8.1. ISTOTY ZIEMSKIEJ ZMIENNA PODSTAWOWA

Gwoli poglądu na naturalne i specyficzne regularności w języku, może podobać nam się obraz który daje na kognitywnych jakościach budować. Porównajmy wszystkie nasze zmienne dla gramatycznej ramy czasu. Jak w ■→PRAKTYCE DLA UMYSŁU, możemy jedynie przemyśleć czasowe odniesienie, pojedyncze czy dwoiste, dla ramy zamkniętej lub otwartej.

Pomocnicze HAVE działa w językowej strukturze. Oznaczamy je na zielono. Jako słówko niosące treść, HAVE może mówić o posiadaniu. Oznaczamy je wtedy na malwowo, jak wszystkie takie czasowniki.

Chantelle Règle speaks {ON} excellent American. Her friendship with Jill Smith started {ON} over a website forum to discuss philosophy and language.

They agreed {ON} that Latin had had {TO} influence over English and French thinkers, though their languages had {ON} labels of diverse linguistic groups, Germanic and Romance.

Both Jill and Chantelle happened to hear or read {ON} sometimes that American was {ON} an international language, but there were {ON} no international languages really. Esperanto did not have {ON} many features of a natural language.

They could say (see ■→CHAPTER 9) that American English is {ON} a lingua franca, that is {ON}, a tongue spoken worldwide. The phrase means {ON} free speech. In Latin, the adjective “francus” also told {ON} someone exempt from service, someone at liberty.

Ms Règle comes {ON} to Mr. Sauf’s restaurant for lunch at times. Today, she has {ON} a small book of poetry with her. Chantelle has finished {TO} a book about Descartes. At home, she has {ON} a big volume about influences between French and English thinkers. She has been reading {AT} two book series, poetry or philosophical commentary, all this week.

Latimer Sauf is not {ON} surprised at her reading habit. The special edition of Larousse Gastronomique he got {ON} from her last year has {ON} an elevated and celebrated place in his restaurant main hall.

His guests have turned {TO} many of the pages so far. He has had {TO} another copy to read at home. He has been studying {AT} it to detail. He has {ON} extra Larousse dishes on his menu.

Skupmy uwagę na gramatycznym czasie i kognitywnej zmiennej.

PRESENT
He HAS been reading.

PAST
He HAD been reading.

FUTURE
He WILL HAVE been reading.

Możemy teraz porównać początek naszej językowej podróży oraz pola czasu.

Chapter 8.1. The Verb to Have in All Fields

Czy dla TERAŹNIEJSZOŚCI, PRZESZŁOŚCI, czy PRZYSZŁOŚCI, zmienia się w Perfect Progressive czasownik to have. Robi to jak w polach czasu dla kognitywnej {ON}, wedle etykietki, Aspektu Simple.

PRESENT
He HAS a book.

PAST
He HAD a book.

FUTURE
He WILL HAVE a book.

Niosąc treść, czasownik to have może też mówić o jedzeniu. Madame Règle lubi ekstra dania Larousse przygotowywane przez pana Sauf. Porównajmy kognitywną {IN}.

PRESENT
Madame Règle
IS having her extra Larousse and reading a book now; {IN}.
PAST
When Jill walked into the restaurant, Madame Règle
WAS having her extra Larousse and reading a book.{IN}.
FUTURE
Next week at this hour, Madame Règle
WILL BE having her extra Larousse and reading a book; {IN}.

We wzorcu Progressive to czasownik to be się zmienia dla gramatycznego czasu, i to tak samo jak dla zmiennej {ON} w polach.

PRESENT
She IS at the restaurant.

PAST
She WAS at the restaurant.

FUTURE
She WILL BE at the restaurant.

Dla wszystkich Aspektów i czasów, to zawsze pierwszy element wzorca się zmienia dla gramatycznego czasu; czyni to jak dla kognitywnej {ON}. Pierwszy element zapisany tu jest dużymi literami.

Simple

Progressive

Perfect

Perfect Progressive

ON

IN

TO

AT

WRITE (węzłowy)

BE writing

HAVE written (3-cia)

HAVE been writing

Możemy widzieć kognitywną {NA} jako podstawę dla reszty Aspektów, a też środek do syntaktycznego rozwoju. W końcu gramatykę ludzie ewoluowali {NA} planecie (!)

Wszystkie mapujące wartości, {ON, IN, TO} oraz {AT}, mogą być naszymi wyuczonymi zmiennymi kognitywnymi: jakość naturalna nie musi być wrodzona, a trudno o wrodzone zmienne kognitywne.

Określenie wartości bazowej nie implikuje żadnego porządku wedle którego by zmiennych używać. Tak możemy obrazować składniowy rozwój.

W takim ujęciu, jakość {AT} byłaby najodleglejsza od regularnej bazowej {ON}. Zwróćmy się ku amerykańskiemu jakim jest rzeczywiście. Czy zechcielibyśmy powrócić do kognitywnej podstawowej, po “eskapadzie”?
{AT}. I’ve been loving it. But {ON} I want to keep doing different things. — Magazyn People, cytat: ■→CORPUS OF CONTEMPORARY AMERICAN ENGLISH, COCA.

Progressive jako uwydatnienie nie jest w naturalnym języku niezwykły:
This is a dream come true. And I’m loving every minute of it. — NBC Today, COCA.


REKLAMA

Spring Flowing Colors

Ze względów językowej kompetencji, rozważmy próby by język przedstawiać jako opcje lub programy. Czy gramatyczne Aspekty bądź kognitywne zmienne są tym samym co opcje?

Proponenci programowego podejścia to języka zaznaczają iż ma on cechy, a te się wykazują w swym przejawianiu regularnością, jak tutaj w tabelce. Aspekt który jest Perfect oraz Progressive to Perfect Progressive. Aspekt który nie jest ani Perfect ani Progressive, byłby Simple.

– Perfect+ Perfect– Progressive+ Progressive 
  Simple
  Progressive
  Perfect
  Perfect Progressive

Jak zaobserwowaliśmy do tej pory, bez Aspektu Simple nie byłoby dystrybucji cech Perfect czy Progressive. Aspekty Progressive bądź Perfect nie obywają się bez Simple względem gramatycznego czasu. Sens słów także nie wspiera programowego obrazu języka.
Powiedzieć,
I‘m loving you, nie przynosi znaczenia jak I love you, I don’t love you, czy też I hate you.

Da się wnioskować, że Aspekty opcjami nie są, a nasze zmienne nie mają przeznaczenia innego niż radzenie sobie z Aspektem. Zmienna {ON} nie koresponduje z opcją jak off.
Biorąc na rozum język naturalny w habitacie: jeśli ludzie myślimy co jest {NA} geograficznej mapie, zważamy na miejsca {W} okolicach, drogi {DO} miejsc, a też lokalizacje {PRZY} miejscach czy drogach.

Kojarzenie języka, myśli, czucia oraz ziemskiej czy ogółem przestrzeni jest naturalne. Czym byłyby uczucia, myśli, czy prace — bez miejsca? Ludzie będą się pewnie uczyć języków {NA} planecie przez nieokreśloną przyszłość. Astronauci też się uczą {NA} Ziemi.

Zmienne kognitywne mogą być naszym stosownym istot ziemskich egoizmem: gramatyka w umyśle ma być dla nas, a nie by umysł adaptować do regułek innych ludzi. Logiczny set umie dać wiele więcej niż formułki, w samodzielnej nauce zarówno jak kontekstach konwersacyjnych.
Zapraszam do pomysłu z gramatycznej winorośli, a także ćwiczeń: ■→8.2. PRAKTYKA DLA WSZYSTKICH ASPEKTÓW

■→Ten tekst jest też dostępny po angielsku.

Grammar Grapevine: Heebeecheeche and other capers

We have thought up a game like we traveled, only with grammar. The USA is a huge view and I don’t know about anyone to have visited everywhere in person, so I thought there could be folks into seeing the place at least. ■→Więcej


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
■→Wolny dostęp w Internet Archive
■→Okładka twarda, 268 stron, 21.91 USD
■→Format elektroniczny $2.99

PSYCHOLINGWISTYKA, LINGWISTYKA,
& TRANSLACJA


■→teresapelka-in-polish.com
■→teresapelka.com

Internet Archive, repozytorium darmowych ilustracji i tekstów

■→Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie←■
Plakaty są także do nabycia w internetowych sklepach.