3.3. DUŻA NOTKA DLA TRZECH ŚCIEŻEK I OSÓB

Zestawmy razem the Simple, Progressive, oraz the Perfect, z wszystkimi zaimkami oraz we wszystkich trzech polach czasu. Możemy zacząć od tworzenia fraz dla pola FUTURE, z czasownikiem to learn jako węzłowym.

THE SIMPLE
learn
(I, you, we, they, he, she, it)

THE PROGRESSIVE
will be learning
(I, you, we, they, he, she, it)

THE PERFECT
will have learned
(I, you, we, they, he, she, it)

NOTKI
W polu FUTURE fraza czasownikowa jest taka sama dla wszystkich osób gramatycznych, we wszystkich trzech Aspektach, the Simple, Progressive, oraz Perfect; wszystkie formy przyjmują czasownik pomocniczy WILL. Spróbujmy zwyczajowego szyku słów dla pola PRESENT.

THE SIMPLE
I, you, we, they learn
he, she, it learns

THE PROGRESSIVE
I am learning
you, we, they are learning
he, she, it is learning

THE PERFECT
I, you, we, they have learned
he, she, it has learned

NOTKI
Cecha —s towarzyszy trzeciej osobie liczby pojedynczej, he, she, it. Mamy formy jak learns, is learning, oraz has learned.


REKLAMA

Spring Flowing Colors

THE SIMPLE
learned
(I, you, we, they, he, she it)

THE PROGRESSIVE
I, he, she, it was learning
you, we, they were learning

THE PERFECT
had learned
(I, you, we, they, he, she it)

NOTKI
Forma czasownikowa “learned” ma taki sam kształt dla Aspektu Simple, gdzie jest formą 2, oraz dla Perfect, gdzie jest 3CIĄ. Dla wszystkich czasowników regularnych, 2GA i 3CIA forma jest taka sama.

Zanim pomyślimy jak form używać, poćwiczmy ich budowę:
■→3.4. KSZTAŁT CZASU W PRAKTYCE.

■→Ten tekst jest też dostępny po angielsku.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
■→Wolny dostęp w Internet Archive
■→Okładka twarda, 268 stron, 21.91 USD
■→Format elektroniczny $2.99

PSYCHOLINGWISTYKA, LINGWISTYKA,
& TRANSLACJA


■→teresapelka-in-polish.com
■→teresapelka.com

Internet Archive, repozytorium darmowych ilustracji i tekstów

■→Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie←■
Plakaty są także do nabycia w internetowych sklepach.