Cztery kąty świata

Ażeby zobaczyć jak możemy mapować kognitywnie w języku, spróbujmy lekkiej łamigłówki. Jeżeli porównamy wyniki z rodziną, przyjaciółmi czy innymi ludźmi i nasze wyniki będą spójne, rzecz jest nam naturalna, nawet jeśli nie jest szeroko znana: nasza łamigłówka jest intuicyjna.

Mamy cztery krótkie słówka i cztery wzorce. Spróbujmy dobrać owe wzorce i słówka w pary. Jednego doboru już dla nas dokonano:
TO — I have thought.

Oto cztery krótkie słówka:
AT (jak polskie przy jakimś miejscu);
TO (jak polskie do jakiegoś miejsca);
ON (jak polskie na jakimś gruncie);
IN (jak polskie w okolicy, terenie).

Oto cztery wzorce:
A. I think.
Jestem zdania czy opinii, że…
Ogółem uważam; myślę, że…

B. I am thinking.
Zastanawiam się teraz, czy…
Właśnie rozmyślam nad…

C. I have thought.
Od jakiegoś już czasu jestem zdania, że…
Dotąd uważałem bądź uważałam, że…

D. I have been thinking.
Jakiś już czas nad tym rozmyślam;
Mija już jakiś czas, jak się zastanawiam…

Zapraszam do menu, zarówno jak lektury:
GRAMATYKA — DLACZEGO MYŚLEĆ O PRZESTRZENI?