Dodatki gramatyczne

Tłumaczenie w toku

Forma językowa

Zawsze potrzebujemy znać język i kontekst, aby rozumieć co forma językowa oznacza: obrazek kota nie jest kotem. Do pracy nad formą językową możemy używać słówek wirtualnych. Mamy dwa wynalezione czasowniki, bimmo i thimo, oraz dwa wynalezione rzeczowniki, phimmo i rheemo. Używamy ich jedynie jeśli i kiedy się nam podoba. ■→Więcej

Colors can help read and learn

Appendix 1. The verb

Appendix 2. Irregular verbs, vowels high and low

Appendix 3. Irregular verbs, vowels back and front

Appendix 4. Word patterns for all Aspects