ROZDZIAŁ 3. CZAS JEST JAK RZEKA

W mowie codziennej mawiamy o upływie czasu, biegu lub nurcie wydarzeń. Spróbujmy sobie wyobrazić Rzekę Czasu. Nasza Rzeka może być czasem żywiołowa, ale nie zawsze aż tak źle, jak powyżej.

EMOTICON: SMILE

 

Możemy przekroczyć Rzekę na Kamieniach Czasu. Swój połysk zyskały w szybkim biegu czasu.

PICTURE: A STONE OF TIME

*****

Z początku, kiedy jedynie zaczynamy pracę językową w jakiejś perspektywie, bywa, że mówimy lub piszemy wolniej niż potem, kiedy dany język i perspektywa przynależą z naszą wprawą. Możemy odczuwać, że trzeba nam więcej czasu na zebranie myśli.

 

Kamienie Czasu mają nam pomóc w zadaniach wyobrażonych, zanim przyjdzie nam stawiać czoła prawdziwym językowym wyzwaniom. Przy prawdziwych wyzwaniach zdarza się to odczucie, że jest mało czasu.

*****

Kiedy mówimy, piszemy, oglądamy telewizję, czy słuchamy radia, w każdym rodzaju mowy zdarzają się regularności. Te prawidłowości to czasy gramatyczne. Nie mielibyśmy jak się bez nich porozumiewać.

 

Uczenie się czasów to całkiem sobie praca, nie tylko w angielskim. DODATEK 4 może wykazać, jak mylące by się one jawiły, gdyby się ich tylko uczyć na pamięć. Będzie nam lepiej, jak się nauczymy je samodzielnie wytwarzać.

 

Może nam pomóc wyobraźnia. Wyobrażeniem jest i nasza Rzeka, i Kamienie. Przedstawmy sobie, iż wraz z Kamieniami pojawiają się wzorce. Musimy użyć wzorca, aby dołączyć Kamień do naszej przeprawy.

 

PICTURE: RIVER OF TIME PATTERNS

 

Pomyślmy, czy nie ma we wzorcach czegoś znajomego, czegoś z Pól Czasu.

 

PICTURE: RIVER OF TIME PATTERNS, CORE VERBS

 

Są tu nasze słówka kluczowe, will, be, oraz have. Są takie same jak w Polach Czasu. Możemy porównać ROZDZIAŁ 1.

 

Połączmy widoki, te dla Pól i Rzeki Czasu. Obrazki Pól miały pomóc pojąć TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZESZŁOŚĆ i PRZYSZŁOŚĆ gramatyczną.

 

PICTURE: RIVER AND FIELDS OF TIME CORE VERBS

 

Wzorki na Rzece mają cząstki jak ING oraz 3RD. W szkole możemy się dowiedzieć, że te cząstki dają poznawać oraz używać czasów Progressive i Perfect. Czasy te, to wzorce czasu gramatycznego jakie możemy tworzyć, by mówić także o czasie rzeczywistym.

 

W miarę postępu możemy się nauczyć, iż gramatyka rozpoznaje struktury jak Przyszłość w Przeszłości, również Modalne. Pojęcie czasu który byłby tylko gramatyczny bardzo się przy nich przydaje. Oznaczmy nasze wzorki nazwami gramatycznymi.

 

PICTURE: RIVER AND FIELD PATTERNS

 

Z powyższego możemy zanotować, że wzór Progressive ma czasownik to be i cząstkę ING.

 

Wzorzec o nazwie Perfect używa czasownika to have i cząstki 3RD, czyli trzeciej formy czasownika.

 

Nasza PRAKTYKA 2.1. mówi o formach czasowników.

 

Teraz naszą największą zagadką może być pierwszy rząd Kamieni. Jest tu tylko forma czasownikowa “will” z cząstkami (es) oraz ED.

 

Wiemy z ROZDZIAŁU 1, że (es) jest cechą trzeciej osoby liczby pojedynczej, jak he, she, oraz it.

 

PRAKTYKA 2.1. pokazuje ED jako znacznik drugiej formy czasownika.

 

Wiele szkół nam potwierdzi, że musi to być wzorzec Simple dla czasu gramatycznego. Potrafimy dopasować określnik.

 

PICTURE: RIVER WITH FIELD SIMPLE PATTERN

 

Dla rozeznania w użyciu wzorców analizujemy, co gramatyczne określniki znaczą wraz ze wzorcami. Zapraszam do dalszej podróży.
3.1. GRAMATYCZNY ASPEKT

 

LINK 3.1. GRAMATYCZNY ASPEKT

*****

LINK: READ THIS IN AMERICAN ENGLISH