DODATEK 1. CZASOWNIKI

Trzy formy czasowników, ich nieregularność, bezokolicznik, imiesłów, czasowniki Modalne.