ROZDZIAŁ 2. PRZYSZŁOŚĆ POTRZEBUJE TERAŹNIEJSZOŚCI

EN
Translation in progress.

Aby nauczyć się czasu gramatycznego, zamieszczamy czasowniki w Polach Czasu. Dla pola PRZYSZŁOŚĆ wszystkie czasowniki mogą się łączyć z formą czasownikową “will”.

FIELDS, FUTURE, BE, HAVE, DO

Spróbujmy zobaczyć słówko will samodzielnie, we wszystkich naszych Polach Czasu.


ALL FIELDS, VERB FORM WILL

Możemy powiedzieć, we will be, will have, lub will do, dla naszego pola PRZYSZŁOŚCI, ale dla samego słówka will nie mówimy,
*will will.
Nie ma takiego standardowego wzorca językowego. Nasze pole PRZYSZŁOŚCI dla formy czasownikowej “will” jest puste.

Zastanówmy się nad językową formą. Używamy słowa “will” gdy mowa o przyszłości, ale sama forma słowa jest TERAŹNIEJSZA.

Rozpoczęliśmy rozumowanie o gramatyce i ludzkich umysłach w Rozdziale 1. Ludzie rozwinęli gramatykę wraz z postrzeganiem trzech wymiarów przestrzeni. Nigdy nie było i naprawdę nie ma nigdzie pod ręką wymiaru czwartego, jak czas.

Rzeczywisty czas w jakim żyjemy, jest zawsze TERAŹNIEJSZY. Możemy przewidywać rzeczywistą przyszłość, ale nie mamy jak do niej podróżować, gdyż trudno byłoby nam zabrać naszą przestrzeń: choćby nasze trójwymiarowe ciała.
Emoticon, a smile

Życie codzienne pozwala na dość dokładne przewidywania, jak dla jednej osoby, rodziny lub grupy ludzi. Wystarczy pomyśleć o chodzeniu do szkoły lub pracy. Dzięki temu doświadczeniu mamy standardowy uzus gdzie “will”, gramatycznie forma TERAŹNIEJSZA, mapuje na rzeczywistą przyszłość.

Materiały wizualne dla Podróży w gramatyce mają wszystkie nasze kluczowe słówka w polach dla TERAŹNIEJSZOŚCI, PRZESZŁOŚCI, oraz PRZYSZŁOŚCI.

Nasze słówka kluczowe są czasownikami. Czasownik to słówko mówiące co robimy my, co robią inni, lub co się ogółem dzieje. Zapraszam do dodatków: Czym jest czasownik?

Time to exercise our language natures (!)
2.1. WORD PRACTICE IN THE FIELDS OF TIME