6.5. DOCELOWY CZAS I RAMA

Ćwiczenie 37. Kierujemy się ramą czasu. Wybieramy między Simple a Perfect, w PRZESZŁOŚCI: kształtujemy czasownik i przydajemy strzałkę wraz z wartością mapującą.

Język daje szukać inspiracji w słowach. Niech będzie to tym razem proste krzesło. Możemy wykonać ćwiczenie w myślach, jak w ■→PRAKTYCE DLA UMYSŁU w pierwszej części gramatycznej podróży.

Przykład: His parents (give up) on kindergarten. When Ms. Duncan (suggest) playing the musical chairs, Art (throw) in three left hand gloves. One of them (belong) to Ms. Duncan.

Odpowiedź: {ON}; His parents gave up on kindergarten. When Ms. Duncan suggested playing the musical chairs, Art threw in three left hand gloves. One of them belonged to Ms. Duncan.

1. Despite the early predilection for challenge, he (choose) himself a chairborne job. The place (have) └┘ a requirement. It (allow) one person exactly.

2. Originally, he never (expect) of a woman to fill the chair. He (change) his mind at about 26, when he (notice) the strategy almost (reduce) └┘ him to his local club armchair, for dialogue. He (speak) with Jin, to extend his trade.

3. He (marry) her summer next. They (spend) their countryside honeymoon mostly bringing the chairs from the garden. His friend Jalen (persuade) him to go on a vacation, in a better weather. They (take) Amtrak to journey. Art and Jin first (meet) in a parlor car. Face to face with their notebooks, they (realize) they were almost chatting with each other over the Unlimited (!)

4. Eva, his mother-in-law, (love) to say you should never let predecessors set the measure for your chair. Art (have) a reservation. Own job always (be) └┘ by principle to be own.

5. Ms. Seges (be) └┘ a woman of resolve, throughout her life, and (know) how to talk table and chairs. Incontrovertibility (belong) with the Seges family ethos. She yet (agree) it was own work to have given her the walnut bobbin chairs.


REKLAMA

Spring Flowing Colors

Ćwiczenie 38. Podajemy ramy czasowe i wartości mapujące (ON, IN, lub TO), wraz z czasem gramatycznym (PRESENT, PAST, lub FUTURE).

Przykład: Her father (1. be) a nibmeister. She (2. have) a clear taste for good quality since she (3. be) a little girl.

Odpowiedź (wpierw lub wyłącznie w umyśle):
(1) was, {ON} PAST;
(2) └┘ has had, {TO} PRESENT;
(3) was, {ON} PAST.

A. In her early teens, she (4. make) a miniature book. It (5. be) three inches square.

B. She (6. keep) it for her phrase book. She still (7. happen) to add to it, though she (8. make) many more such books.

C. A young girl, she (9. put) her miniature book in her jacket pocket and (10. go) to sit by the river. Whenever a phrase (11. come) to her mind, she (12. write) it in with her special fountain pen.

D. Her handwriting (13. change) a little, since then. By and large, she (14. adjust) her letters to the size of her note book. One day, she (15. engross) her future husband’s name. The name (16. remain) the only word to take a page entire, out of alphabetical order.

E. Chantelle (17. have) a collection of pens. Her favored inkwells (18. be) glass, silver, and pewter. Her first print book (19. tell) about a girl’s language of the heart.

Książki miniaturowe przynależą ze sztukami. Ich zawartość może być taka sama jak woluminów standardowych. Mniejszy rozmiar wynika z miniaturyzacji. Miniaturka Chantelle jest na trzy cale ― jednego z największych rozmiarów.

Ćwiczenie 39. Proszę ułożyć własne opowiadanie (równie dobrze jak w Praktyce dla umysłu), o swoim życiu, używając otwartych i zamkniętych ram czasowych, jak w ćwiczeniach 37 oraz 38.

Z KLUCZA:
Przykład (16) w ćwiczeniu 38 mógłby także użyć wzorca Perfect, “the name has remained”: nie ma ścisłych reguł by sobie radzić w kontekście; dla własnej decyzji (Perfect podkreśla rozpiętość czasu) zapraszam do porównania ■→PODROZDZIAŁU 6.1.

Amtrak Unlimited to forum dla pasażerów Amtrak.

Jak interpretować słówka typu incontrovertibility, także jeśli nie ma ich nasz słownik? Przeszukując tylko i czytając słowniki, moglibyśmy się nawet zdziwić, ile z budowy słów pamiętamy i “intuicyjnie” używamy.

W Internecie ■→AMERICAN HERITAGE wyjaśni sens czasownika to con•tro•vert jako “podnosić przeciwko czemuś argumenty; wyrażać głośno sprzeciw”. Czasownik pochodzi od rzeczownika controversy, a ten składa się z cząstek contro– oraz versus.

Contro– zarówno jak contra– może konotować “wbrew, przeciwko, w kontraście”. Razem z cząstką con–, cząstka in– nie niesie znaczeń jak “w” czy “wewnątrz”.

Witryna Travel in Grammar ma też ■→WINOROŚL, gdzie podsłuchać by niejedno: zapraszam do lektury (wymowy da się także uczyć z piosenek; sama nauczyłam się sporo za ■→PAULEM ANKĄ):

Grapevine: Word natures

The song was as if the guy believed there could be one love for everyone to feel. John said he’d never condescend to such total-it-arian-ism on emotion. He checked out and found Johnny Cash singing it, but that sounded different. ■→More

Zapraszam do dalszej podróży: ■→ROZDZIAŁ 7. CZAS W UMYŚLE I SERCU

■→Ten tekst jest też dostępny po angielsku.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
■→Wolny dostęp w Internet Archive
■→Okładka twarda, 268 stron, 21.91 USD
■→Format elektroniczny $2.99

PSYCHOLINGWISTYKA, LINGWISTYKA,
& TRANSLACJA


■→teresapelka-in-polish.com
■→teresapelka.com

Internet Archive, repozytorium darmowych ilustracji i tekstów

■→Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie←■
Plakaty są także do nabycia w internetowych sklepach.