ROZDZIAŁ 3. CZAS JEST JAK RZEKA

Codzienna mowa ma frazy jak upływ lub przemijanie czasu, kurs lub bieg wydarzeń: zdarza się człowiekowi mieć co do życia i czasu takie wrażenia. Wyobraźmy sobie rzekę czasu.

Względem znanych teorii, taka rzeka może się czasem burzyć, a mieć i jakąś względność czy nawet zapętlenie, ale nie zawsze jest źle jak tu na obrazku co przywołuje i starożytne dekoracje.

Wyobraźmy sobie strąki czasu, które się przez rzekę pomagają przedostać: ażeby pisać czy mówić, nie powodujemy przecież czasem rzeczywistym, jak Zachodnioeuropejskim czy Uniwersalnym, bądź w USA, strefy Pacyfiku, Górskim, czy Centralnym.

Używamy czasu gramatycznego w kontekście.

Nasze strąki potrafią nieść nas poprzez ową rzekę nawet jeśli bieg jest bardzo szybki.

Symboliczna rzeka i strąki portafią pomóc przy zadaniach wyobrażonych, zanim podejmiemy prawdziwe językowe wyzwania w czasie rzeczywistym. Wyobraźnię tę zawsze możemy zarzucić.


REKLAMA

Spring Flowing Colors

Na powierzchni rzeki pojawiają się wzorki ze słówek, a wraz z nimi strąki czasu. Jak użyjemy wzorka, strąk użyczy nam drogi.

Może i nie być sposobu przewidzieć jaki dokładnie się wzorek pojawi, a może i będziemy potrzebować się nauczyć wzorki rozróżniać, ale wszystkie mają słówka które znamy z pól czasu, tu zaznaczone na zielono.

Rzeka pokazuje gramatyczną TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZESZŁOŚĆ i PRZYSZŁOŚĆ, z cząstkami ING oraz 3RD.
Porównajmy pola czasu.

W polach czasu może być naszym wyborem wpierw brać pod uwagę TERAŹNIEJSZOŚĆ, a potem PRZESZŁOŚĆ i PRZYSZŁOŚĆ: zazwyczaj się odnosimy do własnego doświadczenia i wiedzy, by myśleć o przyszłości.

Rzeka przynosi cząstkę ING wraz z czasownikiem to be. Cząstka 3RD przychodzi wraz z czasownikiem to have. Cecha S występuje w polu PRESENT, z obiektami myśli które używają zaimków he, she bądź it.

■→ROZDZIAŁ 1 mówi o atrybucie s, a ■→PRAKTYKA 2.1 ma notki o formach czasowników. Cząstka 3RD zaznacza trzecią formę czasownika. ■→DODATKI wyjaśniają kolorowy kod. Zapraszam do dalszej podróży.
■→3.1. POLA I RZEKA RAZEM: ASPEKT GRAMATYCZNY

■→Ten tekst jest też dostępny po angielsku.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
■→Wolny dostęp w Internet Archive
■→Okładka twarda, 268 stron, 21.91 USD
■→Format elektroniczny $2.99

Internet Archive, repozytorium darmowych ilustracji i tekstów

■→Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie←■
Plakaty są także do nabycia w internetowych sklepach.