ROZDZIAŁ 3. CZAS JEST JAK RZEKA

Codzienna mowa ma frazy jak upływ lub przemijanie czasu, kurs lub bieg wydarzeń: zdarza się człowiekowi mieć co do życia i czasu takie wrażenia. Wyobraźmy sobie rzekę czasu.

Nasza rzeka może bywać burzliwa, ale nie jest z nią zawsze tak źle, jak na obrazku.

Możemy też sobie wyobrazić żywe strąki czasu, które dają się przez rzekę przedostać. Strąki potrafią nas nieść nawet gdy bieg wydarzeń jest bardzo szybki (jeden się właśnie jawi na ilustracji wyżej): aby mówić, nie prowadzimy czy zmieniamy czasu rzeczywistego; używamy gramatycznego w kontekście.

Rzeka i strąki mogą pomóc z wyobrażonymi zadaniami, zanim podejmiemy prawdziwe językowe wyzwania w czasie rzeczywistym. Wyobraźnię tę zawsze możemy zarzucić.


REKLAMA

Przedstawmy sobie, na rzece pojawiają się wzory ze słówek, a wraz z nimi strąki czasu. Jak użyjemy wzorka, strąk użyczy nam drogi.

Jest w owych wzorkach coś, co znamy z pól czasu. Pola symbolizują gramatyczną TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZESZŁOŚĆ i PRZYSZŁOŚĆ.

Rzeka pokazuje także cząstki ING oraz 3RD.
Zobrazujmy sobie strąki razem.

Cząstka ING przychodzi wraz z czasownikiem to be. Cząstka 3RD przychodzi wraz z czasownikiem to have.

Pierwsza wstęga strąków ma oznaczenia jak S oraz 2ND.
Cecha S występuje w polu PRESENT, z obiektami myśli które używają zaimków he, she bądź it.

■→ROZDZIAŁ 1 mówi o atrybucie s, a ■→PRAKTYKA 2.1 ma notki o formach czasowników. Cząstka 3RD zaznacza trzecią formę czasownika. ■→DODATKI wyjaśniają kolorowy kod. Zapraszam do dalszej podróży.
■→3.1. POLA I RZEKA RAZEM: ASPEKT GRAMATYCZNY

■→Ten tekst jest też dostępny po angielsku.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
■→Wolny dostęp w Internet Archive
■→Okładka twarda, 268 stron, 21.91 USD
■→Format elektroniczny $2.99

Internet Archive, repozytorium darmowych ilustracji i tekstów

■→Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie←■
Plakaty są także do nabycia w internetowych sklepach.