4.2. PRAKTYKA NA MAPIE

Ćwiczenie 13. Mapy psychologiczne czy wyobrażone mogą usprawnić nasze myślenie dla gramatyki. Wyobraźnia może być wcale sobie zdrowym rozsądkiem, jako zdolność ukazania, formowania wizerunku.

 

Gdybyśmy sobie nigdy niczego nie wyobrażali, nie bylibyśmy w stanie prognozować, przewidywać co się stanie, zanim coś zrobimy.

 

Narysujmy abstrakcyjne mapy dla naszego bezpośredniego otoczenia, naszej codzienności, oraz życia. Nasze mapy nie muszą być dokładne.

 

Postępujemy jedynie stopniowo od wyobrażenia przestrzeni do wyobrażenia czasu. Mapy bezpośredniego otoczenia będą głównie o przestrzeni. Mapa życia będzie dotyczyć bardziej czasu.

 

Tu mamy parę przykładów. Proszę narysować własne mapy, umieścić na nich tyle skojarzeń ile się da, a wszystkie po angielsku.

 

A. Moje bezpośrednie otoczenie: mapa nie musi być dokładna. Powinna pokazywać jedynie fizycznie najbliższe obiekty.

PICTURE: EXERCISE 13 TASK A, PHYSICAL ENVIRONMENT

 

B. Moje codzienne życie: miejsca te nie muszą być fizycznie bliskie; jest ważnym, by przynależały z naszym rutynowym, częstym i preferowanym doświadczeniem, które czyniłoby je psychologicznie bliskimi.

PICTURE: EXERCISE 13 TASK A, PSYCHOLOGICAL ENVIRONMENT

C. Moje życie: możemy mieć ochotę wybiec nieco w przyszłość.

PICTURE: EXERCISE 13 TASK C, LIFE AND FUTURE

EMOTICON: A JOKE 

Ćwiczenie 14. Możemy rozpoznać w języku treść i wewnętrzną konstrukcję. Konstrukcja ta nie dotyczy tylko stylu. Pomaga ująć myśl w zrozumiałe formy.

 

Dla budowy Aspektów Progressive i Perfect używamy czasowników be oraz have. Kiedy pomagają budować Aspekt, czasowniki owe mapują nasze myślenie o czasie i czynności.

 

Mapowanie to może być przybliżeniem; nie musi być na 100% dokładne, a między ludźmi zdarzają się też różnice co do ujmowania poglądów.

 

Kiedy mapują, be oraz have należą z konstrukcją wewnętrzną.

 

Kiedy przynoszą mowę o egzystencji (istnieniu) bądź posiadaniu, be i have są czasownikami węzłowymi i przynależą z treścią.

 

DODATEK 1 mówi więcej o czasownikach.
PRZYCISK, DODATEK 1, CZASOWNIKI

 

Zdecydujmy, gdzie be i have przynależą z konstrukcją, a gdzie z treścią. W przykładzie, odpowiedź jest podkreślona.

 

K: wewnętrzna konstrukcja językowa
T: treść językowa

 

Przykład:
I have brought this for you.
This is a chart for our journey.
have      K czy T
be          K
czy T

 

Odpowiedź:
have      K czy T (konstrukcja)
be          K czy T (treść)

 

1. Mary’s lamb was white as snow.
have      K czy T
be          K
 czy T

 

2. As I was going to St. Ives, I was talking with a man of seven wives.
have      K czy T
be          K
czy T

 

3. A little nut tree I do have, it has borne silver nutmeg and golden pears.
have      K czy T
be          K
czy T

 

4. The north wind has blown, we will have snow.
have      K czy T
be          K
czy T

 

5. The lion and the unicorn were fighting for the crown.
be          K czy T

 

Ćwiczenie 15. Poćwiczmy symbolikę dla czasu. Dobierzmy znacznik językowy (ON, IN, lub TO) z obrazkiem. Ta prosta aktywność może wspomóc bardziej zaawansowaną pracę umysłową.

 

PICTURE: EXERCISE 15, INTRODUCTION

 

Przykład: {TO}, the PRESENT Field
Odpowiedź: have

 

Nasze czysto symboliczne zachowanie tak możemy zobrazować.
PICTURE, EXERCISE 15 SYMBOLICS

 

Jak w naszej PRAKTYCE DLA UMYSŁU, jeżeli się zdecydujemy zapisać odpowiedzi, robimy to po przemyśleniu całego ćwiczenia.

 

Względem symboliki, możemy wydrukować obrazek poniżej (klik łączy z powiększeniem). Możemy też przemyśleć odpowiedzi, po prostu patrząc na obrazek.

 

1. {IN}, the PAST Field     2. {ON}, the PAST Field     3. {ON}, the FUTURE Field     4. {TO}, the FUTURE Field     5. {IN}, the FUTURE Field     6. {ON}, the PRESENT Field     7. {IN}, the PRESENT Field     8. {TO}, the PAST Field

*****

Będziemy teraz postępować bardziej ku instrukcji werbalnej. Mapowanie Językowe nie wymaga porzucenia gramatyk klasycznych.

 

Możemy chcieć być w stanie rozmawiać o gramatyce, a świadomość pojęć klasycznej gramatyki  się do tego przydaje. Ćwiczenia 16-21 mają pomóc połączyć perspektywy.

*****

Ćwiczenie 16. Nasz wewnętrzny język nie musi być “zafiksowany”. Możemy zmienić konotację z ćwiczenia 15. Teraz może nią być PAST reference.

 

Przykład: have, PAST reference, he

 

Odpowiedź: He had bimoed; the Past Perfect.

 

Jak w naszych ćwiczeniach na WZORCE ASPEKTÓW W 3.4, stawiamy na pierwszym miejscu intelekt: myślimy nad całym ćwiczeniem, a odpowiedzi zapisujemy, tylko jeśli tak zdecydujemy.

 

Czas gramatyczny

Aspekt

 

The Simple

The Progressive

The Perfect

PICTURE: EXERCISE 16, THE FUTURE FIELDPrzyszłość

PICTURE: EXERCISE 16, THE INDEFINITE IN THE FIELD OF THE FUTURE

PICTURE: EXERCISE 16, THE VERB TO BE IN THE FUTURE FIELD

PICTURE: EXERCISE 16, THE VERB TO HAVE IN THE FUTURE FIELD

PICTURE: EXERCISE 16, THE FIELD OF THE PRESENTTeraźniejszość

PICTURE: EXERCISE 16, THE INDEFINITE IN THE FIELD OF THE PRESENT

PICTURE: EXERCISE 16, THE VERB TO BE IN THE PRESENT FIELD

PICTURE: EXERCISE 16, THE VERB TO HAVE IN THE PRESENT FIELD

PICTURE: EXERCISE 16, THE FIELD OF THE PASTPrzeszłość

PICTURE: EXERCISE 16, THE INDEFINITE IN THE FIELD OF THE PAST

PICTURE: EXERCISE 16, THE VERB TO BE IN THE PAST FIELD

PICTURE: EXERCISE 16, THE VERB TO HAVE IN THE PAST FIELD

 

1. , PRESENT reference, they

 

2. be, FUTURE reference, you

 

3. , PAST reference, we

 

4. have, PRESENT reference, it

 

5. be, PAST reference, she

 

6. , FUTURE reference, we

 

7. have, FUTURE reference, I

 

8. be, PRESENT reference, he

 

Ćwiczenie 17. Czas popracować, po całym tym czasie wolnym (!)

EMOTICON: A JOKE

Użyjmy klasycznych nazw Aspektów z Polami Czasu. Książki do gramatyki mogą się różnić w etykietach Aspektów: niektóre będą mieć czasy Progressive za  Continuous. Podróżnicy w gramatyce pozostają przy nazwie Progressive.

 

Naszą konotacją może być teraz „in the Field of the FUTURE.

 

Przykład: Perfect in the Field of the FUTURE, she

 

Odpowiedź: She will have bimoed. (Future Perfect)

 

Intelekt przede wszystkim: wpierw myślimy o odpowiedziach, jak w PRAKTYCE DLA UMYSŁU (!)

EMOTICON: SMILE

1. Progressive in the Field of the PRESENT, I

 

2. Perfect in the Field of the PRESENT, you

 

3. Progressive in the Field of the FUTURE, he

 

4. Progressive in the Field of the PAST, she

 

5. Progressive in the Field of the PRESENT, it

 

6. Perfect in the Field of the PAST, you

 

7. Progressive in the Field of the PRESENT, we

 

8. Perfect in the Field of the PRESENT, she

 

Ćwiczenie 18. Poddajmy nasze umiejętności testowi ostatecznemu. Pozbierajmy nasze formy czasownikowe z cząstek. Rozmowa w głośnym pomieszczeniu bywa, że wymaga takiego “zbierania z cząstek”.

 

Znów, możemy pozostać przy przemyśleniu odpowiedzi, bez zapisywania czy wymawiania.

 

Przykład: ING, it, the PAST Field

 

Odpowiedź: It was bimoing.

 

1. 3RD, he, the FUTURE Field

 

2. ING, she, the PAST Field

 

3. ING, they, the PRESENT Field

 

4. 3RD, we, the PAST Field

 

5. 3RD, you, the FUTURE Field

 

6. ING, I, in the PAST Field

 

7. 3RD, it, the PRESENT Field

 

8. ING, we, the PRESENT Field

 

9. 3RD, I, the FUTURE Field

 

10. ING, you, the PAST Field

 

11. 3RD, she, the PRESENT Field

 

12. ING, he, the PAST Field

 

13. 3RD, they, the FUTURE Field

 

14. ING, we, the FUTURE Field

 

Ćwiczenie 19. Spróbujmy prawdziwych czasowników. Wszystkie tutaj odnoszą się do poruszania się. Pamiętajmy używać DODATKU 2 i DODATKU 3, dla nieregularnych.

PRZYCISK: DODATEK 2, CZASOWNIKI NIEREGULARNE, SAMOGŁOSKI WYSOKIE I NISKIE PRZYCISK: DODATEK 3, CZASOWNIKI NIEREGULARNE, SAMOGŁOSKI TYLNE I PRZEDNIE

 

Przykład 1: walk, HAVE in the PRESENT

 

Odpowiedź: Present Perfect, have/has walked

 

“Zbieramy z cząstek” jak wyżej, tyle że łączymy także Aspekt Simple. Zaznaczamy go jako niedookreśloną.
PICTURE: THE INFINITY SYMBOL

Niedookreślona symbolizuje, iż skalkulowanie wszystkich fraz i zdań jakie ludzie potrafią wytworzyć, nie jest możliwe, czy choćby słów.

 

Nie da się nawet policzyć zastosowań czasowników nieregularnych, jako że różnią się od jednego regionu geograficznego do drugiego, pomiędzy osobami, a nawet te same osoby zmieniają się pod tym względem.

 

Wzorzec Simple potrafi użyć czasowników węzłowych dla mapowania myśli o czasie w języku. Wzorce ProgressivePerfect używają do tego czasowników posiłkowych.

 

Przykład 2: go, , in the PAST

 

Odpowiedź: went, Past Simple

 

1. hike, BE in the PRESENT

 

2. trek, , in the FUTURE

 

3. stride, HAVE in the PAST

 

4. ramble, HAVE in the FUTURE

 

5. move, BE in the PAST

 

6. stroll, , in the PAST

 

7. tread, , in the PRESENT

 

8. step, BE in the FUTURE

 

9. roam, HAVE in the PAST

 

10. rove, BE in the PRESENT

 

Ćwiczenie 20. Teraz nasze prawdziwe czasowniki odnoszą się  do myślenia. Użyjmy Aspektów Simple, Progressive i Perfect z gramatycznymi osobami (I, you, he, she, it, we, they).
Może się nam do tego spodobać
DUŻA NOTA DLA TRZECH ŚCIEŻEK I OSÓB.

 

Przykład 1:
think, Progressive, in the PAST Field

 

Odpowiedź:
was thinking (I, he, she, it),
were thinking (you, we, they)

 

Przykład 2:
consider, Simple, in the PAST Field

 

Odpowiedź:
considered (I, you, we, they, he, she, it: all persons)

 

1. reason, Perfect, in the FUTURE Field

 

2. imagine, Simple, in the FUTURE Field

 

3. expect, Perfect, in the PRESENT Field

 

4. figure, Perfect, in the PAST Field

 

5. reckon, Progressive, in the PRESENT Field

 

6. surmise, Simple, in the PAST Field

 

7. mediate, Simple, in the PAST Field

 

8. cogitate, Perfect, in the PRESENT Field

 

9. review, Progressive, in the PAST Field

 

10. anticipate, Perfect, in the PRESENT Field

 

Ćwiczenie 21. Nasze myślenie i język wewnętrzny są najszybsze i najzdolniejsze, w zarządzaniu naszą wewnętrzną gramatyką.

 

Lingwistycznie, myślenie abstrakcyjne nie jest o niczym nierzeczywistym. Ekstrahuje ono z doświadczenia. Integruje to, co najbardziej istotne.

 

Spróbujmy parę “trików z kapeluszem”. Cyrkumfleks, the hat, ^ , może posłużyć naszej językowej notacji. Zobaczmy, czy damy radę językowym zadaniom szybko i bez wysiłku, “at the drop of the hat”. Poniżej mamy ekstrakt lub istotę naszych obserwacji do tej pory.

 

PICTURE: 3 ASPECT MAPPING VALUES WITH PATTERNS

Wszystkie tu czasowniki odnoszą się do rozumienia i uczenia się. Możemy interpretować językową konotację jak  TO^PRESENT jako TO a moment with a PRESENT reference. Każdy może zapisać własną notację językową.

 

Przykład: gather, TO^PRESENT, she

 

Odpowiedź: She has gathered.

 

1. understand, ON^PRESENT, I

 

2. learn, IN^FUTURE, we

 

3. notice, TO^FUTURE, he

 

4. think, IN^PAST, you

 

5. study, ON^PAST, they

 

6. interpret, IN^PRESENT, he

 

7. discern, TO^PRESENT, she

 

8. comprehend, ON^FUTURE, we

 

Nasze językowe znaczniki ON, IN, TO (a potem też AT) to gramatycznie przyimki. Możemy mieć te słówka funkcyjne za zmienne kognitywne dla wewnętrznego zarządu zintegrowanymi wzorcami językowymi.

 

Nie musimy się wstydzić tego pomysłu i przed szkolnymi profesorami (!)

 

Pamiętajmy, że używamy znaczników dla wewnętrznej konstrukcji języka. Porównajmy gramatyki klasyczne: nie musimy mówić, że używamy Present Simple, kiedy mówimy czy piszemy z tym wzorcem.

 

Sprawy mają się tak samo z Mapowaniem Językowym: nie musimy wymawiać czy pisać owych przyimków, aby ich użyć dla mapowania.

 

Z drugiej strony, nie musimy stosować wzorców Progressive, Simple, czy Perfect, aby użyć słówek progress, simple, lub perfect. Podobnie możemy używać przyimków dla treści, niezależnie od konstrukcji mapującej.

 

A little nut tree I do have, mówi przykład 3 w ćwiczeniu 14. Nasz wzorzec Simple też może mieć słówka pomocnicze. Zapraszam do ROZDZIAŁU 5.

 

PRZYCISK: ROZDZIAŁ 5. FORMY AFIRMATYWNE, INTERROGATYWNE, NEGATYWNE ORAZ NEGATYWNO-INTERROGATYWNE

*****

LINK: READ THIS IN AMERICAN ENGLISH