10.1. CZAS NIERZECZYWISTY CZY RZECZYWISTY

No group and no Government can properly prescribe precisely what should constitute the body of knowledge with which true education is concerned.
— Prezydent Franklin Delano Roosevelt ■→Więcej

ROZDZIAŁ 10. RELATYWNOŚCI FORMY DOSTATEK

Przy tworzeniu teorii, forma czasownikowa “HAVE” działa jak syntaktyczne narzędzie, kotwica która zamyka czasową ramę; a całą drogę, forma odnosi się o krok dalej, względem docelowego gramatycznego czasu. ■→Więcej

9.4. ĆWICZENIA W MODALNEJ RELATYWNOŚCI

Ludzkie życie nie jest tylko opowiadaniem, ale czas narratora może pomóc zrozumieć czas pojęciowy, czas umysłowy osoby mówiącej: "bierzemy na cel" gramatyczne zakresy czasowe i przez nie "skaczemy", także z Huckleberrym Marka Twain. ■→Więcej

9.3. DETAL MODALNEJ STRUKTURY

Forma pytajna dla Modali MAY, NEED oraz MUST potwierdza nasze Modalne netto wraz z pomocniczym HAVE jako syntantykczną kotwicą. ■→Więcej

9.2. MODALNE NETTO

Rozważyliśmy dwie strony hipotetycznego owoca. Pomyślmy teraz, czy uda się nam może dociec w owej teorii „wagi” netto: zazwyczaj mamy ludzie coś rzeczywistego na celu, tworząc teorie. ■→Więcej

9.1. POMOCNICZE HAVE I MODALNA SKŁADNIA

Czasowniki Modalne relacjonują myśl, powiedzmy, czy myślimy iż coś jest owocem, jest owocem możliwie, bądź też może i nawet owocem być musi, ale nie znamy tego rodzaju.
Jaką by budować teorię, wpierw sobie musimy poradzić ze swym procesem w myśli. ■→Więcej

ROZDZIAŁ 9. TREND W CENNYM CZASIE ROZPOZNAĆ

Czasowniki modalne nie relacjonują czasu rzeczywistego. Ich wydźwięk jest relatywny, w miarę jak mediują między gramatycznym Czasem i Aspektem. ■→Więcej

8.2. ĆWICZENIA NA WSZYSTKIE ASPEKTY

Ćwiczymy stosowny ziemskim istotom egoizm: ignorujemy wskazówki gdzie nie są właściwie „egoistyczne” oraz „grawitacyjne”:
The butterfly (kiss) the bee in the midst of her phiz, when he (see) the golden grit. ■→Więcej

8.1. ISTOTY ZIEMSKIEJ ZMIENNA PODSTAWOWA

Planeta Ziemia jest naturalnym habitatem człowieka od tysięcy lat. Poprzez millenia, ludzie myśląc co jest {NA} mapie, nie wykluczają iż {W} okolicach mogą być miejscowości, {DO} miejsc drogi, oraz lokalizacje {PRZY} nich. Wczesna, w dzieciństwie nauka mowy, ma miejsce wraz z uczeniem się chodzić. We wszystkich angielskich Aspektach, to zawsze pierwszy element się zmienia dla gramatycznego czasu, a to jak dla kognitywnej {NA}. ■→Więcej

ROZDZIAŁ 8. WZGLĄD PERFEKT I PROGRESYWNY

Sprawy mogą nigdy nie być jakimi się zdają, ale są jakimi je widać: Perfect Progressive rzeczywiście łączy Perfect oraz Progressive. Wszystkie czasy Perfect mają otwartą ramę czasu. ■→Więcej

7.1. PRAKTYKA DLA UMYSŁU I SERCA

Uczymy się decydować o własnym stosowaniu Progressive ING oraz zmiennej kognitywnej {NA}. Nasze odpowiedzi nie muszą być identyczne. Ludzie się różnią w użyciu czasowników. ■→Więcej

ROZDZIAŁ 7. CZAS W UMYŚLE I SERCU

Wiele książek do gramatyki mówi o “statywnych” or “statycznych czasownikach”; których nigdy nie powinniśmy używać z Progressive; frazy jak "I am loving you" bądź "I am hating you" są niepoprawne. W rzeczywistości, pojawiają się także w edukowanych językowych stylach; co więcej, bez mózgu i umysłu serce to tylko mięsień. ■→Więcej

6.5. DOCELOWY CZAS I RAMA

Używamy ram czasowych oraz symbolicznych wskazówek, ażeby jak w Praktyce dla umysłu pracować nad różnicą między Simple a Perfect. ■→Więcej

6.4. DALSZA PRAKTYKA: GRAMATYCZNA RAMA, ZMIENNA I FORMA

4. After some study of a number of ideas on the cosmos, she (picture) the humanity as an odd kind of fish in a series of still larger fish tanks. Early in the series, there (be) N any point to try bringing another fish tank to imagination. It (require) adding more fish tanks. ■→More

6.3. ĆWICZENIA: ASPEKT I RAMA CZASU

Praktyka umysłowa na Aspekt i ramę czasową.
2. The skylark found nothing to outbid the bit of cosmos with a squid.
8. The spotted redshank bachelorette bewailed and reset her buret for the bouncing bet. ■→Więcej

6.2. ASPEKTU KOGNITYWNA ZMIENNA I RAMA CZASU

Pani Règle bynajmniej nie jest systematyczną osobą. Jedyną co do niej regularnością byłaby mała książeczka, uwiązana do torebki chustą, czy też w rzeczy samej chust rozmaitością o wielu kolorach i wzorach.
Książeczka nie jest tą samą codziennie książeczką, a dobór chusty zależy z pewnością od jakiegoś absolutnie nieprzewidywalnego czynnika, podobnie jak dokładna pora na lunch, dla której przyjąć by ramę czasową szeroką na jakieś sześćdziesiąt minut, bądź uznać iż nie nadejdzie. ■→Więcej

6.1. NASZA JĘZYKOWA GRAWITACJA

Zdarza się nam ludziom dzielić nowością, a też mówić nie zerkając na cyferblat. Więcej, ludzki grunt kognitywny potrafi dokonać całkiem sobie składni. Zwróćmy myśl ku naturalnej Ziemi i grawitacji, dla doboru gramatycznej ramy czasu. ■→Więcej

ROZDZIAŁ 6. O CZASIE SWĄ ŚCIEŻKĘ WYBRAĆ

Nie ma uniwersalnych zasad wyboru między Present Perfect a Past Simple. Możemy się nauczyć wielu klasycznych regułek, a dalej będziemy musieli w kontekście decydować sami. Potrafi się w tym bardzo przydać pomysł jak grammatyczna rama czasowa. ■→Więcej

5.3. ĆWICZENIA: PRAWDZIWA SKŁADNIA I WIĘCEJ SŁÓWEK

Skróconych form czasowników używa się w amerykańskim naprawdę często. To ważne, by nauczyć się je rozpoznawać i ich używać. Wpierw próbujemy ćwiczeń w myślach, jak w Praktyce dla umysłu. ■→Więcej

5.2. ĆWICZENIA: SYMBOLICZNE STRZAŁKI I PRAWDZIWA SKŁADNIA

Symbole potrafią być naprawdę pomocne, kiedy chcemy skutecznych i bez wysiłku językowych nawyków. Połączmy Apekt i Czas, by ćwiczyć symboliczne strzałki. Zdolność do docelowego czasu gramatycznego jest użyteczna. Próbujemy o naszych odpowiedziach jedynie myśleć: prawdziwa nauka jest w umyśle. ■→Więcej

5.1. JĘZYKOWA LOGIKA DO TEJ PORY

Podsumowujemy tutejszą gramatyczną logikę do tej pory oraz obrazujemy Czas i Aspekt jak dla poruszania się, na przykład rekreacyjnej wędrówki. ■→Więcej

ROZDZIAŁ 5. TWÓRZMY WŁASNE ŚCIEŻKI Z CZASEM

Frazy jak forma afirmatywna, interrogatywna czy negująca mogą wyglądać na rzadkie lub nawet dziwne, jak pomyśleć o codziennej mowie. Rozumujmy na czymś zwykłym jak truskawka, ażeby je rozpracować. ■→Więcej

4.2. PRAKTYKA: KOGNITYWNE MAPOWANIE ASPEKTU

Ażeby myśleć o czasie gramatycznym, nie musimy się czuć ograniczeni do pól i podróży po lądzie, nawet jeśli tylko symbolicznie. Wyobraźmy sobie bielika NA górze Elbert. Ma gniazdo W dolinie, podlatuje DO górskiego szczytu, a pozostaje PRZY nim w ciepłe dni. Szlak orła ma cztery typy odniesienia. ■→Więcej

ROZDZIAŁ 4. CZAS RÓŻNIE WĘDRUJE Z RÓŻNYMI LUDŹMI

Człowieka chodzenie czy inne przemieszczanie się wymaga czasu i miejsca, ale nie wymaga opisu, podawania regułek czy definicji. Da się połączyć gramatyczny aspekt i ludzkie podstawowe sposoby na orientowanie się w przestrzeni fizycznej. ■→Więcej

3.4. ĆWICZENIA NA KSZTAŁT CZASU

Ćwiczymy budowę Aspektów, zanim się zabierzemy za rozumowanie o ich użyciu. Aby radzić sobie w szkole, myślimy o gramatycznych etykietach, czy wzorce są Simple, Progressive, Future, Past, czy inne — sposobem jak w Praktyce dla umysłu, a w 3 minuty do przeczytania. ■→Więcej

3.3. DUŻA NOTKA DLA TRZECH ŚCIEŻEK I OSÓB

Zestawiamy razem the Simple, Progressive, oraz the Perfect, z wszystkimi zaimkami oraz we wszystkich trzech polach czasu. ■→Więcej

3.2. OSOBA GRAMATYCZNA “YOU”

W standardowej rozmowie naturalnie łatwo jest powiedzieć czy się mówi z jedną, czy więcej niż jedną osobą. Jednak zaimek you wyewoluował w taki sam kształt dla liczby pojedynczej i mnogiej. Forma jest też taka sama dla dopełnienia. ■→Więcej

3.1. POLA I RZEKA CZASU

Czasownikowe kształty be oraz have są w angielskim najczęstsze, czy jest mówiony, czy pisany. Możemy ekstrahować wzorce Simple, Progressive i Perfect. ■→Więcej

ROZDZIAŁ 3. CZAS JEST JAK RZEKA

Codzienna mowa ma frazy jak upływ lub przemijanie czasu, kurs lub bieg wydarzeń: zdarza się człowiekowi mieć co do życia i czasu takie wrażenia. Wyobraźmy sobie rzekę czasu. Pojawiają się na niej wzory ze słówek, a wraz z nimi strąki czasu. Jak użyjemy wzorka, strąk użyczy nam drogi. ■→Więcej

2.1. WIĘCEJ SŁÓWEK W POLACH CZASU

Czasowniki mogą zmieniać kształt dla TERAŹNIEJSZOŚCI, PRZESZŁOŚCI oraz PRZYSZŁOŚCI., a nie wszystkie regularnie. Ćwiczymy 1-sze i 2-gie formy w polach czasu. ■→Więcej

ROZDZIAŁ 2. PRZYSZŁOŚĆ POTRZEBUJE TERAŹNIEJSZOŚCI

Człowiek ewoluował gramatykę wraz z percepcją dla trójwymiarowej przestrzeni. Nigdy tak naprawdę nie było, jak i nie ma pod ręką, żadnego czwartego czy też niezależnego czasowo wymiaru by budować język. Czas realny w jakim żyjemy to zawsze nasza TERAŹNIEJSZOŚĆ. ■→Więcej

1.2. PRAKTYKA DLA UMYSŁU

Postęp w języku jest o wiele łatwiejszy, jak się nauczyć introspekcji i świadomego kierowania swym intelektem. Możemy zacząć od ćwiczenia na świadomość własnego umysłu. ■→Więcej

1.1. POLA CZASU: PODSTAWOWA PRAKTYKA

Nauka języka zawsze wymaga myślenia, ale nie potrzebuje trudności. Proste tu ćwiczenia mają wspomóc giętkie językowe nawyki, zdolne się przydać w umiejętności zaawansowanej. ■→Więcej

ROZDZIAŁ 1. MOŻEMY PLANOWAĆ CZAS JAK W POLACH

Czasu nie da się dotknąć. Nie widzimy go, ani słyszymy. Zegary pokazują wartości jakie nastawiamy, a czas gramatyczny to nie to samo, co godzina. Jak więc możemy się nauczyć czasu gramatycznego? Do pewnego stopnia, możemy myśleć o czasie wraz z miejscem. ■→Więcej

DODATEK 1. CZASOWNIKI

Trzy formy czasowników, ich nieregularność, bezokolicznik, imiesłów, czasowniki Modalne.

DODATEK 4. JĘZYKOWE WIĄZANIA WSZYSTKICH CZASÓW

Simple, Progressive, Perfect i Perfect Progressive, w formach twierdzącej, pytajnej, przeczącej, oraz pytajno-przeczącej, dla wszystkich gramatycznych osób.

Dodatek 3. Czasowniki nieregularne: samogłoski tylne i przednie

Strona w budowie Możemy przedstawić czasowniki nieregularne pod względem przednich i tylnych jakości samogłosek.       As all live languages, American English is not a monolith. It has regional varieties. The appendix includes regional variety. We mark regional forms as R, “regional”.   Regional varieties have second and third forms the same more often … Continue reading Dodatek 3. Czasowniki nieregularne: samogłoski tylne i przednie

Dodatek 2. Czasowniki nieregularne: samogłoski wysokie i niskie

Z wyjątkiem czasowników Modalnych, angielskie czasowniki mają trzy formy. Formy te pomagają wyrazić myśl o Czasie (PRESENT, PAST or FUTURE) oraz Aspekcie (Simple, Progressive, Perfect, or Perfect Progressive).   Możemy pojmować Aspekt jako charakter czynności czy funkcjonowania (porównajmy Podrozdział 3.1).   Pierwsza forma może tworzyć the Present Simple: I write. Druga forma może tworzyć Past … Continue reading Dodatek 2. Czasowniki nieregularne: samogłoski wysokie i niskie