8.2. ĆWICZENIA NA WSZYSTKIE ASPEKTY

(TRANSLATION IN PROGRESS) Exercise 45. We use the variables {IN}, {TO}, and {AT} with regard to the basic variable, {ON}. We include the grammatical Time, PRESENT, PAST, and FUTURE.   We can warm up with virtual words. Let us remember the MIND PRACTICE: we can do the warm-up thinking and visualizing only.   Example: We … Continue reading 8.2. ĆWICZENIA NA WSZYSTKIE ASPEKTY

4.2. PRAKTYKA NA MAPIE

Ćwiczenie 13. Mapy psychologiczne czy wyobrażone mogą usprawnić nasze myślenie dla gramatyki. Wyobraźnia może być wcale sobie zdrowym rozsądkiem, jako zdolność ukazania, formowania wizerunku.   Gdybyśmy sobie nigdy niczego nie wyobrażali, nie bylibyśmy w stanie prognozować, przewidywać co się stanie, zanim coś zrobimy.   Narysujmy abstrakcyjne mapy dla naszego bezpośredniego otoczenia, naszej codzienności, oraz życia. … Continue reading 4.2. PRAKTYKA NA MAPIE

4.1. POJĘCIE PODRÓŻY W GRAMATYCE

Ludzie którzy się nauczyli izolowanych czasów, jak the Present Simple, Present Progressive i tak dalej, mogą mieć trudność z użyciem Aspektów dla własnego zapatrywania. My możemy myśleć o the Simple, Progressive, oraz Perfect — razem, jako kognitywnych zmiennych które łatwo w czasie rzeczywistym wybieramy. Może to być czas dobrze spędzony, bez nadwerężania się wysiłkiem. ■→Więcej

ROZDZIAŁ 4. CZAS RÓŻNIE WĘDRUJE Z RÓŻNYMI LUDŹMI

Ażeby się poruszać, nie werbalizujemy sobie "teraz będę się zachowywać jak w tej a tej narracji"; po prostu się poruszamy, używając swej świadomości czaso-przestrzennych okolic. Co do języka, także sobie nie mówimy "teraz użyję Aspektu Simple", by mówić czy pisać. Jest droga z gramatyką, która tego wcale nie wymaga. ■→Więcej

3.3. DUŻA NOTKA DLA TRZECH ŚCIEŻEK I OSÓB

Zestawiamy razem the Simple, Progressive, oraz the Perfect, z wszystkimi zaimkami oraz we wszystkich trzech polach czasu. ■→Więcej

DODATEK 4. JĘZYKOWE WIĄZANIA WSZYSTKICH CZASÓW

Simple, Progressive, Perfect i Perfect Progressive, w formach twierdzącej, pytajnej, przeczącej, oraz pytajno-przeczącej, dla wszystkich gramatycznych osób.