CZTERY KĄTY ŚWIATA

Ażeby zobaczyć jak możemy mapować kognitywnie w języku, spróbujmy lekkiej łamigłówki. Jeżeli porównamy wyniki z rodziną, przyjaciółmi czy innymi ludźmi i nasze wyniki będą spójne, rzecz jest nam naturalna, nawet jeśli nie jest szeroko znana: nasza łamigłówka jest intuicyjna.

Mamy cztery krótkie słówka i cztery wzorce. Spróbujmy dobrać owe wzorce i słówka w pary. Jednego doboru już dla nas dokonano:
TO — I have thought.

Oto cztery krótkie słówka:
AT (jak polskie przy jakimś miejscu);
TO (jak polskie do jakiegoś miejsca);
ON (jak polskie na jakimś gruncie);
IN (jak polskie w okolicy, terenie).

Oto cztery wzorce:
A. I think.
Jestem zdania czy opinii, że…
Ogółem uważam; myślę, że…

B. I am thinking.
Zastanawiam się teraz, czy…
Właśnie rozmyślam nad…

C. I have thought.
Od jakiegoś już czasu jestem zdania, że…
Dotąd uważałem bądź uważałam, że…

D. I have been thinking.
Jakiś już czas nad tym rozmyślam;
Mija już jakiś czas, jak się zastanawiam…

Zapraszam do menu, zarówno jak lektury:
GRAMATYKA — DLACZEGO MYŚLEĆ O PRZESTRZENI?

■→Ten tekst jest też dostępny po angielsku.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
■→Wolny dostęp w Internet Archive
■→Okładka twarda, 268 stron, 21.91 USD
■→Format elektroniczny $2.99

PSYCHOLINGWISTYKA, LINGWISTYKA,
& TRANSLACJA


■→teresapelka-in-polish.com
■→teresapelka.com

Internet Archive, repozytorium darmowych ilustracji i tekstów

■→Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie←■
Plakaty są także do nabycia w internetowych sklepach.