ROZDZIAŁ 10. RELATYWNOŚCI FORMY DOSTATEK

Widzieliśmy formę czasownikową “HAVE” jako węzłową, gdzie znaczy coś posiadać, trzymać, tolerować, lub jeść. Mieć możemy książki, zapasowe kopie tekstów, a też złą pogodę i dobre posiłki.

Jako słówko posiłkowe, “HAVE” niesie pomocniczy gramatyczny czas. Podobać się nam może nasza nauka oraz fizyczna sprawność (we may like what we have been learning; be happy to have exercised).

Przy tworzeniu teorii, ów pomocniczy wzgląd na czas zostaje unieważniony, a forma czasownikowa “HAVE” działa jak syntaktyczne narzędzie, kotwica która zamyka ramę czasu.

Dla wzorców zwanych Przeszłością nierealną bądź Trybem warunkowym, gramatyka klasyczna radzić nam może iż są zakresy czasu co nie istnieją. Aby obejrzeć nasz potencjalnie rzekomy owoc (■→PODROZDZIAŁ 9.1), uznaliśmy iż realny czas jest zawsze, godząc się też na ów w myśli. Nawet bajki o krainach mają gramatyczną TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZESZŁOŚĆ, czy PRZYSZŁOŚĆ.

Zobaczyliśmy też sobie czas jak na symbolicznej linii. Pomyślmy o jedzeniu ciastka i trzymaniu go na potem, by rozważyć klasyczną przesłankę (jedzenie ciastka) oraz następstwo (nietrzymanie go na potem).

KLASYCZNY TRYB ZEROWY
82. If you eat the cookie, you DO NOT have it for later.

Zarówno docelowy czas gramatyczny jak językowa forma są TERAŹNIEJSZE.

KLASYCZNY TRYB PIERWSZY
83. If you eat the cookie, you WILL NOT have it.
Docelowy czas gramatyczny jest PRZYSZŁY;
Forma językowa jest TERAŹNIEJSZA.

Przy początku językowej podróży, zobrazowaliśmy sobie formę czasownikową “WILL” w polach czasu.

.

Forma “WILL” mapuje na PRZYSZŁOŚĆ już w swym gramatycznie TERAŹNIEJSZYM kształcie. Możemy porównać użycie Modalne:
84. She WILL be reading now.
(I am sure she is reading now.)

KLASYCZNY TRYB DRUGI
85. If you ate the cookie,
you WOULD NOT have it.
Docelowy czas gramatyczny: TERAŹNIEJSZY;
Forma językowa: PRZESZŁA.

KLASYCZNY TRYB TRZECI
86. If you had eaten the cookie, you WOULD NOT have had it.
Docelowy czas gramatyczny jest PRZESZŁY;
Forma językowa to zakotwiczona PRZESZŁOŚĆ.

KLASYCZNY CZWARTY / MIESZANY TRYB
87. If you had eaten the cookie, you WOULD NOT have it.
Docelowy czas gramatyczny łączy PRZESZŁOŚĆ i TERAŹNIEJSZOŚĆ;
Formy językowe to stosownie, zakotwiczona PRZESZŁOŚĆ i PRZESZŁOŚĆ.

Całą drogę, forma odnosi się o krok dalej, względem docelowego gramatycznego czasu.

PRZESZŁE formy odnoszą się do TERAŹNIEJSZOŚCI, a formy TERAŹNIEJSZE do PRZYSZŁOŚCI. Zakotwiczona PRZESZŁOŚĆ jedynie pozostaje w PRZESZŁOŚCI, ale będzie to czas zaprzeszły wedle wielu źródeł.

Możemy się ugodzić iż jest jedna PRZESZŁOŚĆ, jako że jest jedna TERAŹNIEJSZOŚĆ oraz PRZYSZŁOŚĆ.


REKLAMA

Spring Flowing Colors

Gramatyczna klasyka doradzać będzie Tryb Pierwszy, gdy prawdopodobieństwo czegoś jest wysokie, a Drugi dla spraw prawdopodobnych bardziej niż te w Trzecim.

88. If I WERE you, I WOULD . . .
Wedle etykietki, przykład 88 to Tryb Drugi bądź Nierealna Przeszłość, a jednak niesie on zero prawdopodobieństwa, dla TERAŹNIEJSZOŚCI, PRZESZŁOŚCI i PRZYSZŁOŚCI: możliwość by się stać drugą ludzką jednostką, dosłownie i kiedykolwiek naprawdę, jest dla każdego zerowa.

88a. *I AM you . . . / *You ARE me . . . ?

Klasyczny Tryb Trzeci mówić by miał o wydarzeniach najmniej możliwych. Przykład 89 mógłby jednak mówić o czymś zapobieżonym.

89. If you HAD NOT taken care of it, this handle WOULD HAVE broken off.

Przykłady 90 oraz 90a są obydwa Trybem Pierwszym, jeden jednak niesie PRAWDOPODOBIEŃSTWO, a drugi PEWNOŚĆ.

90. If you take care of this handle now, it still MIGHT work.
(The probability is low.)

90a. If you take care of this handle now, it WILL work.
(The probability is very high. Taking care of the handle is certain to bring a working condition.)

To czasowniki Modalne mówią o możliwości bądź pewności, a nie składniowe struktury jako warunkowe czy nierealne. Wybierając syntaktyczną strukturę spoglądać możemy na czas realny. Zapraszam:
■→10.1. CZAS NIERZECZYWISTY CZY RZECZYWISTY.

■→Ten tekst jest też dostępny po angielsku.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
■→Wolny dostęp w Internet Archive
■→Okładka twarda, 268 stron, 21.91 USD
■→Format elektroniczny $2.99

PSYCHOLINGWISTYKA, LINGWISTYKA,
& TRANSLACJA


■→teresapelka-in-polish.com
■→teresapelka.com

Internet Archive, repozytorium darmowych ilustracji i tekstów

■→Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie←■
Plakaty są także do nabycia w internetowych sklepach.