: The westerly COULD HAVE gamboled on the shore a little longer, but it gathered to go see the future: the mountains.

1. What (will happen) about the present time? The westerly (can perceive) something indivisible and intermediate about time. Time (be) in a way continuous, but it also (consist) of parts.

2. The present (have to border) on the past and the future; it (be) somehow intermediary. How long (will last) the present? Sometimes, you (can view) the present as lasting as long as a day. Sometimes, it (will be) a split second.

3. Well, you N (can exist) only in the future or only in the past. There always (will be) a present moment that (will be) the only present. This only present N (will be) anywhere else but where you (be) yourself, and you always (say) “here” for such a place.

4. The wester (get) to the mountains. They (be) its present now. The wester N (can think) about a more beautiful present. It N (need) the ocean, to say, “It is beautiful here”.

5. The mountains yet N (can be) always the “here”. The wester (think) if  there (be) some kind of “here” you always (have) with your Self.

Z KLUCZA DO ĆWICZEŃ
W przykładzie 4, fraza o ramie otwartej, COULDN’T think about a more beautiful present”, umieszczałaby myśl w górach; rama zamknięta, COULDN’T HAVE thought”, raczej na wybrzeżu, gdzie wiatr był w ćwiczeniu 44.

Natrafiliśmy może kiedyś na wzorce jak Unreal Past czy Conditional. Spróbujmy gramatycznej teorii względności. Nasze użycie słówka “relatywność” nie tyczy się fizyki czy rodzin. Jest lingwistyczne. Zapraszam do ■→ROZDZIAŁU 10, RELATYWNOŚCI FORMY DOSTATEK.

■→Ten tekst jest też dostępny po angielsku.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
■→Wolny dostęp w Internet Archive
■→Okładka twarda, 268 stron, 21.91 USD
■→Format elektroniczny $2.99

PSYCHOLINGWISTYKA, LINGWISTYKA,
& TRANSLACJA


■→teresapelka-in-polish.com
■→teresapelka.com

Internet Archive, repozytorium darmowych ilustracji i tekstów

■→Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie←■
Plakaty są także do nabycia w internetowych sklepach.