ROZDZIAŁ 2. PRZYSZŁOŚĆ POTRZEBUJE TERAŹNIEJSZOŚCI

Nasze kluczowe słówka, be, have, oraz do, występują z kształtem słownym “will” w polu dla gramatycznej PRZYSZŁOŚCI. Zobrazujmy sobie te formy.

Jak możemy wizualizować samo słówko will?
Porównajmy je dla wszystkich pól czasu.

Możemy powiedzieć, we will be, will have, oraz will do, dla naszego pola FUTURE, ale dla samego słówka will nie mówimy
*will will.
Nasze pole FUTURE jest dla formy czasownikowej “will” puste, jako że nie ma dla niego takiej standardowej formy. Pomyślmy, dlaczego.

Jak odnotowaliśmy w ■→ROZDZIALE 1, człowiek ewoluował gramatykę w trójwymiarowej przestrzeni. Nigdy nie było i nie ma tak naprawdę pod ręką żadnego czwartego wymiaru, jak czas.

Czas realny w jakim żyjemy to zawsze nasza TERAŹNIEJSZOŚĆ. Możemy dokonywać o przyszłości rzeczywistej przewidywań, ale nigdy się do niej naprawdę nie przenosimy, bo właściwie nie mamy jak zabrać ze sobą swej przestrzeni; na przykład naszych trójwymiarowych ciał.

Emoticon, a smile

REKLAMA

Używamy TERAŹNIEJSZYCH form gramatycznych by mówić o przyszłości, a “will” jest jedną z owych form jakie możemy stosować dla mapowania kognitywnie, w umysłach, na rzeczywistą przyszłość.

Codzienne życie pozwala na dość dokładne przewidywania, jak dla jednej osoby, rodziny, czy grupy ludzi. Pomyślmy o chodzeniu do szkoły czy pracy. Właśnie z powodu owego życiowego doświadczenia mamy językowy standard gdzie forma czasownikowa “will”, gramatycznie kształt TERAŹNIEJSZY, mapuje na rzeczywistą przyszłość.

Dodatki ekstra mówią więcej o ■→JĘZYKOWEJ FORMIE
oraz ■→CZASOWNIKACH.

Porównajmy nasze kluczowe słówka
dla TERAŹNIEJSZOŚCI, PRZESZŁOŚCI, oraz PRZYSZŁOŚCI.

Nasze kluczowe słówka to czasowniki. Czasowniki mówią co my robimy bądź robią inni, czy też co się dzieje. Czas poćwiczyć nasze językowe natury (!)
■→2.1. WIĘCEJ SŁÓWEK W POLACH CZASU

■→Ten tekst jest też dostępny po angielsku.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
■→Wolny dostęp w Internet Archive
■→Okładka twarda, 268 stron, 21.91 USD
■→Format elektroniczny $2.99

Internet Archive, repozytorium darmowych ilustracji i tekstów

■→Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie←■
Plakaty są także do nabycia w internetowych sklepach.