JĘZYKOWA FORMA

Różne języki mają różne sposoby na nazywanie obiektów myśli. Po angielsku możemy pwiedzieć a dog. Po niemiecku ein Hund, francusku un chien, grecku σκυλος, a po rosyjsku собака.

Wszystkie te słówka mają różne formy, ale w kontekście będą się odnosić czy też wskazywać na ten sam obiekt myśli który po angielsku nazywamy a dog.

PICTURE: A CAT

A cat po angielsku będzie eine Katze po niemiecku, lub un chat po francusku, γάτα czy γάτος w grece, bądź też кот po rosyjsku.

Formom językowym zdarza się różnić. Bywają one też bardzo podobne. Zawsze potrzebujemy znać język i kontekst, aby rozumieć co forma językowa oznacza: obrazek kota nie jest kotem.

A chat może być po angielsku pogawędką. A gat może być kanałem lub przejściem. Kot może być jenisejskim językiem.

Forma językowa jest zawsze formą słowa. W psychologii języka mamy “język ciała” za przenośnię. Nie ma języka bez składni. Nasze ciała nie mają jak być składnią (!)

Do pracy nad formą językową możemy używać słówek wirtualnych. Słówka wynalezione czy wirtualne mają kształt słów, ale nie mają znaczenia. Potrafią wspomóc składnię. Dzieci wynajdują słówka spontanicznie, by ćwiczyć język.

Nadadzą się nam dwa wynalezione czasowniki, bimmo oraz thimo. Potrafią wskazywać miejsce na czasownik węzłowy. Bimmo może być jak czasownik regularny; thimo może się zachowywać jak czasownik nieregularny.

Past Simple


Present Perfect

I bimmoed.
I thimoed.

I have bimmoed.
I have thimoen.

Możemy też mieć dwa wynalezione rzeczowniki, phimmo oraz rheemo.

Nasze wirtualne czasowniki są koloru goździka. Wynalezione rzeczowniki są marchewkowe. Kolory te rzadziej ukazują się w druku, także kolorowym, a wynalezione słówka mają tylko pomagać ćwiczyć. Nie mają zastępować języka.

Spróbuj naszego ■→KOLOROWEGO KODU.

Wirtualne słówka potrafią pomóc się nauczyć dźwięków mowy. Nasze mają dźwięki {f}, {b}, {th}, i {r} na tej samej pozycji w słowie. Dźwięki te bywają na tych samych pozycjach dla uczących się osób trudne, podobnie jak rozróżnianie [I] oraz [I:]. Mamy je w “thimo” i “rheemo”.

Dzieciaki wymawiają rzeczy jak “phimmo bimmoes rheemo”, nie tylko dla zabawy, ale też dla rzeczywistej językowej praktyki. Wirtualne słówka dają ćwiczyć samą językową formę. Znaczy to, że możemy pracować jak w szkole, ale łatwo.

Jak w ■→PRAKTYCE DLA UMYSŁU, pomyślmy o ćwiczeniu 24, użyjmy ■→MATERIAŁÓW WIZUALNYCH i się bawmy (!)

1. Phimmo will bimmo rheemo. 2. Rheemo has thimoen phimmo. 3. Rheemo thimoed phimmo. 4. Phimmo is thimoing rheemo. 5. Rheemo will be bimmoing phimmo. 6. Phimmo will have thimoen rheemo. 7. Phimmo had thimoen rheemo. 8. Rheemo was bimmoing phimmo.

Wirtualnych słówek możemy używać z większością ćwiczeń — jeśli i kiedy się nam podoba.
■→5.2. PRAKTYKA: WIRTUALNE SŁÓWKA I PRAWDZIWA SKŁADNIA
■→10.3. ĆWICZENIA NA MOWĘ W CZASIE RZECZYWSTYM: NAUCZ SIĘ MÓWIĆ THIMO

■→Ten tekst jest też dostępny po angielsku.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
■→Wolny dostęp w Internet Archive
■→Okładka twarda, 268 stron, 21.91 USD
■→Format elektroniczny $2.99

PSYCHOLINGWISTYKA, LINGWISTYKA,
& TRANSLACJA


■→teresapelka-in-polish.com
■→teresapelka.com

Internet Archive, repozytorium darmowych ilustracji i tekstów

■→Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie←■
Plakaty są także do nabycia w internetowych sklepach.