8.1. ISTOTY ZIEMSKIEJ ZMIENNA PODSTAWOWA

PICTURE: EARTH FROM ONE MILLION MILES AWAY, NASA

(TRANSLATION IN PROGRESS) PLANET EARTH FROM ONE MILLION MILES AWAY, PICTURE BY NASA DEEP SPACE CLIMATE OBSERVATORY.     Let us compare the Simple and the Perfect, our cognitive values {ON} and {TO}, for the verb to HAVE.   As in EXERCISE 14, we can think about language content and inner framework.   In the … Continue reading 8.1. ISTOTY ZIEMSKIEJ ZMIENNA PODSTAWOWA

ROZDZIAŁ 8. ALCHEMIA CZASU DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Most grammar resources agree that we have four Aspects in English, the Simple, the Progressive (or Continuous), the Perfect, and the Perfect Progressive (or Perfect Continuous). By the label, we can say the Perfect Progressive should have features of the Perfect and the Progressive. We extracted general patterns for the Simple, Progressive, and Perfect in … Continue reading ROZDZIAŁ 8. ALCHEMIA CZASU DLA POCZĄTKUJĄCYCH

7.1. PRAKTYKA DLA SERCA I UMYSŁU

(TRANSLATION IN PROGRESS) Exercise 39. Let us provide synonyms for stative and dynamic senses of the verbs below. We can use the Infinitive also with the Progressive.   SUB-CHAPTER 2.1. presents the Infinitive. APPENDIX 1 lays out the basics about verbs.   Example: to think   Answer: stative, variable {ON} to consider, to believe ***** … Continue reading 7.1. PRAKTYKA DLA SERCA I UMYSŁU

ROZDZIAŁ 7. CZAS W UMYŚLE I SERCU

Kiedy przychodzi mówić o sercach i umysłach, różnica między Aspektami Simple i Progressive może być jak wyżej: jedna twarz radosna, druga nieszczęśliwa. Saying, "I am hating you", could be a joke. Saying, "I hate you", could declare hatred. Most grammar books tell about “stative” or “static verbs”. The books enumerate such "stative verbs" to remember … Continue reading ROZDZIAŁ 7. CZAS W UMYŚLE I SERCU

6.5. DOCELOWY CZAS I RAMA

PICTURE: A BOWL OF BLUEBERRIES

(TRANSLATION IN PROGRESS) Berry target, photo by Brigitte Tohm from Pexels.   With goals, purposes and targets, the matter is to have what we want, where we want it, and when we want it, like a bowl of berries in the picture above.   For language skill, we need to practice linguistic targets.   Exercise … Continue reading 6.5. DOCELOWY CZAS I RAMA

6.4. WIĘCEJ ĆWICZEŃ NA GRAMATYKĘ I SŁÓWKA

BOUTIQUE D'BONHEUR

Ćwiczenia gramatyczne mogą „kupić” nam trochę szczęścia na testach i egzaminach — tutaj mamy trochę więcej gramatycznego “butiku szczęścia”, a dobry amerykański nie musi być śmiertelnie poważny. Więcej→Emoticon, a smile

6.3. ĆWICZENIA: ASPEKT I RAMA CZASOWA

PICTURE: CAMILLE PISSARRO, BOULEVARD MONTMARTRE, MORNING, CLOUDY WEATHER

Ćwiczenia do wykonania w myślach, na Aspekt i ramę czasową. 2. The skylark found nothing to outbid the bit of cosmos with a squid.
8. The spotted redshank bachelorette did reset her buret for the bouncing bet. Więcej→
Joke emoticon

6.2. GRAMATYCZNY GRUNT KOGNITYWNY

PICTURE: CAMILLE PISSARRO, BOULEVARD MONTMARTRE, MORNING IN SPRING

Camille Pissarro, Boulevard Montmartre, Morning in Spring (Le Boulevard de Montmartre, Matinée de Printemps), Wikimedia Commons    The picture above is part a CITYSCAPE SERIES by Camille Pissarro. The series shows Boulevard Montmartre at different times of the year, day, and in varied weather.   We can think about grammar as allowing varied views on … Continue reading 6.2. GRAMATYCZNY GRUNT KOGNITYWNY

6.1. JĘZYKOWA GRAWITACJA

Jest w języku uzus, który moglibyśmy porównać do zjawiska na Ziemi naturalnego, a mianowicie grawitacji. Może on nam pomóc wybierać ramy czasowe oraz decydować między Aspektami Perfect i Simple. Więcej→

ROZDZIAŁ 6. MOŻEMY WYBIERAĆ SWOJE ŚCIEŻKI CO DO CZASU

Nie ma uniwersalnych zasad wyboru między Present Perfect a Past Simple. Możemy się uczyć wielu klasycznych reguł, a prawda będzie taka, że w kontekście będzie nam trzeba własnych rozwiązań. Może nam pomóc pomysł taki jak rama czasowa. Więcej→