6.4. DALSZA PRAKTYKA: GRAMATYCZNA RAMA, ZMIENNA I FORMA

Ćwiczenie 34. Wszystkie czasowniki w nawiasach są nieregularne, mają zamknięta ramę czasową i pozostają {NA} gruncie dla PRZESZŁOŚCI. Pomyślmy wpierw jedynie o ich formach, bez sprawdzania (jak w ■→DODATKU 2 lub ■→DODATKU 3).

1. The kitten (sink) all the milk by the mill down the hill.
2. The hedgehog (hide) the apples from the bird in a good jar with a lid.
3. The rabbit (strew) the cashews for the jabiru and (go on) making his debut callaloo.
4. The gades (lay) a fair-trade plan for a decade.
5. The corn-fed chick (flee) the shed for some strick.
6. The adept turtle (keep) his hep by the skep except when the bees (sweep).
7. The little bat always (cut) the coconut a bit imprecise, cooking the rice to suffice all sojourning mice.
8. The mountain cat usually (sit) on his mat to chat with the standpat spat on habits and repast.
9. The southern wind (heave) the sea and (sheave) the tides to incline a span unsized in eyes.
10. The butterfly (weave) in a cove; the dove taut (think) about a courtly lot.

Dla amerykańskiego w mowie, proszę znaleźć Głos Ameryki przy ■→VOANEWS.COM. Jest tam wartościowy, standardowy amerykański angielski oraz materiały do nauki.

Exercise 35. Połączmy ramy czasowe, jakości mapujące, oraz logiczne wskazówki. Myśl jest tu dłuższa, w lepszej proporcji do codziennego języka. Zważamy, które czasowniki są regularne, a które nie.

Możemy być co do gramatyki bardzo poważni, a zachowywać poczucie humoru: gdy się ludzie uczymy, bywamy bardzo formalni, a to może obciążać styl w nauce oraz języku. Dobry amerykański angielski nie musi być śmiertelnie poważny: porównajmy Simona i Garfunkela (Call Me Al?) — czy filmy, jak ■→FAMILY TIES, ■→FRIENDS, lub ■→NORTHERN EXPOSURE.

■→ZNAJDZIEMY TEKST W INTERNECIE
Możemy też odwiedzić oficjalną witrynę:
■→THE OFFICIAL SIMON & GARFUNKEL

Przykład: Right after he (1) had fought his attachment for the game of Monopoly, he (2) fell for spinnakers completely. A matter-of-fact Vermontian, he (3) to cruise the Antarctic with a chute.

Odpowiedź:

1. He (4) sold his vintage Chevy and nearly (5) bought a Jeep, when he (6) thought that his vehicle (7) approximated an expression of his ego. A Jeep almost (8) portended a personality change.

2. A newspaper article on alpha and beta males seriously (9) disappointed him. He (10) was neither, and Greeks (11) had so many more letters.

3. He (12) has looked for a role model, but nobody (13) has met his expectations on both personality and body build, and he (14) gave up on considering body and mind for separate, at the Monopoly stage in life.

4. He (15) has pursued some philosophy, yet he (16) thinks stoicism (17) will not do for a resolve between matter and existence.

5. His friend (18) says he (19) needs some sense of humor, if he (20) wants to put up with a woman in his life. The woman always (21) is another Self.

Czy to może o Jimie?


REKLAMA

Spring Flowing Colors

Ćwiczenie 36. Pozostajemy z wzorcem Simple {NA} zakresie gramatycznym dla PRZESZŁOŚCI. Pamiętamy też ćwiczyć formę przeczącą.

Przykład: Consciously pragmatic, Jill (decide) that tidying on her own (be) N too traditionalist. At least she (remember) where her things usually (be) before she (put) them somewhere completely else.

Odpowiedź: decided, was not (N, the Negative), remembered, were, put

1. She never (get) totally honest with anyone, on favorite comedy episodes. It (feel) private, with other people as well.

2. An article on family roles in kite flying (incline) her towards psychoanalysis for a while. She yet soon (conclude) that she (need) N another grammatical person to be herself. Being herself anyway (happen) to her all the time, and she simply (like) to hold the strings. The East Coast had the weather.

3. Disputes on Dickinson and Sandburg (bring) her to the belief it (be) never possible to think about one poet strictly, although it (make) no sense sometimes to try talking about two at the same time.

4. After some study of a number of ideas on the cosmos, she (picture) the humanity as an odd kind of fish in a series of still larger fish tanks. Early in the series, there (be) N any point to try bringing another fish tank to imagination. It (require) adding more fish tanks.

5. She (tolerate) pop music well and (watch) American football with friends, but she always (choose) her fountain pens on her own and (keep) them just for herself.

Czy to może o Jill?

Zapraszam do dalszych ćwiczeń na ramę, otwartą lub zmakniętą, oraz TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZESZŁOŚĆ, lub PRZYSZŁOŚĆ: ■→6.5. DOCELOWY CZAS I RAMA

■→Ten tekst jest też dostępny po angielsku.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
■→Wolny dostęp w Internet Archive
■→Okładka twarda, 268 stron, 21.91 USD
■→Format elektroniczny $2.99

PSYCHOLINGWISTYKA, LINGWISTYKA,
& TRANSLACJA


■→teresapelka-in-polish.com
■→teresapelka.com

Internet Archive, repozytorium darmowych ilustracji i tekstów

■→Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie←■
Plakaty są także do nabycia w internetowych sklepach.