ROZDZIAŁ 2. PRZYSZŁOŚĆ POTRZEBUJE TERAŹNIEJSZOŚCI

Nasze kluczowe słówka, be, have, oraz do, używają dla gramatycznej PRZYSZŁOŚCI kształtu słownego “will”. Zobrazujmy to sobie.

Możemy w polu FUTURE powiedzieć, we will be, will have, czy will do, ale jak zobrazować samo słówko will?

Porównajmy je dla wszystkich pól czasu.

Dla samego słówka will nie mówimy
*will will.
Nie ma standardowego kształtu by w polu FUTURE umieścić, dla formy czasownikowej “will”. Pomyślmy, dlaczego.

Jak odnotowaliśmy w ■→ROZDZIALE 1, człowiek ewoluował gramatykę wraz z percepcją dla trójwymiarowej przestrzeni. Nigdy tak naprawdę nie było, jak i nie ma pod ręką, żadnego czwartego czy też niezależnego czasowo wymiaru by budować język.

Czas realny w jakim żyjemy to zawsze nasza TERAŹNIEJSZOŚĆ.

Możemy o przyszłości czasu rzeczywistego przewidywać, ale nigdy się nie mamy jak w nią rzeczywiście przenieść, gdyż nie mamy jak zabrać ze sobą swej przestrzeni; na przykład naszych wymiernych ciał.


REKLAMA

Spring Flowing Colors

Używamy TERAŹNIEJSZYCH form gramatycznych by mówić o przyszłości, a “will” jest jedną z owych form jakie możemy stosować dla mapowania kognitywnie, w umysłach, na rzeczywistą przyszłość.

Codzienne życie pozwala na dość dokładne przewidywania, jak dla jednej osoby, rodziny, czy grupy ludzi, gdy pomyśleć o chodzeniu do szkoły czy pracy. Właśnie z powodu owego życiowego doświadczenia mamy językowy standard gdzie forma czasownikowa “will”, gramatycznie kształt TERAŹNIEJSZY, mapuje na rzeczywistą przyszłość.

Dodatki ekstra mówią więcej o ■→JĘZYKOWEJ FORMIE
oraz ■→CZASOWNIKACH.

Porównajmy nasze kluczowe słówka
dla TERAŹNIEJSZOŚCI, PRZESZŁOŚCI, oraz PRZYSZŁOŚCI.

Nasze kluczowe słówka to czasowniki. Czasowniki mówią co my robimy bądź robią inni, czy też co się dzieje. Czas poćwiczyć nasze językowe natury (!)
■→2.1. WIĘCEJ SŁÓWEK W POLACH CZASU

■→Ten tekst jest też dostępny po angielsku.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
■→Wolny dostęp w Internet Archive
■→Okładka twarda, 268 stron, 21.91 USD
■→Format elektroniczny $2.99

Internet Archive, repozytorium darmowych ilustracji i tekstów

■→Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie←■
Plakaty są także do nabycia w internetowych sklepach.