ROZDZIAŁ 5. TWÓRZMY WŁASNE ŚCIEŻKI Z CZASEM

Frazy jak forma afirmatywna, interrogatywna czy negująca mogą wyglądać na rzadkie lub nawet dziwne, jak pomyśleć o codziennej mowie. Rozumujmy na czymś zwykłym jak truskawka, ażeby je rozpracować.

Z formą afirmatywną, możemy myśleć o widoku na prawdziwą truskawkę. Gramatyka pomoże powiedzieć, czy ów widok przynależy z PRZESZŁOŚCIĄ, TERAŹNIEJSZOŚCIĄ, czy PRZYSZŁOŚCIĄ; czy truskawka była ogółem na stole, przewidujemy być z nią w trakcie jakiegoś postępu, lub może do jakiegoś czasu nabyliśmy z truskawkami doświadczenia.

Z formą interrogatywną truskawka może być nawet zupełnie teorią, a z negatywną, żadnej truskawki na widoku nie ma.

Ażeby sobie tworzyć własne ścieżki z mową i czasem, decydujemy, czy stwierdzamy, zadajemy pytanie, bądź przeczymy. Przykładem mogą nam być Bob i Jemma. Zapraszam także do ■→OFF THE RECORD.

Jesteśmy w TERAŹNIEJSZYM polu czasu.

FORMA AFIRMATYWNA
Simple: Jemma learns.
Progressive: Bob is reading.
Perfect: Bob and Jemma have worked on language.

FORMA INTERROGATYWNA
Simple: Does Jemma worry?
Progressive: Is Bob reverberating?
Perfect: Have Bob and Jemma failed?

Dokonajmy spostrzeżeń. Nasza ludzka i logiczna zdolność do zadawania pytań zmienia miejsca dla językowych elementów. Gramatyki nazywają to inwersją.

Jemma is helping Bob.
Is Jemma helping Bob?

Ażeby pojąć inwersję, pomyślmy o formach czasownikowych oraz rzeczownikowych.

Formy językowe jak to play, to be playing, is playing, czy having playedczasownikowe. Mówią co się dzieje, lub co ktoś lub coś robi. Są tylko czasownikami, albo czasownikowymi frazami.

Formy językowe jak a game, a card game, lub the game of the Soundrzeczownikowe. Odpowiadają na pytanie Kto lub Co? Mogą być rzeczownikami lub rzeczownikowymi frazami. (A gry nauczymy się może w 4 części podróży).

Czy forma jest rzeczownikowa czy czasownikowa, to kwestia jej roli. Zobaczmy je oznaczone we frazie jak
The verb “to be” is an irregular verb:
FORMA RZECZOWNIKOWA (Co?): The verb “to be”
CZASOWNIK: is
FORMA RZECZOWNIKOWA (Czym?): an irregular verb.
Fraza „to be” nie jest tu czasownikiem.

Nasz ■→KOLOROWY KOD działa wedle ról, a nie izolowanych słów.
I am a learner.
I am learning.

Amerykański angielski (tak samo jak każdy angielski) to język SVO (SUBJECT―VERB―OBJECT). Aby afirmować, zaczynamy od podmiotu (subject), kontynuujemy czasownikiem (verb), a ten możemy dopełnić obiektem (object).

O ile się zgodzimy tworzyć podmioty z form rzeczownikowych, zmianę miejsca we frazie możemy mieć za ogółem podkreślenie. W Szekspira słynnym To be or not to be, that is the question, fraza rzeczownikowa, the question, jest PODMIOTEM, tylko kolejność słów jest zmieniona, gwoli stylu.

The question is, to be or not to be.

Gramatyki generatywne rozpoznają głębokie strutury językowe. Inaczej moglibyśmy mieć trudność z rozróżnianiem form czasownikowych od rzeczownikowych, jak między czasownikiem a do niego odniesieniem:
a. Is the verb to be an irregular verb?
Yes, we are exercising irregular verbs.
b. Is the verb “to be” an irregular verb?
Yes, it has three forms and six shapes.

Stylistyczny ruch słów nie jest niczym niezwykłym. Możemy porównać ćwiczenie 14 w ■→PODRODZIALE 4.2. Słówko pomocnicze może przyjąć cechę jak (ES) i pójść na miejsce przed formą rzeczownikową, albo po zaimku.
The orchard has a precious tree.
A precious tree, does the orchard have.
A precious tree, it does have.

Sprawa nie polega na rozbieżności między stylami formalnymi a potocznymi. Moglibyśmy powiedzieć, język ma zaimki za takie „krótsze formy rzeczownikowe”. Dla nacisku, Aspect Simple pozwala powiedzieć,
Do read this all, please.

Aby zadawać pytania, najczęściej przesuwamy słówka pomocnicze na miejsca przed podmiotami. Zależnie od gramatycznego podejścia, możemy wtedy widzieć porządek słów jakoVSO, lub nadal jako SVO, gdyż nasz malwowy czasownik węzłowy nigdzie się nie rusza.

We can play the Sound.
SUBJECT: We
AUXILIARY: can
HEAD VERB: play.

Can we play the Sound?
AUXILIARY: Can
SUBJECT: we
HEAD VERB: play?

Zależnie od kontekstu i stylu, moglibyśmy zadać pytanie, mówiąc
“You can play the Sound?”
Strukturą głęboką byłoby
Can you play the Sound?
Nie ma jednak znaczników składniowych dla takich pytań i interpretujemy je w kontekście, tak samo jak język ogółem.

Przyjryzjmy się teraz wzorcom które pomagają przeczyć, w polu PRESENT.

Simple: Jemma does not worry.
Progressive: Bob is not reverberating.
Perfect: Bob and Jemma have not failed.

W codziennej mowie często skracamy nasze wzorce.

Simple: Jemma doesn’t worry.
Progressive: Bob isn’t reverberating.
Perfect: Bob and Jemma haven’t failed.

Możemy połączyć zakresy interrogatywny i negatywny, by zadawać pytania przeczące.
Moglibyśmy zapytać, “Isn’t Jemma smiling?”
(W rzeczywistości mówimy, Jemma is smiling).

Simple: Doesn’t Jemma travel in grammar?
Progressive: Isn’t Bob traveling in grammar?
Perfect: Haven’t Bob and Jemma traveled in grammar?

Porównajmy formalny amerykański, jak dla szkoły. Formalna składnia nie uznaje skróconych słówek pomocniczych.

Simple: Does Jemma not travel in grammar?
Progressive: Is Bob not traveling in grammar?
Perfect: Has Bob not traveled in grammar?

Aby się skupić na ruchu słów i cechach języka, możemy użyć Aspektu Simple. Czasownik to do jest tu pomocniczy. Przyjmuje końcówkę (ES) dla trzeciej osoby liczby pojedynczej (he, she, lub it), jako słówko pomocnicze oraz jako węzłowe.

The Affirmative: Jemma smileS.
The Interrogative: DoES Jemma travel in grammar?

Nasza logiczna zdolność do przeczenia ma element negatywny not. Ten właśnie element może się połączyć ze słówkiem pomocniczym.
The Negative: Jemma doES not worry.
The Negative Interrogative: DoES Jemma not earn her credits?

W codziennym języku formy te są najczęściej skracane.
The Negative: Jemma doESN’T worry.
The Negative Interrogative: DoESN’T Jemma earn her credits?

■→DODATEK 4 ma wzorce dla wszystkich Aspektów, także w formach skróconych.

Co stanie się w polu FUTURE?
Nasza Ekspresja zachowuje wszelką swoją jakość.

Simple: Jemma will smile.
Progressive: Bob will be smiling, too.
Perfect: Bob and Jemma will have earned their credits.

Logika dla pola FUTURE pewnie wniesie pomocnicze WILL w nasze zasoby. Pomocnicze be lub have pozostaje w formie bazowej (be; have). ■→PRAKTYKA 2.1. ma notki o podstawowych formach czasownika.

Simple: Will Jemma smile?
Progressive: Will Bob be smiling, too?
Perfect: Will Bob and Jemma have earned their credits?

Element przeczący, not, łączy się dla formy negatywnej z pomocniczym WILL.

Simple: Jemma will not worry.
Progressive: Bob will not be reverberating.
Perfect: Bob and Jemma will not have failed.

Fraza will not staje się w codziennnym amerykańskim won’t.

Simple: Jemma won’t worry.
Progressive: Bob won’t be reverberating.
Perfect: Bob and Jemma won’t have failed.

Znów, formalny amerykański nie uzna form skróconych.

Simple: Will she not smile?
Progressive: Will he not be smiling, too?
Perfect: Will they not have earned their credits?
Zapraszam do ■→PODROZDZIAŁU 5.1, gdzie podsumowujemy naszą logikę do tej pory.

■→Ten tekst jest też dostępny po angielsku.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
■→Wolny dostęp w Internet Archive
■→Okładka twarda, 268 stron, 21.91 USD
■→Format elektroniczny $2.99

PSYCHOLINGWISTYKA, LINGWISTYKA,
& TRANSLACJA


■→teresapelka-in-polish.com
■→teresapelka.com

Internet Archive, repozytorium darmowych ilustracji i tekstów

■→Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie←■
Plakaty są także do nabycia w internetowych sklepach.