INFORMACJA O KSIĄŻKACH I METODZIE

Copyright © Teresa Pelka; Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trzecia edycja angielska, pierwsza po polsku, 2020.
BISAC: Education / Bilingual Education
Rejestracja oryginału angielskiego:
US Library of Congress TX 7-497-087, TX 7-648-439;
Edycja polska jest przekładem autorskim.
Tytuł nie obejmuje materiałów czy fotografii w domenie publicznej, por. ■→ARCHIVE.ORG/DETAILS/@TERESAPELKA.

Książek oraz metody gramatycznej nigdy nie sponsorowała ani nie współtworzyła żadna rządowa lub inna organizacja bądź osoba; nie potrzebowały, ani nie będą wymagać eksperymentów. Metoda i książka to refleksja nad własnym nabywaniem oraz uczeniem się języka przez autorkę, obejmującym ukończone studia uniwersyteckie nad lingwistyką oraz amerykańskim angielskim. Część 4 zawiera bibliografię.

Względem dysput i kontrowersji nad pracami Arystotelesa, Teresa Pelka nie uznaje wszelkich translacji oraz interpretacji. Arystoteles żył około 384 — 322 p.n.e. Nie zachowały się żadne oryginały, czyli autorskie manuskrypty jego prac. Istniejące wersje są używane w tej serii książkowej wybiórczo i ściśle dla ćwiczenia myśli.

Language MappingTM to marka międzynarodowa, zarejestrowana w Irlandzkim Biurze Patentowym, Nr 254074.
https://eregister.patentsoffice.ie/register/TMRegister.aspx?idappli=254074

Zawartość książek i kursu gramatycznego można zobaczyć jako Część 1 oraz Część 2 w menu tej witryny. Cały kurs składa się z czterech części.